Öppen föreläsning: Bebyggelse och bostadspolitik i mina drömmars stad

Stockholms Universitet anordnar öppna föreläsningar om olika ämnen och tisdagen den 27 september var ämnet "Bebyggelse och bostadspolitik i mina drömmars stad". Jag hade inte möjlighet att åka till universitetet men jag kunde däremot följa föreläsningen via den direktsända webbsändningen.

Det var två föreläsare Lennart Tonell, kulturgeograf med inriktning på planering och hållbart samhällsbyggande, och Stephan Bartel, historiker med inriktning på hållbar stadsutveckling, som föreläste ungefär en halvtimme var.

 
Lennart Tonell (Bilden är hämtad från webbsändningen)

Lennart Tonell gav en snabb historisk tillbakablick på hur bostadsbyggandet ändrats i Stockholm genom åren från 1870-talet fram till våra dagar. När det gäller dagens byggandet tog Lennart upp exemplet Vällingby där de grönområden som planerades in när området byggdes för att komma invånarna till nytta nu ersätts av nya hus.

Stockholm köpte upp väldigt mycket mark under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Detta för att bygga bostäder på i framtiden. Nu säljs marken till det byggbolag som betalar mest. Då måste det byggas tätt för att bli lönsamt. Detta är bla orsaken till att Hagastaden byggs alldeles för tätt. Det kan bli så att folk inte kommer att vilja bo där men med det centrala läget ska lägenheterna gå att sälja ändå. "Men det kanske ingår i den nya modernismen att ha insyn till varandra." som Lennart uttryckte det. Han var heller inte övertygad om att höga hus är lösningen på alla problem och berättade att man i Glasgow rivit många höga hus eftersom det inte är människovänligt.

Marken som Stockholms Stad äger säljs för att ta in pengar som ska användas till att finansiera ombyggnaden av Slussen och förbifarten och då säljs den dyrt. Det blir också styrande för dagens stadsbyggnadspolitik sa Lennart Tonell och avslutade med den provocerande frågan "För vem bygger vi?"


Stephan Bartel (Bilden är hämtad från webbsändningen)

Stephan Bartell pratade om den biologiska mångfalden och att den är viktig att bevara även i städer. I världen sker det nu en katastrofal förlust av biologisk mångfald som helt hamnat i skymundan av klimatfrågan trots att det är en minst lika viktig fråga. Han förklarade också varför den biologiska mångfalden är viktig att bevara. Vi vet inte riktigt när den kritiska nivån är nådd, dvs när ekosystemen slutar fungera. Då kommer tex pollinering, som är av stor vikt för vår överlevnad som människor, att upphöra.

Stephan Bartell tog upp att det finns nio planetära gränser som vi inte bör passera för att ha en hållbar utveckling. Klimatförändringen är en av dessa planetära gränser och den biologiska mångfalden är en annan. En av drivkrafterna som påverkar dem är den pågående urbaniseringen i världen. Om vi inte bygger städerna på ett smart sätt finns ingen chans att klara oss inom de planetära gränserna.


De nio planetära gränserna. (Bilden är hämtad från webbsändningen)

För varje kvadratkilometer stad behövs enorma ytor för att förse staden med det den behöver men också stora ytor för att ta hand om det avfall som staden producerar i form av tex koldioxid. Inflödet av mat till städer kräver att stora monokulturer producerar mat. De blir sårbara eftersom det bara finns en art på en stor yta. Det driver också ut andra typer av organismer ur området, tex pollinerade insekter.

Stephan menade att höghus ger miljöfördelar i form av resurseffektiv användning av värme och markyta per person men han påpekade samtidigt att hur vi bygger våra städer påverkar hur vi tänker. Utan kontakt med naturen minskar förståelse för hur planeten fungerar. Vi har inte kontakt med eller förståelse för hur maten produceras.

Han fortsatte med att säga att bygga höga hus spar grönområden men bara om man stannar där och inte bygger på dem också. Men eftersom det görs, dessutom ganska mycket, försvinner den biologiska mångfalden. I isolerade grönområden utan kontakt med större ekosystem minskar den biologiska mångfalden. Det räcker alltså inte att enbart ha stadsparker. Det måste också finnas nätverk av ekologiska korridorer genom stadsrummet. För den biologiska mångfalden har villa- och koloniträdgårdar en viktig funktion. De som har dem odlar inte bara utan vårdar på ett helt annat sätt än vad som görs i parker. De ger tex fåglar mat på vintern och bygger humlebon. Det får effekter i ekosystemet, inte bara i trädgården utan för ett betydligt större del av staden.

Det var givetvis en frågestund på slutet.

En fråga handlade om täthet verkligen innebär att fler går och cyklar då allt är på samma ställe. Men det är inte säkert att människor ska till det som finns i närheten. Mycket av transporterna sker när människor ska till och från jobbet. Lennart Tonell hade räknat på hur stor arbetsmarknadsutbudet i ett område måste vara för att en viss procentandel av befolkningen ska kunna gå och cykla till jobbet. Han nämnde ingen siffra men det var "otroliga tal". Lennart lekte med tanken att riva vägar för att tvinga fram mer lokala arbetsplatser.

Lennart var heller inte säker på om det verkligen är energieffektivt att bygga högt. Han menade också att det är ineffektivt ur ytsynpunkt eftersom mycket yta går åt till andra saker som dubbla hissar och brandsäkerhet mm. Per ytenhet blir det inte energieffektivt.

Han nämnde också att det nu byggs på väldigt mycket grönområden i Stockholm och då ska det ofta "grönkompenseras". Det låter bra men "grönkompensera" är ett förledande ord tyckte han. Det handlar nämligen oftast om att rusta upp en lekpark eller liknande. Sådant som ändå måste göras.

Stephan nämnde att vi inte bara ska bygga klimatsmart utan också ta hänsyn till förlusten av artmångfald. Den frågan har helt hamnat i skymundan i hållbarhetsdebatten trots att det kanske är en mycket större och viktigare fråga. Lennart höll med och tyckte att många av de miljöprojekt inom byggandet i Stockholm idag mest är "symbolfrågor" och inte går in på känsliga, riktiga saker.

Min sammanfattning ovan av föreläsningen är egentligen inte särskilt bra trots att jag gjort mitt bästa. Jag rekommenderar därför alla att se filmen från föreläsningen på internet. Den är ca en och en halv timme lång och finns tillgänglig på Stockholms Universitets hemsida. http://www.su.se/om-universitetet/fakta-om-universitetet/webbfilmer-arkiv/oppna-forelasningar

Jag måste dock lägga in en brasklapp om att jag inte vet hur länge filmen kommer att finnas kvar.


Kommentarer
Postat av: Birgitta Adolfsson

Vi vill fortfarande träffa dig/er i Nätverket Årstafältet! med anledning av staddens nya planer att skrota Landskapsparken och istället bygga en stadsdel på Årstafältet.

Mvh

Birgitta

2011-10-11 @ 10:26:06
URL: http://www.arstafaltet.se
Postat av: Birgitta Adolfsson

Ops! Jag fick länken av en kollega och hade anledning att tro att det var någon av föreläsarnas blogg! Jag såg nämligen Stephan Barthel hålla detta föredrag på Trädgårdsmässan och blev mycket imponerad!

Själv är jag inflyttad Stockholm men har hunnit med att rota mig efter att ha levt hela mitt vuxna liv är.

Jag kan bara hålla med dig Håkan – Stockholm håller verkligen på att förstöras av all bygghets, kortsiktiga vinstintressen och ogenomarbetade eller rent oproffsiga lösningar. Ofta som oftast ställer jag mig frågan – måste Stockholm växa med ett Göteborg i all hast? Och varför låter man (politiker och tjänstemän) Byggherrar driva planering, var när och hur och vad som ska byggas istället för tvärtom. Jag menar en stad är mer än bara arbetsplatser och bostadshus, en stad är även en plats att vistas på för medborgarna – stora som små…?!

Har du förresten oxå hittat den tiggande räven, visst är den magnifik, både till placering, utförande och innehåll!!!

Den 31 oktober kl 19–21 håller vi en Ljusmanifestation för Stockholm och framförallt söderorts lungor – grönmarker, parker och koloniområden som hotas av exploatering. Pumpaparad med pumpalyktor där vi lyser upp Stockholms första väg söderut som fortfarande finns bitvis bevarad med spår av häst och vagn! i sitt ursprungliga landskap på Årstafältet. Dessutom håller vi öppen scen – få fem minuter och berätta om din viktiga lunga… Varmt välkommen!

2011-10-12 @ 23:50:20
URL: http://www.arstafaltet.se
Postat av: Birgitta Adolfsson

Ops! Jag fick länken av en kollega och hade anledning att tro att det var någon av föreläsarnas blogg! Jag såg nämligen Stephan Barthel hålla detta föredrag på Trädgårdsmässan och blev mycket imponerad!

Själv är jag inflyttad Stockholm men har hunnit med att rota mig efter att ha levt hela mitt vuxna liv är.

Jag kan bara hålla med dig – Stockholm håller verkligen på att förstöras av all bygghets, kortsiktiga vinstintressen och ogenomarbetade eller rent oproffsiga lösningar. Ofta som oftast ställer jag mig frågan – måste Stockholm växa med ett Göteborg i all hast? Och varför låter man (politiker och tjänstemän) Byggherrar driva planering, var när och hur och vad som ska byggas istället för tvärtom. Jag menar en stad är mer än bara arbetsplatser och bostadshus, en stad är även en plats att vistas på för medborgarna – stora som små…?!

Har du förresten oxå hittat den tiggande räven, visst är den magnifik, både till placering, utförande och innehåll!!!

Den 31 oktober kl 19–21 håller vi en Ljusmanifestation för Stockholm och framförallt söderorts lungor – grönmarker, parker och koloniområden som hotas av exploatering. Pumpaparad med pumpalyktor där vi lyser upp Stockholms första väg söderut som fortfarande finns bitvis bevarad med spår av häst och vagn! i sitt ursprungliga landskap på Årstafältet. Dessutom håller vi öppen scen – få fem minuter och berätta om din viktiga lunga… Varmt välkommen!

2011-10-13 @ 19:07:47
URL: http://www.arstafaltet.se

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0