Stockholms äldsta bensinstation hotas av rivning

Efter att en av Stockholms äldsta bensinmackar stängt tecknades ett avtal om att sälja den till fastighetsbolaget Balder. Fastighetsbolaget vill riva macken och istället bygga bostäder. Det betyder att ytterligare en unik Stockholmsbyggnad med historiskt värde kommer att försvinna.

Stockholms äldsta bensinmack som ännu var i drift låg i hörnet av Birger Jarlsgatan och Kungstensgatan men i början av sommaren 2020 stängdes den efter 93 aktiva år. Bensinmacken byggdes 1926 och invigdes året efter. Då var det bensinbolaget Pratts som drev den. Senare blev det bl.a. Esso, Statoil och sist Circle K. Bensinmacken ritades av arkitekt Sven Wranér i en klassicistisk stil i en tid när bensinmackar sågs som en framtidssymbol och deras höga status gjorde att de ofta fick en hög arkitektonisk kvalitet. Ursprungligen hade den ett torn i hörnet mot gatan. Det kortades senare av och på 1960-talet hade macken istället en reklamoljetunna på taket. Idag har bensinmacken i stort sett det utseende den fick på 1960-talet men trots ombyggnationerna har den kvar mycket av sitt ursprungliga utseende.


Ritning över fasad mot Birger Jarlsgatan. Bild från Skönhetsrådets remissyttrande / Stockholms stadsbyggnadskontors arkiv.


Beninmacken i Statoils regi, hösten 2016

Efter att bensinmacken stängt tecknade Circle K under sommaren ett avtal med fastighetsbolaget Balder om att sälja hela fastigheten till dem. Balder planerar att riva bensinmacken och istället bygga ett flerbostadshus med ca 30 lägenheter.

Skönhetsrådet motsätter sig en rivning i ett mycket skarpt remissyttrande. De påpekar bl.a. att bensinmacken är unik för Stockholm och ett exempel på Swedish Grace. De påtalar också att macken är grönklassad vilket innebär att den har ett högt kulturhistoriskt värde. Skönhetsrådet anser istället att byggnaderna ska restaureras och bevaras för framtiden. De föreslår också andra användningsområden som restaurang, utställningslokal, butik eller kontor.

Redan 2013 slog Skönhetsrådet fast att bensinmacken har ett kulturhistoriskt värde och att den borde bevaras. Då ställde sig Stadsbyggnadskontoret i ett tjänsteutlåtande positiv till ett bevarande.


Den stängda bensinmacken, hösten 2020.

Fastighetsbolaget Balder arbetar med projektet och projekteringen för att bygga bostäder på platsen pågår. Den som följt stadsbyggnadsfrågorna i Stockholm det senaste decenniet vet att politiker och tjänstemän ofta gör exploatören till viljes. Därför är risken stor att Stockholm snart förlorar ytterligare en unik och kulturhistoriskt viktig byggnad.

RSS 2.0