Bedrägliga bilder

På ett samrådsmöte jag var på tidigare i somras berättade representanten från stadsbyggnadskontoret att de ibland anklagas för att sprida desinformation. "Det gör vi inte!" förklarade han bestämt. Nej, de ljuger inte men det är ofta uppenbart att de väljer vilken information som presenteras och hur den presenteras. Det märks inte minst på de bilder som brukar illustrera olika byggprojekt.

Bilderna kritiseras ofta för att de visar en förskönad bild. Vinklar väljs för att visa husen på ett positivt sätt. Höga hus visas tex från halva husets höjd och inte från gatunivå, en vikel människor aldrig kommer att se dem från. Det är alltid fint väder, människor är alltid lediga och flanerar omkring och dricker kaffe ut pappmuggar. Bilderna visar aldrig slaskiga vinterdagar när stressade föräldrar hämtar skrikande barn från dagis.

Mest uppmärksamhet har bilderna om nya Slussen fått. De visar en sol som lyser från fel håll och det är de mest fördelaktiga vinklarna som visas. I den första utställningen visades samtliga nya hus i genomskinlig plast vilket gav dem ett betydligt luftigare intryck än om de visats i en täckande färg. Till nästa utställning hade det ändrats så att alla hus, både nya och gamla, visades i ljust trä. Alla gator visades också med ljust trä.


Bilderna där var däremot väl tillrättalagda för att visa nys Slussen i en positiv dager. Illustrationerna på nya Slussen var i färg medan bilderna på nuvarande Slussen visades i svartvitt och i vinklar som gjorde att gator och asfalt framträdde ofördelaktigt.

I projektet på tomten Stämpelfärgen 3 i Vällingby som jag skrev om i våras ser man också tydliga exempel på bedrägliga bilder. På illustrationen till det ursprungliga förslaget (nedan till vänster) är perspektiven förskjutna så att de nya husen inte ser ut att vara mycket högre än de gamla trots att de har många fler våningar. Perspektiven gör också att det bortre huset ser ut att ligga mycket långt bort. Notera också att skuggorna pekar åt olika håll. Det gör att balkongerna på huset närmast betraktaren är solbelysta trots att solen är på baksidan. Motsvarande husgavel på andra sidan vägen är dessutom i skugga.

På bilden som illustrerar det nya förslaget (nedan till höger) visas två av de tre planerade husen. Det tredje skymtar till vänster i bild. Genom att inte visa alla husen helt och hållet ges intrycket av att byggvolymen är mindre än vad den i själva verket blir.


Klicka på bilderna för större format.

Bilder som ska sälja in ett byggprojekt är ofta förskönade. Nästa gång du ser sådana bilder tycker jag att du ska fundera på vad de visar och vad de inte visar.


Gästskribent: Bromsten, en stadsdel med tre berg

Samma gästskribent som tidigare gjort stadsvandringar i Stockholms innerstad har nu besökt en av Stockholms förorter. Många förorter har en mycket längre historia än vad många människor tror och har också dem ett kulturarv värt att bevara.

Bromsten, en stadsdel med tre berg.

Stadsdelen Bromsten har på senare tid mest uppmärksammats för graffitimålningen Faschinate. Gör man en vandring i resten av området finns det saker att se där också, både stort och smått. Stadsdelen är en del av Spånga församling så vi gör en tågresa på strax under 20 minuter från centrala Stockholm till Spånga station.

I Bromsten har det bott människor sedan vikingatiden, flera hundra år innan Stockholm grundades. Det var ett municipalsamhälle fram till 1949 när flera orter i området inkorporerades i Stockholm. Som en del av huvudstaden ska samhället nu förtätas enligt rådande ideal. Det finns fortfarande boende här som var med före inkorporeringen och många av Bromstensborna längtade varken då eller nu efter storstadens puls, trafik eller trängsel.

Spånga Kyrka ligger egentligen i Tensta men är ändå värd ett besök när vi tagit oss till den här delen av Stockholm. Kyrkan är en av Stockholm äldsta med torn och långhus från slutet av 1100-talet. Vartefter modet för kyrkor varierade genom seklerna har bl.a. kalkmålningar målats, målats över och tagits fram igen. Tillbyggnaden är det Bondeska gravkoret som tillkom på 1600-talet.


Spånga kyrka


Kristendomen var inte först i trakten. På kyrkogården finns ett flertal runstenar.

Ett grönområde sparades runt kyrkogården och bebyggelsen närmast kyrkan byggdes bara några våningar högt. Det gör att bebyggelsen i Tensta inte påverkar kyrkans närmiljö speciellt mycket. Miljonprogrammets stadsplan anpassades efter Spånga kyrka och den äldre bebyggelse som låg i dess närhet. Idag tas inte längre sådan hänsyn till kyrkor.


Kyrkans prästgård byggdes under andra hälften av 1800-talet och är idag församlingslokal.

Vi vandrar över Järvafältet bort mot Bromsten. Det gamla Båtsmanstorpet är rivet. Det skedde i sådan hast att inte ens hembygdsföreningen han fotografera det.


Vid ålderdomshemmet Fristad hittar vi en av Bromstens få statyer. Det är en bronshäst vars konstnär och ursprung är okänd för de flesta Bromstensbor. Men trevlig är den.

Vi fortsätter upp på berget och ser en fantastisk byggnad från 1902. Från början var det ett hem för fallna kvinnor, som det hette. Huset har också inrymt kommunalkontor, läkarmottagning och ålderdomshem. Sen 1984 finns här en waldorfskola, Ellen Keyskolan.


Ellen Keyskolan, en gång i tiden ett hem för fallna kvinnor.

Ellen Keyskolan ligger uppe på ett av Bromstens berg som bär spår efter istiden och utgör en fantastisk skolgård med mycket natur.


En bergsskärning som heter duga.

Bromstens andra skola, Bromstensskolan, ligger också den på ett berg. Egentligen är det Bromstens första skola eftersom den har fungerat som det hela tiden. Huvudbyggnaden är från 1904 och tillbyggnaderna från 1990-talet. Även här är skolgården till stora delar naturtomt. Stadsdelens barn har verkligen nära till grönskan.


Bromstenskolan

Bromstens bostadsbebyggelse är av blandad karaktär. Här finns både hyreshus, radhus och villor. Alla årtionden från 1900 och framåt finns representerade.


En del av villorna från det tidiga 1900-talet är som hämtade ur en sagobok med sina trädgårdar och snickarglädje.


Hyreshus vid Bromstens plan.


Det gamla K-märkta spruthuset från 1906 vid Duvbovägen är idag bostad. I tornet hängdes brandslagar upp på tork efter användning. Åkare Engströms hus på samma tomt är numera rivet.


På Bromstens tredje berg låg en gång i tiden en borg. För 13000-15000 år sedan var havsnivån högre och borgen låg då på en udde. Numera finns inte mycket kvar av de borgar som legat på platsen men de vittnar om ortens långa historia.


Bromstens badmintontält har ett typiskt utseende och har senare även kompletterats med squashhall. Alla som åkt den här sträckan med pendeltåget känner igen dem.


Precis vid Spånga kyrkväg ligger en gammal fabriksbyggnad med sitt karaktäristiska taggiga tak och stora fönster. Förut var det mekanisk verkstad här. Numera finns här ett åkeri. Huset påminner oss om den småskaliga industri som under 1900-talet dominerade området men idag raskt förpassas till andra platser. Jag hoppas att just detta hus får stå kvar oavsett verksamhet.

Det var lite av Bromsten det, mer finns att se och berätta men allt kan inte komma med här. Vi får se vart färden tar oss nästa gång.

Väl mött.


Hotell Kristineberg

Hotell Kristineberg på Kungsholmen ska rivas och ersättas av bostadsbebyggelse med 5-7 våningar. Hotellet byggdes 1949 och alldeles i närheten ligger Kristinebergs slott från mitten av 1700-talet. Den nya bebyggelsen kommer att nagga slottsparken i kanten. De nya husen kommer också att ligga i ett bullerutsatt område med Essingeleden på ena sidan och Drottningholmsvägen och tunnelbanan på den andra.

Bilden till vänster kommer från Stadsbyggnadskontorets webbplats och visar planområdet.Flygbild över området hämtad från Stadsbyggnadskontorets planbeskrivning. Drottningholmsvägen och tunnelbanespåren ligger precis söder om Hotell Kristineberg. Till höger syns Essingeleden.


Hotell Kristinebergs entré, sommaren 2012.

Hotellet i sig saknar kulturhistoriskt värde men slottsbyggnaden är blåklassad av Stockholms stadsmuseum. Stadsmuseet anser att kulturmiljön påverkas negativt av planförslaget både när det gäller stadsbilden och miljön kring slottet. Så stora byggnadsvolymer som det här innebär och främmande former riskerar att negativt påverka området kring slottet. Dessutom pågår en förstudie för att bygga kontorsbyggnader mellan det nu aktuella planområdet och Essingeleden.


Från slottsparken är hotellet nästan helt dolt av träd.

Det är synd att det inte tas mer hänsyn till natur-, kultur- och historiska värden. Men det är så det går när kvantitet ses som kvalitet.

RSS 2.0