Vällingby Parkstad

Vällingby Parkstad är ett stort byggprojekt i Råcksta. Området ligger vid Vattenfalls nuvarande kontor. Ibland beskrivs Vällingby Parkstad som en helt ny stadsdel men faktum är att det är en del av Råcksta, som i sin tur är en del av Vällingby församling. Det ska byggas 1200 lägenheter, ett hundratal sk stadsradhus och lokaler för service, handel och kontor. Tusentals människor kommer att bo i området.


Illustration över det planerade området hämtad från projektets hemsida.

Vattenfall var en stor det av A (arbete) i det ABC-område som Vällingby och Råcksta utgjorde när det byggdes. På projektets hemsida beskriv det blivande området som ABC 2.0 eftersom det planeras för att "stimulera att bostäder blandas med kontor, affärer och service". På så sätt ska människor kunna bo, arbeta och utföra vardagssysslor i samma område. Vad är skillnaden mot det ursprungliga ABC-tänkandet? Finns det någon? Med dagens rörliga arbetsmarknad är det dessutom väldigt få som arbetar och bor i samma område.

Vattenfalls tre höga kontorshus ritades av arkitekt Sven Danielsson och byggdes mellan 1956 och 1964. Vattenfall har suttit där sedan dess men ska nu flytta till Solna. Husen är blåklassade vilket betyder att de uppfyller kraven för byggnadsminnesmärkning. När de nu ska bli bostäder kommer det att byggas "invändiga balkonger med franska fönsterdörrar". Samtidigt kommer "nya och intressanta värden" att läggas till på husen. Illustrationerna visar en påbyggnad i glas. Intressantare än så blir det inte. Blåklassningens skyddsvärde inte tas på allvar.


Längs Jämtlandsgatan ska några lägre hus och fyra punkthus byggas. Punkthusen blir lika höga som de befintliga punkthusen på andra sidan gatan och anpassas på det sättet till den omgivande miljön. Vid Råckstavägen har det redan byggts nya punkthus och människor har flyttat in i några av dem medan försäljning pågår i andra.


Jämtlandsgatan i östlig respektive västlig riktning, November 2012.

Givetvis ska området också innehålla en profilbyggnad. Profilbyggnad är det nya ordet efter märkesbyggnad och karaktärsbyggnad. Just den här har ritats av den danska arkitektbyrån 3XN. Huset får en halvt böjd form och blir 13 våningar högt. Har vi tur blir det här en byggnad som om 50 år också är blåklassad. Har vi otur blir det ett hus man redan om några år kommer skaka på huvudet och sucka uppgivet åt.


Till vänster syns en del av Vattefalls anläggning och i mitten nybyggda punkthus. Huset till höger ska rivas för att ge plats åt profilbyggnaden. November 2012


Råcksta Gård som kommer att bevaras, November 2012

Vad som däremot kommer att saknas helt och hållet är studentbostäder. Det är också vad området mest uppmärksammats, och kritiserats, för i media. Byggbolagens svar på kritiken var att de tyckte att det "passade bättre" med bostadsrätter och hyresrätter. Det kan förmodligen översättas med att de tjänar mer pengar på bostadsrätter och större hyresrätter.

Det är lite märkligt att politikerna i Stockholm inte styrt upp det hela och satsat mer på små billiga hyreslägenheter och studentbostäder i ett så här stort projekt. Det är där behovet just nu är som störst. Men det är lättare att vinna val på att komma med orealistiska utspel än att bygga det som behövs.


RSS 2.0