Flyttad tunnelbana - Vems intressen styr planeringen?

Planeringen inför en utbyggnad av tunnelbanan i Stockholms län pågår. I de flesta fall innebär det ny tunnelbana men mellan Gullmarsplan och Sockenplan finns flera alternativa förslag som går ut på att flytta tunnelbanan. De som idag bor vid tunnelbanan blir förlorare om den flyttas men vem bli vinnare? Är det ett framtida bostadsområde i Slakthusområdet som ska gynnas eller styrs planeringen av Ikeas intressen som behöver en tunnelbana nära sitt framtida varuhus?

2013 års Stockholmsförhandling är en överenskommelse mellan staten, Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Nacka kommun, Solna stad och Järfälla kommun. Överenskommelsen innebär att tunnelbanan byggs ut till Nacka, Arenastaden och Barkarby och att Blå linje byggs ut till Gullmarsplan och söderort och kopplas samman med Gröna linjens Hagsätragren. Planeringen inför utbyggnaden pågår för fullt. Det här är ett gigantiskt projekt, mycket större än vad många inser när varje utbyggnadsdel diskuteras för sig. Den totala kostnaden för utbyggnaden, inklusive fordon och depå, beräknas bli 25,7 miljarder kronor i 2013 års prisnivå. Byggstarten planeras bli senast år 2018 och trafikstarten beräknas till 2025.

Jag är positiv till en utbyggd kollektivtrafik men det finns delar i förslagen som är värda att titta lite extra på. En sådan del är tunnelbanans framtida sträckning mellan Gullmarsplan och Sockenplan. Där finns fyra olika förslag på linjedragning.


De fyra olika alternativen på tunnelbanans framtida sträckning mellan Gullmarsplan och Sockenplan. Karta från Stockholms Läns Landstings samrådsdokument.

I det blå förslaget behåller tunnelbanan nuvarande sträckning och uppgångarna kommer att vara på ungefär samma plats som idag men Enskede gård får ytterligare en uppgång. I de övriga tre förslagen försvinner stationerna Globen och Enskede Gård och ersätts av en ny station i Slakthusområdet. Där ska det byggas mängder med bostäder, arbetsplatser och affärslokaler. Med det rosa och gröna alternativet ansluter en av uppgångarna i vardera förslag till Tele2 Arena och den nya "handelsanläggning" som planeras i områdets sydöstra del. Handelsanläggningen ska enligt Ikeas och Stockholms politikers ambitioner till stor del vara just ett nytt Ikea-varuhus, även om det inte råder politisk enighet i frågan.


Tunnelbanestationen Enskede Gård, Februari 2015


Tunnelbanestationen Globen, Februari 2015


Tunnelbanestationen Globen, Februari 2015

Att ta bort tunnelbanestationerna Globen och Enskede Gård är inte populärt bland de som bor i området. De kommer i så fall få längre till tunnelbanan och vinner ingenting på den nya sträckningen. Tunnelbanestationen, speciellt i det gröna förslaget, kommer också hamna väldigt nära tunnelbanestationen Blåsut. Låt vara att sträckan att gå bli längre än fågelvägen. De som tjänar mest på den nya placeringen är givetvis de som ska till Slakthusområdet. Framförallt är det Ikea och det nya varuhuset som vinner på en ny tunnelbanestation. Enligt medieuppgifter är en tunnelbaneuppgång nära varuhuset en förutsättning för att varuhuset ska kunna byggas. De framtida kunderna måste lätt kunna ta sig dit och därifrån. Är det Ikeas intressen som styr planeringen av tunnelbanans sträckning? Är ett nytt Ikea-varuhus av så stor betydelse för Stockholm att politikerna är beredda att låta deras behov styra planeringen? Eller är det för att göra det framtida bostadsområdet i Slakthusområdet mer attraktivt? Men planeringen kan inte bara utgå ifrån det nya områdets behov. Den måste också ta hänsyn till de som redan bor i närområdet kring de befintliga tunnelbanestationerna.


Möjlig placering enligt alternativ svart av en framtida tunnelbanestation på Rökerigatan i Slakthusområdet.

Eftersom den framtida blå linjen kommer att gå under Saltsjön och därmed ligga djupt ner i marken kommer tunnelbanan att grävas ner och stationerna ligga under jord, oavsett vilket som väljs. Det är naturligtvis mumma för stadens politiker som bara väntar på att få kasta sig över marken och bygga bostäder där. För i slutändan är det var det hela handlar om. Kommunerna som ingår i Stockholmsförhandlingen ska tillsammans bygga 78 000 bostäder i närheten av tunnelbanan de kommande 15 åren.

Planerna är på samråd och inget är beslutat än. Blir det av? Landstinget har dålig ekonomi och SL:s hantering av sin ekonomi liknar mest ett svart hål där pengarna försvinner. Höjda biljettpriser, glesare trafik och uppskjutna satsningar har aviserats när SL drar i den ekonomiska nödbromsen. Om SL inte ens med höjda biljettpriser har råd att bibehålla den trafik som finns idag hur ska de då klara av den utökade trafik den här satsningen kommer att innebära?


RSS 2.0