Kista Galleria

Kista Galleria är redan utbyggd men är ändå viktig att skriva om eftersom det ger en förståelse för hur debatten om gallerior uppkommit och varför det blivit så känsligt med nya gallerior.

Kista Centrum som det ursprungligen hette byggdes 1977 och blev Kista Galleria i samband med en total om- och utbyggnad 2002. Då utökades gallerian på både höjden och bredden. En ytterligare utbyggnad gjordes 2008-2009. Här finns nu 180 butiker och restauranger, ett flertal tillhör de stora butikskedjorna.

I Sollentuna, bara en pendeltågstation bort, finns ytterligare en galleria. Den är ursprungligen från 1976 men byggdes ut kraftigt för något år sedan. På gångavstånd från Sollentuna Centrum finns köpcentrumet Stinsen som 2009 också utökades kraftigt. När alla vill ha del av konsumenternas pengar och bygger ut kan jag inte låta bli att undra hur stor kakan egentligen är . Eftersom det vid nästan varje större ombyggnad i Stockholm numera planeras in en galleria blir det stora antalet gallerior direkt löjligt.

Vad är då nackdelen med gallerior? Jo, att man vänder på stadsrummet och bygger in det som borde vara ute. Man privatiserar den offentliga miljön och när gallerian stänger så stängs också den. En del av staden blir stängd och låst och den som ska till andra sidan måste gå runt.

Eftersom det är dyrt med gallerior blir hyrorna höga och om de som Kista Galleria har öppet sent blir det också dyrt med personal. Det gör att mindre butiker har svårt att klara kostnaderna och det blir de stora kedjorna som har råd att vara där. Den likriktning det medför mellan olika gallerior är det som numera ofta får mest kritik.Bilden ovan är Kista Torg fotograferat från tunnelbanestationen. Bilden under visar Kista Galleria på andra sidan stationen. Vilken av bilderna visar den trevligaste miljön?
Ny galleria vid Hornstull

Arbetet med en ny galleria har precis börjat vid Hornstull. Området kring tunnelbanan behöver snyggas till och fräschas upp men jag är inte säker på att en ny galleria är den rätta vägen. Östra Södermalm har beskrivits som en vit fläck på shoppingkartan men i Liljeholmen, en tunnelbanestation bort, finns redan en stor galleria och på andra delar av Södermalm finns flera stycken. Behövs verkligen en galleria till?

Fastighetsägaren Bonnier Fastigheter har analyserat vilka som bor i området och intervjuat ett urval av invånarna för att komma fram till vilken profil gallerian ska ha. Den nya gallerian kommer att få en inriktning på mode, livsstil och mat. Men frågan om nya gallerior är känslig. Så känslig att Bonnier Fastigheter inte vill berätta vilka butiker som ska finnas i gallerian. Skälet som anges är att man inte kan kommentera enskilda hyresgäster men jag tror att det också finns en rädsla för kritik om det skulle visa sig att det är de vanliga stora butikskedjorna som kommer att etablera sig i gallerian. Människor är helt enkelt trötta på den likriktning många av Stockholms gallerior visar upp.

Till det positiva med ombyggnaden hör att ett nytt övergångsställe skapas över Långholmsgatan i ett försök att dämpa trafikflödet. Två nya torg ska också skapas. Ett vid Långholmsgatan där parkerings- och taxigatan försvinner och ett på slutet av den smala Horsbruksgatan. Det kan bli bra men det är förändringar som hade kunnat göras utan den nya gallerian.

Till det negativa hör att ett nytt bergrumsgarage ska byggas med infart från Horsbruksgatan, vid det nya torget. Har vi inte lärt oss att biltrafiken ökar om man ger den mer utrymme?

Det nya Horstull beskrivs av politikerna som en "mötesplats". Vad menar de egentligen med ordet "mötesplats". Är det en plats där människor ska stämma möte? I så fall kan vilken plats som helst vara en "mötesplats". Eller är det tänkt att människor som inte känner varandra spontant ska träffas här? Det händer inte. Nej, ordet "mötesplats" har blivit ett mantra som politikerna upprepar så fort något ska byggas. Ett mantra som upprepas i det oändliga precis som "vård, skola och omsorg". En fras som låter bra att säga men som för länge sedan förlorat sin mening.


Hornstull, Maj 2011


De nedre lägenheterna som vetter mot platsen där den nya gallerian ska stå tycks vara utrymda.


Victoria Tower

Det råder en allmän uppfattning om att det inte byggs höga hus i Stockholm. Det är helt felaktigt. Även de som är förespråkare för höga hus tycka ha missat det faktum att en skyskrapa sedan över ett år tillbaka håller på att byggas i stadsdelen Kista. Det är Victoria Tower som med sina 33 våningar och 120 meter kommer att bli Stockholms näst högsta byggnad. Det är bara Kaknästornet som är högre. Byggnaden kommer att innehålla hotell och kontor. Sedan tidigare finns i Kista också kontorskomplexet Kista Science Tower som är drygt 117 meter högt.

Jag är ingen förespråkare av höga hus för sakens egen skull. Däremot anser jag att viss nybyggnation i Kista kan vara bra för stadsdelen, bara det sker på invånarnas villkor. Nu ligger Victoria Tower så nära Helenelund i Sollentuna att jag också undrar vad Sollentunaborna tycker.

Jag tycker att Victoria Tower borde ha varit lite lägre. Inte för höjdens skull utan för att byggnaden med de proportioner den har nu mest ser ut som en förvuxen blompinne. Däremot blev jag positivt överraskad av fasaden. Tidigare hade jag bara sett den på en glättig bild som visade hur bygganden skulle komma att se ut när den är klar. Där såg det helt förskräckligt ut men när jag såg den harlekinmönstrade fasaden i verkligheten tyckte jag att det såg riktigt bra ut.

Till er som är så förtjusta i att höga hus ska byggas i Stockholm för att det ska bli en "storstad" vill jag rikta uppmaningen att flytta till Kista där det redan finns eller byggs höga hus. Sen kan ni gå där och fundera på om ni befinner er mitt i en storstad eller inte. Oavsett vad ni kommer fram till tror jag inte att de höga husen är en del av svaret. En storstad skapas nämligen inte bara av höga hus. Den skapas än mer av människorna, parkerna, nya hus och gamla kulturbyggnader. Den skapas av händelser, aktiviteter och människors liv och levnadsöden. Det är helheten som skapar en stad, inte skrytbyggen och skyskrapor.


Victoria Tower under byggnation i maj 2011.

Slussen

Ombyggnaden av Slussen är ett av de ca 30 stora byggprojekt som pågår eller planeras i Stockholm. Att Slussen måste byggas om råder det ingen tvekan om. Den stora stötestenen är hur.

Det förra förslaget möttes av ett massivt motstånd där det mesta av  kritiken riktades mot att utsikten från Slussen skulle försvinna. Det nya förslaget som nu presenteras är bättre, men det kan ju inte ha varit särskilt svårt att åstadkomma det.

Hela den nuvarande konstruktionen ersätts av en ny. Trafiken får stor plats vilket gör att Slussen även efter ombyggnaden i första hand kommer att vara en trafikplats. Det är troligen nödvändigt men i utställningen beskrivs de blivande Slussen som en "mötesplats för människor i alla åldrar". Må så vara men det blir en bullrig sådan.

Skeppsbron görs också bredare. På modellen såg motortrafikleden ut att ansluta till Gamla Stan i nuvarande markhöjd men på en av illustrationsbilderna tyckte jag mig se att den skulle gå högre. Det skulle i så fall betyda att en del av husfasaderna döljs av både väg och bilar och det vore inte alls bra.  

Det ska byggas två nya glashus. Ett vid Hilton och det andra i terass ner mot vattnet. De husen tycker jag inte särskilt mycket om. Inte så mycket för att även de kommer att skymma en del utsikt som för att stora smutsiga glasbyggnader kommer att ge ett trist intryck. Det kommer att gå fort för dem att bli smutsiga med tanke på all trafik.

Framför KF-husen och glashuset ska det byggas nya kontorshus. När jag besökte utställningen frågade jag vad de husen egentligen hade med Slussen att göra. Det är ju inte där betongen vittrar sönder. Svaret blev att Stockholms Stad har som mål att förtäta där man kan och då passar man på att samtidigt bygga även här trots att det inte har med själva Slussen att göra.

Något jag däremot tycker är bra med det nya förslaget är den gräsmatta som planeras. Den kommer att göra området trevligare.

Pesonligen kommer jag att sakna Gula gången och Blå gången. Nedgångna och slitna idag men om viljan funnits hade de kunnat vara betydligt trevligare. Jag kommer också att sakna Kolingsborg. Det är en fantasktisk lokal med sina olika våningar.

Värt att notera för den som besöker utställningen är att de bilder som visar hur Slussen ska se ut i framtiden är i färg medan flera av de bilder som visar hur Slussen ser ut idag är svart-vita. Det gör att dagens Slussen framställs som gråare och tristare än den faktiskt är.

Modell över det nya Slussen och Slussen idag.

Modellen visar hur de nya husen ska byggas framför de hus som redan finns.


Balkonger

Missförstå nu inte det här blogginlägget, jag missunnar inte någon en balkong. Men jag har märkt att i diskussioner om balkonger hamnar fokus allt oftare på pengar och ekonomi än vad man använder en balkong till. Jag har själv ingen balkong men det är en ständigt öppen fråga i huset. När jag nämnde det för en kollega var hans första kommentar "Det höjer värdet på lägenheten".

Ett annat tydligt exempel på det såg jag i en annonsbilaga om byggen och renovering. Bilagan var maskerad som en nyhetstidning och alla annonser såg ut som artiklar men allt var reklam. Där fanns bla en "artikel" skriven av ett företag som sätter upp balkonger. Jag hade väntat mig att inledningen skulle vara något i stil med "Det finns inget som är så härligt som att sitta på sin balkong och äta frukost en solig söndagsmorgon." Men så var det inte. Den första meningen löd istället "Det finns inget som höjer värdet på din lägenhet så mycket som en balkong." Deras främsta försäljningsargument för att någon ska skaffa balkong är alltså ekonomiskt. Vill man tjäna pengar tycker jag att man ska ägna sig åt något annat än att skaffa balkong.

Jag framförde de här synpunkterna i en diskussion med några vänner och jag fick naturligtvis genast mothugg. En kvinna i 45-årsåldern höll inte alls med mig. Hon bodde på nedre botten så i hennes fall gällde det en uteplats men argumentationen var densamma.

Hon sa att om hon skaffade en uteplats för ca 50 000 kronor skulle det höja värdet på lägenheten. Då skulle hon kunna minska topplånet och öka bottenlånet och på så sätt få en lägre månadskostnad eftersom hennes räntekostnad skulle bli lägre. Det är riktigt men samtidigt måste hon öka sitt lån med 50 000 och betala ränta också på de pengarna. På längre sikt skulle det för henne bli en dyr uteplats.

Jag tycker att den som skaffar en balkong ska göra det för att i första hand använda den, inte som en investering eller som en statuspryl man "ska ha".

RSS 2.0