Kista Torn

Debatten om höga hus i Stockholm är väldigt innerstadsfixerad. Förespråkarna vill att det ska byggas höga hus överallt medan motståndarna ofta säger att man kan bygga i förorten Kista. Frågar du mig är Kista en av de mindre dåliga platserna att bygga höga hus på men det viktiga är vad Kistaborna tycker. Har någon frågat dem? Det är ingen röststark grupp och de hörs sällan i debatten. Jag tror att åsikterna där går isär lika mycket som i övriga Stockholm.

Snart kommer två skyskarapor med bostäder att börja byggas i Kista alldeles bredvid gallerian. Av de bilder jag sett ska husen bli svarta vilket gör att de riskerar att bli lika fula som Brovakten på Kungsholmen. När blev svart idealet för färgsättningen på höga hus? Det ena huset ska bli 17 våningar högt och det andra 30 våningar högt vilket med sina 110 meter gör det till Stockholms högsta bostadshus. Husen kommer att innehålla ca 300 bostadsrätter.


Kista Torn riskerar att bli dystra och opersonliga med sina släta och storskaliga fasader. (Bilden är hämtad från en annons i en dagstidning.)


Jämför med den lågmälda och varierade arkitekturen i delar av den befintliga bostadsbebyggelsen.

Jag läste en tidningsintervju med en kvinna som flyttat in i ett högt hus vid Gärdet. Hon tyckte att det var bra med höga hus eftersom man då fick fin utsikt och slapp insyn. Hennes resonemang brister på flera punkter. För det första bygger det på att man bor högt upp i det höga huset och för det andra att det inte finns några andra höga hus i närheten. Då försvinner både utsikten och insynsskyddet. Kvinnan i intervjun skulle knappast vara så förtjust i höga hus om hon fick dem som granne.

Många av höghusfantasterna påstår att Stockholm är en tråkig stad eftersom det inte byggs höga hus. Men det byggs ju höga hus. Det byggs flera stycken. Varför fortsätter då dessa personer att påstå motsatsen? Antagligen för att debatten är så innerstadsfixerad och de här personerna är innerstadsbor som knappt vet var Kista ligger, än mindre bryr sig.

Kista Galleria

Kista Galleria är redan utbyggd men är ändå viktig att skriva om eftersom det ger en förståelse för hur debatten om gallerior uppkommit och varför det blivit så känsligt med nya gallerior.

Kista Centrum som det ursprungligen hette byggdes 1977 och blev Kista Galleria i samband med en total om- och utbyggnad 2002. Då utökades gallerian på både höjden och bredden. En ytterligare utbyggnad gjordes 2008-2009. Här finns nu 180 butiker och restauranger, ett flertal tillhör de stora butikskedjorna.

I Sollentuna, bara en pendeltågstation bort, finns ytterligare en galleria. Den är ursprungligen från 1976 men byggdes ut kraftigt för något år sedan. På gångavstånd från Sollentuna Centrum finns köpcentrumet Stinsen som 2009 också utökades kraftigt. När alla vill ha del av konsumenternas pengar och bygger ut kan jag inte låta bli att undra hur stor kakan egentligen är . Eftersom det vid nästan varje större ombyggnad i Stockholm numera planeras in en galleria blir det stora antalet gallerior direkt löjligt.

Vad är då nackdelen med gallerior? Jo, att man vänder på stadsrummet och bygger in det som borde vara ute. Man privatiserar den offentliga miljön och när gallerian stänger så stängs också den. En del av staden blir stängd och låst och den som ska till andra sidan måste gå runt.

Eftersom det är dyrt med gallerior blir hyrorna höga och om de som Kista Galleria har öppet sent blir det också dyrt med personal. Det gör att mindre butiker har svårt att klara kostnaderna och det blir de stora kedjorna som har råd att vara där. Den likriktning det medför mellan olika gallerior är det som numera ofta får mest kritik.Bilden ovan är Kista Torg fotograferat från tunnelbanestationen. Bilden under visar Kista Galleria på andra sidan stationen. Vilken av bilderna visar den trevligaste miljön?
Victoria Tower

Det råder en allmän uppfattning om att det inte byggs höga hus i Stockholm. Det är helt felaktigt. Även de som är förespråkare för höga hus tycka ha missat det faktum att en skyskrapa sedan över ett år tillbaka håller på att byggas i stadsdelen Kista. Det är Victoria Tower som med sina 33 våningar och 120 meter kommer att bli Stockholms näst högsta byggnad. Det är bara Kaknästornet som är högre. Byggnaden kommer att innehålla hotell och kontor. Sedan tidigare finns i Kista också kontorskomplexet Kista Science Tower som är drygt 117 meter högt.

Jag är ingen förespråkare av höga hus för sakens egen skull. Däremot anser jag att viss nybyggnation i Kista kan vara bra för stadsdelen, bara det sker på invånarnas villkor. Nu ligger Victoria Tower så nära Helenelund i Sollentuna att jag också undrar vad Sollentunaborna tycker.

Jag tycker att Victoria Tower borde ha varit lite lägre. Inte för höjdens skull utan för att byggnaden med de proportioner den har nu mest ser ut som en förvuxen blompinne. Däremot blev jag positivt överraskad av fasaden. Tidigare hade jag bara sett den på en glättig bild som visade hur bygganden skulle komma att se ut när den är klar. Där såg det helt förskräckligt ut men när jag såg den harlekinmönstrade fasaden i verkligheten tyckte jag att det såg riktigt bra ut.

Till er som är så förtjusta i att höga hus ska byggas i Stockholm för att det ska bli en "storstad" vill jag rikta uppmaningen att flytta till Kista där det redan finns eller byggs höga hus. Sen kan ni gå där och fundera på om ni befinner er mitt i en storstad eller inte. Oavsett vad ni kommer fram till tror jag inte att de höga husen är en del av svaret. En storstad skapas nämligen inte bara av höga hus. Den skapas än mer av människorna, parkerna, nya hus och gamla kulturbyggnader. Den skapas av händelser, aktiviteter och människors liv och levnadsöden. Det är helheten som skapar en stad, inte skrytbyggen och skyskrapor.


Victoria Tower under byggnation i maj 2011.

RSS 2.0