Dagens bild


Liljevalchs utbyggnad, Augusti 2021

Den här bilden på Liljevalchs nya utbyggnad ligger mer i tiden än vad många inser. Byggnaden kritiserades för sitt utseende redan på planeringsstadiet och kritiken har inte avtagit. När den invigdes nyligen fanns demonstranter på plats som protesterade mot byggnaden. Det är lätt att förstå eftersom den är byggd i en brutalistisk stil som främst förknippas med byggnader från mitten av 1950-talet till mitten av 1970-talet och inte alls passar in på Djurgården.

Utbyggnaden drog också över den ursprungliga budgeten med flera hundra miljoner kronor, från 130 miljoner till 392 miljoner kr för tillbyggnaden. Till det kommer också kostnader för renovering av den gamla konsthallen. Det ger en slutsumma på 570 miljoner kronor. Tidplanen höll inte heller. Den ursprungliga planen var att tillbyggnaden skulle vara färdig 2016, alltså till Liljevalchs 100-årsjubileum. Men den invigdes nu fem år senare.

Det positiva med tillbyggnaden är att den tack och lov inte större än den är. Den underordnar sig på så sätt huvudbyggnaden och syns knappt från Djurgårdsvägen. Från Liljevalchs baksida däremot dominerar den blickfånget på ett makalöst okänsligt sätt. Den bryter mot omgivande byggnader och stjäl all uppmärksamhet. Här borde istället arkitekterna gått varsamt fram så att byggnaden smälter in i omgivningen.

Den gamla konsthallen byggdes efter ritningar av arkitekten Carl Bergsten efter en arkitekttävling. Hans förslag ansågs vara anpassat till den traditionella bebyggelsen på Djurgården, något som inte kan sägas om den nya tillbyggnaden.

Kommer då denna byggnad i framtiden anses vara typisk för det tidiga 2000-talet? Med tanke på att den är illa anpassad till sin omgivning, kritiserad redan innan den var byggd, kraftigt försenad och överskred budgeten så blir svaret sannolikt ja.


RSS 2.0