Gästskribent: Skrytbyggen

Dagens politiker vill gärna bygga profilbyggnader för att sätta Stockholm, och kanske sig själva, på kartan. Profilbyggnaderna börja nu bli så många att det snart behövs en större karta. Men är det någon utanför Stockholm som ens bryr sig om att titta på den där kartan? En gästskribent återkommer här med ett nytt inlägg där han beskriver profilbyggnader som inte imponerar utan snarare förskräcker.

Skrytbyggen

Spännande och nyskapande arkitektur är en sak, spektakulära byggnader vars främsta syfte är att manifestera sina upphovsmän är något annat. Står de dessutom på fel plats blir skadan än värre. Profilbyggnader kan inte trängas in i miljön hur som helst utan måste skapas i relation till omgivningen. Storslagenhet kräver sitt utrymme.

De senaste åren har förslagen på märkesbyggnader duggat tätt i Stockholm, och än är det inte slut. Många av dem är skyskrapor med tveksamma arkitektoniska kvaliteter. Dessa har det skrivits om tidigare. Men det finns även andra projekt som kan betraktas med skepsis.

I en tid då nybyggen ofta likriktas och den estetiska gestaltningen enbart ses som en kostnad som lätt kan sparas in är det lite märkligt att pendeln ibland slår helt åt andra hållet. Då byggnadens utseende går före funktionen och själva byggnaden verkar viktigare än dess användningsområde kan man inte kalla det för något annat än skrytbygge.

Samverkanscentral på Kungsholmen
Stockholms stad planerar för en ny märklig byggnad på Kungsholmen som ska ligga på Lindhagensgatan, intill Essingeleden. Byggnaden ska rymma en ny brandstation, en samverkanscentral för polis, ambulans, brandkår, SOS Alarm och trafikledning, samt kontorslokaler och en park på taket 86 meter över marken. Den tänkta målgruppen för parken är Kungsholmens barnfamiljer och de som vill träna lite i det fria.Syftet med den nya samverkanscentralen är en närmare samordning av polis, ambulans, brandkår och trafikledning. Huset ska bli ett centrum vid allt från olyckor till kriser och katastrofer.

Men att samla all typ av räddningsverksamhet på samma ställe har också stora nackdelar. Säkerheten är avgörande, speciellt i kritiska lägen. Idag har till exempel SOS Alarm sin larmcentral i ett bergrum.

Brandmännens riksförbund är kritiska till att flytta in ledningen av alla räddningsinsatser till en så utsatt plats, intill Essingeleden. Centralen kommer att vara en samhällsviktig funktion och den är placerad på ett ställe där de ser svårigheter att skydda byggnaden mot allt från trafikolyckor till terrorister. Från statens sida förväntar man sig att det ska finnas alternativa sätt att sköta verksamheten. Reservplatser måste därför förberedas.

Det spektakulära utseendet och placeringen där byggnaden är väl synlig verkar vara huvudsyftet snarare än dess funktion. Huset kan därför inte betraktas som något annat än ett s.k. skrytbygge.

Station City
I korsningen Vasagatan Klarabergsgatan där gamla Hotell Continental låg växer nu Citybanans huvudbyggnad upp. Citybanan är ett av de största projekten i Stockholm någonsin och att det mesta av den finns under marken och därmed inte syns måste ha retat stadens makthavare till vansinne. Därför tar man i rejält med ytterligare en märkesbyggnad.Flera förslag presenterades och i det slutgiltiga har huskroppen delats upp i fyra delar. Byggvolymen blir dubbelt så stor som Hotell Continental och den högsta delen blir högre Hötorgsskraporna. Men det är bara tre av husets våningar som kommer att användas av stationen. Resten blir hotell och ett fåtal bostäder. Byggnaden kommer att få gatorna omkring att kännas trängre och den samspelar inte alls med omgivningen. T.ex. kommer Klara Kyrka, platsens naturliga blickfång, att skymmas mer än tidigare.

Nobelcentret
Ett Nobelcenter på Blasieholmen debatteras flitigt och flera förslag har presenterats. Lustigt nog är det vinnande förslaget ganska likt ett av de skrotade förslagen till Station City, en fyrkantig låda. Dessutom är platsen otroligt illa vald. Att huset inte samspelar det minska med den klassiska miljön räcker visst inte, tre gamla hus från 1879 och tidigt 1900-tal ska rivas för att den nya märkesbyggnaden ska få plats.Att bygga ett Nobelpalats var föreslaget redan i början av 1900-talet. Då lades projektet ner, bl.a. eftersom det inte behövdes. Priset delades ut i konserthuset och festen var i Stadshuset. Så är det fortfarande. Den faktiska nyttan med centret annat än som symbol blir begränsad.

Att Stockholm har ett center för det världsberömda Nobelpriset är inte fel, men placera det hellre i den nya stadsdelen Hagastaden som ska ha vetenskaplig anknytning. Där skulle en monumental byggnad kunna skapas så att den passar med omgivningen.

Om tanken med Station City är att bli ett monument över den underjordiska citybanan blir ett nobelcenter på Blasieholmen istället ett monument över vår ovarsamhet med det vi redan har.

Tele2 Arena
Den ovala idrottsanläggningen ligger strax söder om Globen i Johanneshov. På platsen fanns tidigare några låga industribyggnader och Sandstuparken med en anlagd damm och fontän. Den aktuella tomten är så smal att Nyboda-Enskede Järnväg och Arenavägen delvis placerades under byggnaden. Arenan är ca 240 meter lång och mellan 140 - 180 meter bred. Takhöjden ligger på ca 35 meter över marken vilket motsvarar halva Globens höjd.

Stockholms stadsbyggnadskontors samrådsredogörelse den 15 juli 2009 var positiv till den nya arenan, men kritik mot projektet fanns. Skönhetsrådet ansåg att arenan kunde bli ett positivt tillägg för staden men att platsen var för liten för ett så stort projekt. De tyckte också att Sandstuparkens norra del borde bevaras. Så blev det inte utan parken försvann helt och hållet.

Länsstyrelsen kritiserade placeringen av arenan på den mycket begränsade tomten. Vidare ansåg Länsstyrelsen att planen skulle ge stor påverkan på trafik, luftkvalitet, risker och störningar.

Mest kritik framfördes av boende i Enskede och Enskede gård. Man ansåg att den nya arenan skulle bli alldeles för stor för tomten och oro fanns för parkeringskaos och ökat buller, både från trafik, från själva arenan och av arenabesökare före och efter evenemang. Enligt boende har det mesta arbetet lagts på hur arenabesökarnas hälsa och säkerhet skall garanteras medan situationen för de boende knappt berörts alls.

Många har också ifrågasatt om tre stora arenor i Stockholmsområdet (Globen, Friends Arena och Tele2 Arena) verkligen behövs. Historiskt sett har arenaverksamheten i Stockholm varit en förlustaffär, men att jätteanläggningen Friends Arena ligger i Solna kommun och inte i Stockholm var väl mer än vad stadshuspolitikerna kunde tåla.


Flyttad tunnelbana - Vems intressen styr planeringen?

Planeringen inför en utbyggnad av tunnelbanan i Stockholms län pågår. I de flesta fall innebär det ny tunnelbana men mellan Gullmarsplan och Sockenplan finns flera alternativa förslag som går ut på att flytta tunnelbanan. De som idag bor vid tunnelbanan blir förlorare om den flyttas men vem bli vinnare? Är det ett framtida bostadsområde i Slakthusområdet som ska gynnas eller styrs planeringen av Ikeas intressen som behöver en tunnelbana nära sitt framtida varuhus?

2013 års Stockholmsförhandling är en överenskommelse mellan staten, Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Nacka kommun, Solna stad och Järfälla kommun. Överenskommelsen innebär att tunnelbanan byggs ut till Nacka, Arenastaden och Barkarby och att Blå linje byggs ut till Gullmarsplan och söderort och kopplas samman med Gröna linjens Hagsätragren. Planeringen inför utbyggnaden pågår för fullt. Det här är ett gigantiskt projekt, mycket större än vad många inser när varje utbyggnadsdel diskuteras för sig. Den totala kostnaden för utbyggnaden, inklusive fordon och depå, beräknas bli 25,7 miljarder kronor i 2013 års prisnivå. Byggstarten planeras bli senast år 2018 och trafikstarten beräknas till 2025.

Jag är positiv till en utbyggd kollektivtrafik men det finns delar i förslagen som är värda att titta lite extra på. En sådan del är tunnelbanans framtida sträckning mellan Gullmarsplan och Sockenplan. Där finns fyra olika förslag på linjedragning.


De fyra olika alternativen på tunnelbanans framtida sträckning mellan Gullmarsplan och Sockenplan. Karta från Stockholms Läns Landstings samrådsdokument.

I det blå förslaget behåller tunnelbanan nuvarande sträckning och uppgångarna kommer att vara på ungefär samma plats som idag men Enskede gård får ytterligare en uppgång. I de övriga tre förslagen försvinner stationerna Globen och Enskede Gård och ersätts av en ny station i Slakthusområdet. Där ska det byggas mängder med bostäder, arbetsplatser och affärslokaler. Med det rosa och gröna alternativet ansluter en av uppgångarna i vardera förslag till Tele2 Arena och den nya "handelsanläggning" som planeras i områdets sydöstra del. Handelsanläggningen ska enligt Ikeas och Stockholms politikers ambitioner till stor del vara just ett nytt Ikea-varuhus, även om det inte råder politisk enighet i frågan.


Tunnelbanestationen Enskede Gård, Februari 2015


Tunnelbanestationen Globen, Februari 2015


Tunnelbanestationen Globen, Februari 2015

Att ta bort tunnelbanestationerna Globen och Enskede Gård är inte populärt bland de som bor i området. De kommer i så fall få längre till tunnelbanan och vinner ingenting på den nya sträckningen. Tunnelbanestationen, speciellt i det gröna förslaget, kommer också hamna väldigt nära tunnelbanestationen Blåsut. Låt vara att sträckan att gå bli längre än fågelvägen. De som tjänar mest på den nya placeringen är givetvis de som ska till Slakthusområdet. Framförallt är det Ikea och det nya varuhuset som vinner på en ny tunnelbanestation. Enligt medieuppgifter är en tunnelbaneuppgång nära varuhuset en förutsättning för att varuhuset ska kunna byggas. De framtida kunderna måste lätt kunna ta sig dit och därifrån. Är det Ikeas intressen som styr planeringen av tunnelbanans sträckning? Är ett nytt Ikea-varuhus av så stor betydelse för Stockholm att politikerna är beredda att låta deras behov styra planeringen? Eller är det för att göra det framtida bostadsområdet i Slakthusområdet mer attraktivt? Men planeringen kan inte bara utgå ifrån det nya områdets behov. Den måste också ta hänsyn till de som redan bor i närområdet kring de befintliga tunnelbanestationerna.


Möjlig placering enligt alternativ svart av en framtida tunnelbanestation på Rökerigatan i Slakthusområdet.

Eftersom den framtida blå linjen kommer att gå under Saltsjön och därmed ligga djupt ner i marken kommer tunnelbanan att grävas ner och stationerna ligga under jord, oavsett vilket som väljs. Det är naturligtvis mumma för stadens politiker som bara väntar på att få kasta sig över marken och bygga bostäder där. För i slutändan är det var det hela handlar om. Kommunerna som ingår i Stockholmsförhandlingen ska tillsammans bygga 78 000 bostäder i närheten av tunnelbanan de kommande 15 åren.

Planerna är på samråd och inget är beslutat än. Blir det av? Landstinget har dålig ekonomi och SL:s hantering av sin ekonomi liknar mest ett svart hål där pengarna försvinner. Höjda biljettpriser, glesare trafik och uppskjutna satsningar har aviserats när SL drar i den ekonomiska nödbromsen. Om SL inte ens med höjda biljettpriser har råd att bibehålla den trafik som finns idag hur ska de då klara av den utökade trafik den här satsningen kommer att innebära?


Snart presenteras Slussenrapporten

Slussen är alltid aktuell men de senaste veckorna har debatten varit extra intensiv. Anledningen är att den slutrapport som en expertgrupp arbetat med sedan i november snart ska presenteras. Expertgruppen tillsattes i November 2014 av den nya styrande majoriteten i Stockholms Stad för att göra en genomlysning av projektet.

Gruppen fick en lång lista på punkter som skulle granskas, bla funktionalitet i Nya Slussen och projektets ekonomi men också nuvarande Slussens tekniska status och möjligheten att renovera den.

Politikerna lovade innan valet att en öppen genomlysning skulle genomföras. Expertgruppen har fått kritik för att de inte berättat något om sitt arbete och vad de kommit fram till hittills. Deras arbete har varit allt annat än öppet. Det har däremot jag förståelse för. Oavsett vad gruppen kommer fram till kommer deras slutsats att kritiseras från något håll. Om de under arbetets gång skulle berätta åt vilket håll det lutade så skulle de vara tvungna att förklara och försvara sina slutsatser innan arbetet var avslutat. Med tanke på att gruppen haft kort tid på sig att gå igenom ett så omfattande projekt så måste de ägna tiden åt sin uppgift och inte åt att debattera.

Vad staden och dess tjänstemän räknar med för resultat är tydligt, ett godkännande att fortsätta projektet som planerat. Officiellt har allt arbete vid Slussen avstannat, utom ledningsdragningar och andra nödvändiga åtgärder. Men det är tydligt att mer omfattande arbete pågår. Stora grupper av byggnadsarbetare rör sig där och nya avspärrningar dyker ständigt upp. Gula gången har spärrats av och blå bodarna har stängts och bommats igen samtidigt som utredningen pågått.

På planken kring Blå bodarna målas med jämna mellanrum slagord kritiska mot Nya Slussen. Men de målats i regel snabbt över. Däremot får vanligt klotter vara kvar. Det är tydligen skillnad på vilken sorts klotter som tillåts. Det är ingen konspirationsteori att det medvetna förfallet av Slussen tillåts fortgå. Det är ett faktum.


Söndag 2015-02-01 klockan 11:05


På eftermiddagen hade slagorden dykt upp igen. Hur länge får de vara kvar den här gången?


Annat klotter får vara kvar betydligt längre än slussenkritiska budskap.

Uppdatering 2015-02-02
Idag presenterades rapporten. Utredarna godkänner Nya Slussen men kommer också med kritik, bla har biltrafiken fått för stor plats och bussarna för dålig framkomlighet. Gruppen konstaterar också att projektet blir 25 % dyrare än vad som sades från början. Slutnotan beräknas nu bli 10 miljarder kronor. Gruppen har i sitt arbete utgått ifrån att bussterminalen i Katarinaberget blir av, något som inte alls är säkert att den blir.

Mer går att läsa här http://www.svd.se/nyheter/inrikes/nya-slussen-maste-projekt-med-baklaxor_4303191.svd och här http://www.stockholmskyline.se/2015/02/bevara-slussen-stark-kritik-mot-granskningsgruppens-rapport


RSS 2.0