Rivningsvågen

Det senaste tio åren har mängder med hus rivits i Stockholm, varav minst 50 haft ett högt eller mycket högt kulturhistoriskt värde. Andra har varit relativt nya och i bra skick. I fallet med Lindgården tilläts byggnaden förfalla trots att det fanns avtal som krävde att den skulle rustas upp. Rivningsvågen har också nått villakvarteren där det är ekonomiskt lönsamt för byggbolag att köpa och riva villor för att istället bygga flerbostadshus.

Oavsett det kulturhistoriska värdet innebär det alltid en stor miljöpåverkan i form av resursanvändning och avfall att riva funktionsdugliga hus för att istället bygga nya. Årligen uppstår ca 9,4 miljoner ton bygg- och rivningsavfall i Sverige och drygt 8 procent av det är farligt avfall. Det innebär (exklusive gruvavfall) att byggsektorn står för en tredjedel av allt avfall som uppkommer inom Sverige och för en fjärdedel av allt det farliga avfallet. Om Stockholm ska fortsätta att vara en av de ledande miljöstäderna i Europa måste rivningsvågen upphöra.

Nedan finns ett litet urval av alla de byggnader som rivits i Stockholm de senaste åren.

G-Klaven, Östermalm
Byggt: 1956
Högt kulturhistoriskt värde
Riven 2013
Hotell Kristineberg, Kungsholmen
Byggt: 1949
Rivet 2012
Lindgården, Djurgården
Byggt: 1929
Högt kulturhistoriskt värde
Riven 2011
Aspuddsbadet, Aspudden
Byggt: 1919
Högt kulturhistoriskt värde
Rivet 2009

Foto: Rädda Aspuddsbadet
Klockhuset, Norra Station
Byggt: 1924
Högt kulturhistoriskt värde
Rivet 2014
Hässelby Strands centrum, Hässelby
Byggt: 1957-58
Högt kulturhistoriskt värde
Till stora delar rivet 2012-2015
Kolingsborg, Slussen
Byggt: 1954
Högt kulturhistoriskt värde
Rivet 2015
Basaren, Kungsholmen
Byggd: 1931
Högt kulturhistoriskt värde
Riven 2015 - 2016
Hotell Continental, Norrmalm
Byggt: 1962
Kulturhistoriskt värdefull
Rivet 2013
GM:s monteringsfabrik, Hammarbyhamnen
Byggt: ca 1928
Rivet 2011
Kontorshuset Lustgården, Kungsholmen
Byggd: 1980-tal
Rivet 2010-2011

Foto: Google
Maria Sjukhus, Södermalm
Byggt: 1884 / 1915 / 1933
Högt kulturhistoriskt värde
Till stora delar rivet 2012

Sommarens vykortUnder tidigare decennier var det vanligt att skicka vykort från både kända och okända platser. Gamla vykort brukar ses som ett tidsdokument, något som beskriver den tid de gjordes i. Även om det numera skickas färre vykort än tidigare är det fortfarande vanligt att människor på semester gör det. Därför kommer här en sommarhälsning i form av ett Stockholmsvykort som beskriver staden så som den ser ut i vår tid. Mellan 2005 och 2015 revs 128 byggnader i Stockholm. Av dessa var ett 50-tal blå- eller grönklassade.

... och rivningarna fortsätter.

RSS 2.0