Bygge på Bromstens IP - En del av en oroande trend

När nya områden planeras har de så hög exploatering som möjligt för att få in så många bostäder det går. Det leder till att nödvändiga funktioner som behövs för de boende, tex skolor och idrottshallar, inte får plats utan placeras alldeles bredvid det nya området. Ofta är det då en park eller en idrottsplats som offras. Det här är en oroande trend i Stockholms stadsbyggnadspolitik.

I en växande stad ökar behovet att idrott och rörelse, både i organiserad form och som spontanidrott. Många måste redan idag åka långt för att ha tillgång till ytor avsedda för idrott. Att i det läget bebygga idrottsytor ökar bara nämnda problem.

På Bromstens IP i nordvästra Stockholm är det just det som planeras. Planerna på att bebygga idrottsplatsen har kommit och gått under åren och frågan har tagits upp här på bloggen tidigare. Men nu är planerna aktuella igen och detaljplaneförslaget var nyligen ute på samråd. Stadens tanke är att en ny skola och en ny idrottshall ska byggas på en stor del av idrottsplatsen. Den planerade skolan och idrottshallen kommer inte att vara spontant tillgängliga på samma sätt som den öppna ytan är idag. En del av idrottsplatsen blir kvar men ytan halveras. Stockholms Stad borde i stället aktivt arbeta för att utöka ytor för spontanidrott.

Bromstens IP är också viktig för föreningslivet. Den lokala fotbollsklubben Bromstens IK grundades 1910 och många av dess spelare kommer från områdena runt Järvafältet. För några år sedan ordnade Bromstens IK ett lag för ensamkommande flyktingar. Det är sådant som skapar integration och gemenskap och att bygga bort möjligheter till det i tider av gängskjutningar och ökad segregation är ett stort misstag. Fotbollsplanerna i Bromsten används också av klubbar och lag från hela Stockholm och att bebygga en stor del av dessa riskerar att slå ut föreningslivet för unga i många år.

Om byggplanerna blir verklighet kommer hela idrottsplatsen att stängas under fem år. Det är en uppgift som överraskat stadsbyggnadsborgarrådet Joakim Larsson (M). Han hade inte förstått att bygget skulle dra igång redan i år och vilka konsekvenser det får. Istället för att stoppa planerna gav han exploateringskontoret i uppgift att hitta en ersättningsyta, men flera olika förvaltningar och politiska nämnder är inblandade vilket gör att ingen har ansvaret. Det finns heller inte några pengar avsatta. (1)


Bromstens IP, Februari 2022


Protester mot byggplanerna på Bromstens IP.

När Bromstens industriområde precis i närheten nu bebyggs till Bromstensstaden borde skolan och idrottshallen placeras där. Att så inte sker är anmärkningsvärt. Det är ett stort område som har planerats sedan över ett decennium, men på något sätt glömdes skola och idrottshall bort under så lång tid att idrottsplatsen i närheten nu desperat måste exploateras. Det verkar nästan som om politiker och stadsbyggnadskontoret först nu förstått att det behövs mer än säljbara bostäder i en växande stad. När byggplanerna tidigare var aktuella styrde den röd-gröna majoriteten i Stockholm. Då protesterade Moderaterna med Joakim Larsson i spetsen mot att idrottsplatsen skulle bebyggas och kallade det "ett svek mot barn och ungdomar i västra Stockholm". (2) Då var Joakim Larsson (M) oppositionsborgarråd och vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden. Nu är han stadsbyggnadsborgarråd i det blå-gröna styret och är alltså numera för byggplanerna. Det är ett tydligt bevis på att det inte spelar någon roll vilken politisk majoritet som bestämmer i stadshuset och att oppositionens kritik inte är annat än politisk teater.


Den framväxande Bromstensstaden där det hade gått att få plats med en skola.

Det här är dessvärre inget unikt för Bromsten. I Årstastråket etapp 3 ska ett stort område bebyggas med bostäder men en skola och en idrottshall ska placeras i närliggande Steningeparken. I båda fall borde exploateringen minskas så att skolor och idrottshallar får plats utan att parker och idrottsplatser offras. En gång kan betraktas som ett misstag, två gånger är en trend.

En gång kan betraktas som ett misstag, två gånger är en trend.


Det sker allt oftare Stockholm att stora exploateringsområden byggs alldeles för täta med enbart bostäder eftersom staden vill sälja så mycket mark som möjligt till privata aktörer. Sen kläms nödvändiga, behjärtansvärda men inte lönsamma verksamheter in på offentlig mark. Synpunkter och överklaganden på skolor, idrottshallar och äldreboenden är lätta för politiker, stadsbyggnadskontoret och domstolar att avslå. Argument som att det är brist på skolor och idrottshallar väger alltid tyngre än de parker och idrottsplatser som exploateras.

Källor:
1) https://www.mitti.se/nyheter/sa-sager-staden-om-stangningen-av-bromstens-ip/repulj!eSfmIOaWWvE56lzTklPmSw/
2) https://www.mynewsdesk.com/se/moderaterna-stockholms-stad/pressreleases/m-s-maaste-skrota-rivningsplanerna-foer-bromstens-ip-2107176

RSS 2.0