Norgegatan

Ska det vara gångbroar eller övergångsställen över Norgegatan i Husby? Är modernismens idéer alltid dåliga?

Politikerna i stadsarkitekterna i Stockholm ser den nedsänkta Norgegatan och gångbroarna över den som ett hinder för att göra Husby centrum till ett attraktivt centrum dit man ska kunna ta sig med bil. Gatan ska höjas upp 3,5 meter för att komma i nivå med den omgivande marken. Istället för gångbroar ska det vara övergångsställen. De boende protesterar och det av rent rationella skäl. Att behöva passera gatan på ett övergångsställe är farligare än att gå över den på en gångbro. En pappa uttryckte i ett reportage på tv att han alltid skulle behöva vara orolig för sina barn när de var ute. Ett annat argument mot planerna var att bullret skulle öka om trafiken lyftes upp i samma nivå som bostadshusen.

Säkerheten var ett av huvudargumenten som användes när gator av den här typen anlades under modernismens glansdagar. Många av modernismens idéer är idag utskällda men det här är ett argument som fortfarande håller.

Invändningar mot den trafikseparering som Norgegatan är ett exempel på är att den ger en falsk trygghet. Människor använder inte gångvägarna bredvid eller broarna över gatan utan går längs med och över den i alla fall. Särskilt om gångvägar och broar inte skottas och sandas på vintern. Trots en relativt låg tillåten hastighet för trafiken har farten också en tendens att bli högre. Detta eftersom gatan saknar övergångsställen och dess utformning i övrigt också ger signalen att en högre hastighet är tillåten. Högre fart ger mer buller. De nämnda problemen skulle minska om snöröjningen fungerade och bilisterna inte bröt mot hastighetsreglerna.

Klassiska vägbulor är ett sätt att komma runt problemet med för höga hastigheter. Ett annat är att anlägga trottoarer längs en del av gatan och att anlägga övergångsställen med rödljus, speciellt vid busshållplatserna. Det skulle tvinga bilisterna att sänka farten. Då kan den gående som vill fortfarande använda de säkra gångvägarna och broarna medan trottoarer längs gatan och övergångsställen också finns tillgängliga.


Norgegatan med en av gångbroarna. (Bild hämtad från Hitta.se)


RSS 2.0