Älvsjö Centrum

Älvsjö centrum byggs nu om helt och hållet. En ny station och 600 bostäder byggs. När den första versionen av Nya Slussen presenterades beskrevs det som "total exploatering" av kritikerna. Detsamma kan sägas om Älvsjö centrum. I stort sett all öppen markyta bebyggs.


Ett av flera plakat vid stationen som visar hur det är tänkt att bli i framtiden med de nya husen närmast spåren. (Klicka på bilden för större format.)


Nuvarande bussterminalen där det nya torget och ett bostadskvarter (Kv.1) ska ligga, Januari 2012. (Klicka på bilden för större format.)

Jag har inget emot att den nya stationen byggs. Personligen hade jag föredragit en tegelbyggnad som harmoniserade med den befintliga bebyggelsen istället för något som riskerar att bli ytterligare en glaslåda. Låt vara att den delvis blir grön och att det behövs mycket ljus i stationsbyggnaden men det finns inget som hindrar att man sätter in stora fönster i en tegelbyggnad. Stationens placering längs med järnvägsspåren gör att den fungerar som ett effektivt bullerskydd. Här hade det som idag är bussterminalen kunnat bli ett stort fint torg i stil med Odenplan eller Medborgarplatsen. Istället bebyggs mer än halva ytan och det nya torget får inte mer plats än en större innergård.


Bilden är hämtad från Stockholms Stads webbplats och visar de nya kvarteren i grönt.

Jag tycker att man skulle ha struntat i kvarter 1 och möjligen minskat ner storleken på kvarter 2. Byggnationen av kvarter 3 har kommit lång och placeringen av det huset är bättre, där har jag inget emot att det byggs ett hus. Där måste jag också säga att jag gillar färgsättningen på huset. Den varma röda färgen passar bra ihop med de vita och ljusgrå fälten som inte bara ligger bredvid utan också i varandra. Kvarteren 4 och 5 ligger längre fram i tiden. Hur lämpligt är det att bygga där, inklämt som det är mellan en bilväg och järnvägsspåren? Numera är det inget som spelar någon roll. Lämplig eller olämplig, är marken obebyggd så byggs det.


Byggnationen av Kvarter 3 har kommit långt och markarbete pågår för Kvarter 2, Januari 2012. (Klicka på bilderna för större format.)


Bostadskvarter byggda i mitten av 1980-talet. (Kilcka på bilden för större format.)

I de befintliga bostadskvarteren vid Götalandsväg byggda i mitten av 1980-talet varierar antalet våningar mellan tre och sex. Jag önskar att man även idag oftare skulle våga bygga låga hus. En del tycker att det är slöseri med plats men jag ser det som ett sätt att skapa en mänskligare och intimare miljö, en miljö där kvalitet får styra utseendet istället för kvantitet.

På kullen ovanför ligger gamla Solberga Sjukhus. Fastigheten såldes 1999 av landstingets förvaltningsbolag Locum och byggdes om till bostäder. Huset byggdes på vid gavlarna och med två våningar på höjden. Sjukhusets vinterträdgård finns inte kvar. Det gör däremot de gamla korridorerna som löper längs med våningsplanen i mitten av byggnaden där sjukhussalarna på båda sidor blivit lägenheter. Ombyggnaden var klar 2003 och några år senare var också de tre punkthusen på området färdigbyggda.


Vänster bild: Solberga sjukhus som det ser ut idag, Januari 2012. Höger bild: Solberga sjukhus på ett gammalt vykort, okänt datum. (Klicka på bilderna för större format.)


RSS 2.0