Nytt scenhus vid Cirkus

Planerna på ett nytt scenhus vid Cirkus på Djurgården är på inget sätt nya. Jag har själv känt till dem en längre tid, men det är först när byggplaner går in i slutskedet som media brukar uppmärksamma dem. Så också den här gången när tidningen Metro uppmärksammade det hela nu i juni.

Det är i grunden positivt att Cirkus behöver en ny scen. Att kulturlivet går bra är något att glädjas åt. Risken är annars stor att Cirkus förvandlats till en konferensanläggning eller gått samma öde till mötes som Lindgården. Att byggnaden är byggnadsminne och skyddas av kulturminneslagen hade knappast spelat någon roll.

Som jag ser det är problemet med den nya scenen är inte att Cirkus är ett byggnadsminne utan miljön runt omkring. För att få plats med den nya tillbyggnaden måste nämligen ett antal stora och gamla ekar fällas eller flyttas. Djurgårdens miljö är unik och känslig och den ska vi vara rädda om. Stadsfullmäktige har nyligen beslutat om nya regler för att skydda träd på Djurgården men stadsbyggnadsnämnden har trots det klubbat igenom beslutet om det nya scenhuset. Politikerna beslutar om en massa fina saker men när det kommer till kritan är det ändå bara hög exploatering som räknas.

Djurgården/Lilla Värtans miljöförening är kritiskt och kräver att ekarna flyttas och att den äldsta av dem får stå kvar på sin plats. Stadsbyggnadsborgarrådet Regina Kevius säger att nya träd ska planteras som ersättning för de gamla. Mem gamla skyddsvärda ekar ersätter man inte så lätt. Det är mycket lättare att byta ut ett stadsbyggnadsborgarråd.


Cirkus öppnade 1891 och är den äldsta av fyra bevarade cirkusbyggnader i Sverige.

 
Platsen där det nya scenhuset ska byggas och en bild från tidningen Metro som visar hur det är tänkt att se ut i framtiden. (Klicka på bilderna för att se dem större.)

Lindgården

Lindgården på Djurgården är den enda kvarvarande byggnaden från Stockholmsutställningen 1930. Den är kulturhistoriskt värdefull och är trots förfallet fortfarande en vacker byggnad. Den hade kunnat vara ännu vackrare om inte förfallet fått gå så långt. Min enda personlig kontakt med Lindgården är att jag var där på en studentskiva i mitten av 1990-talet.

Nu ska byggnaden rivas för att ge plats åt ett hotell. Lingårdens ägare, som byttes senast 2008 till byggbolaget Arcona, har under nästan 20 års tid velat riva byggnaden trots att Stockhoms Stad haft som krav att den ska rustas upp. Krav på den nya ägaren att rusta upp Lindgården fanns redan när staden sålde fastigheten. Det är märkligt att man genom att bara vägra utföra en nödvändig upprustning till slut kan få rätt att riva den, trots att de kraven fanns redan när den nya ägaren köpte fastigheten. Det är också mycket märkligt att stadens politiker går med på att den rivs.

Rusta upp Lindgården och låt den återigen bli en levande del av Djurgården.


Lindgården, September 2010

RSS 2.0