Nya plan- och bygglagen riskerar att minska demokratin

En förändring av plan- och bygglagen diskuteras för att öka och snabba på bostadsbyggandet. Ett förslag som har sin förebild i tysk lagstiftning är att det ska vara möjligt att bygga nya hus utan detaljplan så länge de anpassas till omgivningens karaktär. Det innebär i praktiken att det skulle bli möjligt att bygga var som helst utan föregående prövning. Människor skulle fråntas rätten att granska och kritisera byggen som skulle påverka deras närmiljö och vardagsliv högst betydligt. Att något anpassas till omgivningens karaktär är dessutom ett flytande begrepp och eftersom byggbolagens främsta uppgift är att tjäna pengar kan det få förödande konsekvenser för hur nya hus påverkar ett område. Att det är byggindustrin som driver på frågan säger sig självt och politikerna går deras ärenden.

Byggindustrin driver också på politikerna för att det ska bli svårare att överklaga antagna detaljplaner. Det fördröjer inte bara byggstart utan anses också driva upp byggkostnaderna vilket leder till dyrare bostäder. För det första är det anmärkningsvärt att byggbolag och politiker säger att överklaganden leder till dyrare bostäder. Flera byggbolag sänker nu priserna på sina nya lägenheter i Stockholm för att kunna sälja dem. Det finns alltså utrymme för sänkning av priset trots alla överklaganden. En annan faktor som driver upp priserna är att Stockholms Stad ofta säljer marken när det ska byggas bostäder och marken säljs dyrt. Under 1900-talet köpte Stockholms Stad mark för att kunna bygga billiga bostäder men nu gör man alltså tvärt om. Att både byggbolag och politiker skuldbelägger de som överklagar är oförskämt. De borde se över sitt eget agerande först.Istället för att se människor som överklagar detaljplaner som besvärliga borde politikerna fundera på varför så mycket överklagas. Överklaganden handlar ytterst sällan om värdet på den egna bostaden. Den som säger det försöker bara avfärda kritik genom att påstå att de som klagar är giriga. Det är bara ytterligare ett sätt att skuldbelägga de som protesterar. Många som bor i hyresrätter proteseterar också och de har inget ekonomiskt intresse i sin bostad att kämpa för. Nej, det handlar om att människor helt enkelt är trötta på att få sin närmiljö förstörd i den rivnings- och förtätningsvåg som nu pågår. Kulturhistoriskt värdefulla hus rivs samtidigt som parker och grönområden bebyggs i snabb takt, till och med i Nationalstadsparken ska det nu byggas.

Bostadsbristen, speciellt bland unga människor, används som argument för att bygga mer och för att minska rätten att överklaga detaljplaner. Men det är ofta hotell, kontor och gallerior som byggs. Det löser ingen bostadsbrist. Man löser heller ingen bostadsbrist bland unga genom att bygga stora och dyra lägenheter när det som behövs är små och billiga bostäder.

Det framstår som alltmer uppenbart att politikerna inte vill lösa bostadsbristen bland unga. Så länge den finns kvar kan den användas som argument för att bygga mer, även hotell, kontor, gallerior och dyra lägenheter. Bostadsbristen är också bra att använda som slagträ i politiska utspel och i valrörelser.


Ta tillvara Slussens potential

Det enda som diskuteras är hur Slussen blir när den är klar men hur blir det under tiden den byggs? Glöm inte att en nybyggnad av Slussen kommer att ta tid. Närmare 10 år kommer det att ta innan allt är klart. Sju år för själva Slussen och sen ytterligare tre år för alla nya hus.

Om bil och kollektivtrafik i Stockholm har svårt att klara en vanlig vinter hur ska då ett decennium av byggande i ett av stadens viktigaste trafiknav påverka oss? Det kommer att bli åtskilliga år av köer, inställda tunnelbanor och proppfulla extrabussar. Att gå eller cykla mellan Gamla Stan och Södermalm blir svårt under det årtionde bygget pågår oavsett hur resultatet blir när det är klart. Säger alla som är positiva till nya Slussen ja till det också?

En upprustning av den nuvarande Slussen kommer däremot att bli bättre och billigare för alla. Slussen kan göras så fin och funktionsduglig som den en gång var, bara dess potential och dess arkitektur utnyttjas. Vackra räcken, belysning i gångarna, grönska och nya ytskickt skulle göra mycket för utseendet. Blå bodarna skulle kunna få tillbaka sitt takfönster istället för den asfaltskupol som är där nu. Då kommer dagsljuset in.
Blå gången kan rustas upp och bli lika fin som den en gång var.
 

De älskade lokalerna Kolingsborg och Debaser är redan idag fantastiska mötesplatser om det nu är vad som eftersträvas.

Det finns lokaler i blå gången som kan utnyttjas betydligt bättre än idag och en ny galleria behövs verkligen inte på platsen. Området efter blå bodarna på södra sidan om vattnet kan användas som ett torg istället för att bara vara tom. 

Allt detta fanns en gång i tiden men när allt som är fint tas bort, blir bara det tråkiga kvar. Gör det fint ingen istället för att riva. Det är inte den nakna betongen eller klottret vi vill bevara. Det är arkitekturen och funktionen.


Lös de problem som behöver lösas. Om vattenflödet behöver justeras, lös det problemet istället för att bygga fyrkanter framför KF-huset. En plats som inte ens är en del av Slussen. Om det luktar kiss och är nedklottrat, spola rent istället för att spränga ut en bussterminal i Katarinaberget. Betongen vittrar, men lös då det problemet istället för att bygga för den vackra vyn.


Är det så här man löser problemen med vittrande betong?

Betongsegmenten som utgör Slussens stome behöver bytas ut och rekonstrueras. Det kan man göra med ett segment i taget eftersom Slussens konstruktion är gjord för att kunna renoveras. Då kan den mesta av trafiken flyta på som vanligt utan större störningar.

Dagens trafiklösning med sina körfält i skilda plan fungerar. Om den är överdimensionerad så borde några filer bli cyckelbanor avskilda från bilarna med fint utformade staket eller liknande.

Det är idag lätt att gå mellan Södermalm och Gamla Stan med flera möjliga vägar. Men den planerade trappan där det är meningen att folk ska mötas och sitta och dricka kaffe kommer att bli en brant backe när det är snö på den. Tänk på det.

Låt vara att det är dagens sluss är sliten men det kommer nya slussen också att bli om den inte underhålls.


Den här texten skrevs tillsammans med några vänner som insändare till en dagstidning.


Gästskribent: Det runda Stockholm

Samma gästskribent som tidigare gjort stadsvandringar i Stockholm och lärt oss att upptäcka de okända delarna av staden återkommer här med en annorlunda betraktelse. Den här gången får vi återigen anledning att se vår omgivning på ett nytt sätt.

Det runda Stockholm

Stockholm är fullt kantiga hus och raka gator och den senaste tiden har de svarta fyrkanterna blivit fler. Men om man höjer blicken eller bara ser sig omkring så upptäcker man snabbt att staden är full av runda former. Kom, vi ger oss ut på jakt efter det runda omkring oss.

Globen
Det första som syns när man letar runda former är naturligtvis Globen som invigdes den 19 februari 1989. På den norra sidan får globen trona i sin rundhet men på den södra sidan placerades en stor fyrkant. Hade inte världens största sfäriska byggnad kunnat få ståta med sin form i alla väderstreck?Merkurius
Sweden Solar System är en skalmodell (1:20 miljoner) av solsystemet där Globen är solen. Varje del av modellen består av en skalenlig skulptur eller en graverad platta. Letar man sig utåt i rymden hittar man Merkurius på Stadsmuseet gård vid Slussen. Lägg handen på planeten, den är varm. Venus finns vid KTH, Mars i Mörby Centrum och Pluto i Delsbo i Hälsingland. Ge er ut på jakt efter de andra planeterna.Slussen
Mycket har sagts om Slussen den senaste tiden och mer kommer att sägas. Hur förfallen den än är så har anläggningen gott om runda och böjda former både i vägarnas klassiska klöverform, broarnas utformning och Kolingsborgs cirkustältslika byggnad.Järntorget
Kommer man ut på Järntorget i Gamla stan och höjer blicken kan man se ett klot på ett av taken. Det är en glob i koppar, som bärs upp av fyra delfiner. Fastigheten har adressen Skeppsbron 44 och har restaurang Zum Franziskaner i botten. På Skeppsbron är det få som höjer blicken så mycket men från Järntorget syns den.
Men pass på, några steg åt fel håll så syns inte klotet längre.

Brantingtorget
Vågar man lämna den väl ingångna Västerlånggatan och går genom Stenbastugränd i norra delen av Gamla stan upptäcker man ett runt torg i kvarteret Cephalus. Det är Kanslihusannexets cirkelrunda innergård med en diameter på ca 30 meter. Gården döptes efter Hjalmar Branting till Brantingtorget. På dess mitt finns Ivar Johanssons skulptur Morgon från 1962. Kanslihusannexet kallas numera Förvaltningshuset.Kungsbron 10
Vi har lämnat Gamla stan och passerat Centralen. Då ser vi nästa runda form. Det är Trafikverkets driftledningscentral som finns i det runda huset på Kungsbron 10. Huset byggdes bombsäkert med stötvågsportar och skyddat innandöme. Idag räcker dock inte skyddet till vid ett eventuellt bombanfall. Huset står trots det emot de stora fyrkanter som vuxit upp i kvarteren runtomkring.Kungsholmens brandstation
Borta på Kungsholmen hittar vi nästa kula. Den sitter på taket till slangtornet vid Kungsholmens brandstation. Tornet byggdes för att torka slangarna. De hängde där så att vattnet kunde droppa bort. Brandstation invigdes 1931 och kommer troligen att läggas ner 2014. Eftersom vi är i Stockholm är det högst troligt att den klassiska byggnaden med sitt slangtorn rivs.Basarens runda restaurang
Också på Kungsholmen finns fastigheten Basaren 1. Det är den enda bevarade fristående basarlängan i Stockholms innerstad. I dess västra del hittar vi nästa runda form. Sen 1932 har det varit Kafé och restaurang här. Restaurangen hyrde gatumarken vid gaveln för en halvrund sommarservering. 1996 glasades uteserveringen in utan bygglov, men senare har ändring i detaljplan inkorporerat den före detta gatumarken i fastigheten. Det är beslutat att byggnaden ska rivas trots att Basaren 1 är klassad av Stockholms stad som särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.Huset är alltså i bra skick, kulturskyddat och få inte förvanskas. Men att riva det går tydligen bra.

Det finns fler klot, kulor och runda former i Stockholm. Mängder med hus har runda torn och kupoler. Höj blicken och ser er omkring. Gå där ni inte gått förut. Det finns mycket att upptäcka i huvudstaden. Men skynda er, det börjar bli bråttom. Snart är mycket av det borta.


RSS 2.0