Hagastaden

När den nya stadsdelen Hagastaden så sakteliga tar form börjar det gå att bedöma hur slutresultatet kommer att bli. Det finns fördelar och det finns nackdelar. Men med tiden riskerar nackdelarna att vara det dominerande.

Hagastaden är det område som tidigare kallades Norra Station. Här byggs 6000 bostäder och 50 000 arbetsplaster på det ca 96 hektar stora området. Enligt planen ska Hagastaden binda samman Solna och Stockholm. Istället kommer bebyggelsen tydligt att markera gränsen mellan de båda kommunerna. Byggnationerna är i full gång och de första husen är redan klara och bebodda.


Nybyggnation i Hagastaden, Juni 2019


Norra Tornen under uppförande, Juni 2019

Om vi börjar med det positiva. Bortsett från de groteskt fula Norra Tornen så måste sägas att fasadernas utformning på de hus som är klara ser mycket bättre ut än många andra bostadshus som byggs nu. De är mer fantasifullt utformade med detaljer som skiljer de olika byggnaderna från varandra. De flesta fasaderna ger ett modernt intryck men det finns också exempel där både fasad och balkonger lånat uttryck från 1930-talets funkis.


Fasader mot Norra Stationsgatan


Nybyggda bostadshus i Hagastaden


Funkisinspirerad fasad mot Norra Stationsgatan.

Till det negativa måste nämnas rivningen av den tidigare bebyggelsen. Klocktornet och övrig bebyggelse hade mycket väl kunnat få vara kvar och integreras bland de nya husen. Det hade inte bara gett en historisk koppling till äldre tiders verksamhet på platsen utan också en mer varierad bebyggelse. Samtidigt hade den sterila känsla som ofta präglar nya bostadsområden kunnat undvikas. Men det hade lett till en lägre exploatering vilket medfört att någon tjänat mindre pengar.

Det stora problemet med området är tätheten. Gator och trottoarer får plats men inte så mycket mer. Inte heller finns det några gårdar att tala om. Där det är klart har visserligen möda lagts på att få det som kan kallas gård att se trevligt ut. Det är inte bara sopnedkast och cykelparkering utan också prunkande växtlighet, åtminstone sommartid. Men det är trångt mellan husen och det som skulle kunnat vara en gård för vistelse liknar mest ett ljusschakt. På samma sätt riskerar den planerade parken att vara för liten mellan de höga husen. Den blir så smal att den kommer att kännas inklämd mellan byggnaderna.


En smal gård mellan husen

Tätheten är redan kritiserad och kommer att betraktas som ett allt större problem vartefter husen blir äldre. Det finns alltid en fördel med att bo i nya hus som slipper underhåll men när tiden för renovering och stambyten kommer finns bara nackdelarna kvar.


Jubileumshuset presenteras med slitna ord

Alla nya byggprojekt marknadsförs med positivt laddade värdeord. Men när samma ord återkommer i olika projekt drar det ett löjets skimmer över både projektet och försöken att marknadsföra det.

Ytterligare ett höghusprojekt är under uppseglande i Stockholm. Det är bostads-kooperationen HSB som vill fira sitt 100-årsjubileum genom att bygga ett 24 våningar högt bostadshus med ca 100 bostadsrätter i Hagastaden. Huset ska ligga i höjd med Trafikplats Norrtull, drygt 500 meter från Norra Tornen.


Framtidsvision av Jubileumshuset. Bild: HSB

I pressmeddelandet som presenterar projektet kryllar det av positivt laddade värdeord för att få det att låta spännande och nyskapande. Vår tids modeord som "innovativ" och "inkluderande" beskriver den planerade bostadsrättsföreningen tillsammans med uttryck som "framtidens boende" och "kommunicerande yta". Huset som kallas Jubileumshuset beskrivs som en "märkesbyggnad", ett "landmärke" och "Stockholms nya port norrifrån". Men man behöver inte tänka särskilt långt tillbaka i tiden för att minnas vad som sades om Norra Tornen när de planerades, då under namnet Tors Torn. Uttryck som "märkesbyggnad" och "port till Stockholm" användes flitigt. Så sent som vid invigningen i november 2018 kallades de båda höghusen för "landmärken".

Nu tänker sig alltså HSB att bygga ett hus och redan från början ter sig beskrivningen löjlig när de använder samma ord som redan använts om grannhusen. När huset dessutom ska byggas alldeles i närheten av Norra Tornen blir det ännu märkligare att de valt de ord de gjort. Hur många portar, märkesbyggnader och landmärken kan man ha på samma plats?

RSS 2.0