Förtätningens pris

När klimatförändringarna gör att temperaturen stiger kommer Sverige oftare drabbas av extrema värmeböljor. Värmeböljor som kommer orsaka många människors död. Extrema värmeböljor är till stor del ett storstadsfenomen. När Stockholm förtätas förstärks effekten och temperaturen stiger ytterligare. Den grönska som behövs för att kyla ett varmare Stockholm ersätts av nya byggnader som istället genererar ytterligare värme. Den förtätade staden kommer att bli ännu varmare och leda till ytterligare dödsfall.

Det sägs ofta att det är miljövänligt att bygga tätt eftersom behovet av transporter minskar när allt ligger nära. Tyvärr är det inte sant. Människor byter jobb och företag flyttar. Plötsligt ligger ens arbetsplats på andra sidan stan och avståndet mellan Skarpnäck och Kista blir inte kortare för att det är tättbebyggd där emellan. Dessutom förbrukar människorna i en stad som Stockholm enorma mängder varor och livsmedel som måste transporteras till staden. Sista biten av transporten sker alltid med bil.
 
Utsläppen från transporterna är en stor del av orsaken till de klimatförändringar som sker. Men även om vi lyckas minska utsläppen av växthusgaser så kan klimatförändringarna inte längre stoppas. Den punkten i utvecklingen har vi redan passerat. Temperaturen i världen, och i Stockholm, har redan börjat stiga och kommer fortsätta att göra det.

Värdena för de enskilda åren markeras med staplar, som är röda om de är högre och blå om de är lägre än medelvärdet för hela serien. Temperaturens långtidsvariation åskådliggörs med hjälp av två kurvor; den kraftigaste visar utjämnade 30-årsmedelvärden och den tunnare 10-årsmedelvärden. Värdena före 1860 är relativt osäkra. (Bild och bildtext är hämtade från SMHI.)

Globalt kommer det här få enorma konsekvenser. Världen som vi känner den kommer att försvinna och flera områden kommer att bli obeboeliga. Miljöflyktingar har funnits länge men i takt med att klimatet ändras kommer det att bli vanligare. I slutet av det här århundradet, dvs om ca 80 - 90 år, kommer enorma folkvandringar ske när människor flyr undan miljöförändringarna.
 
För Stockholms del kommer det också att få konsekvenser. Redan idag ökar antalet dödsfall vid extrema temperaturer. Människor i alla åldrar påverkas av värmeböljor men ökningen av antal dödsfall är högre bland äldre personer. Temperaturen här kommer också att stiga och extrema värmeböljor kommer att bli vanligare. Det kommer att resultera i många fler dödsfall under varma perioder och sjukvården måste vara beredd att på kort tid kunna ta hand om tusentals döda.
 
Det är inget osannolikt scenario. Det har redan hänt. Augusti 2003 drabbades Europa av en enorm värmebölja med temperaturer över 40 grader. Frankrike var det land i Europa som drabbades hårdast och enligt officiella siffror avled närmare 15 000 personer där som en direkt följd av värmen. I övriga Europa avled mellan 20 000 och 35 000 människor i samma värmebölja.
 
Att Sverige och Stockholm kommer att drabbas av värmen i framtiden är inga nya uppgifter. Dagens Nyheter skrev om det redan för fem år sedan (DN 2007-11-27) där ett framtidsscenario som togs upp var att äldre människor inte kommer att kunna bo i städer på somrarna utan blir tvungna att tillfälligt flytta till svalare områden.
 
Extrema värmeböljor är nämligen till stor del ett storstadsfenomen. Städer utgör sk urbana värmeöar där de är varmare än områdena runtomkring. Det beror på att hårdgjorda ytor som hus, tegel, betong och asfalterade gator absorberar solens värme och värmer upp staden. Hur mycket temperaturen höjs beror bland annat på hur bra olika material behåller värme, hur höga husen är, hur tätt de står och luftföroreningar. Även bilar och andra fordon genererar värme som höjer stadens temperatur. Samtidigt finns få grönområden i form av parker och träd som svalkar luften. Kylan kommer istället av luftkonditionering som blir mycket vanligare i ett varmare Stockholm. Luftkonditionering som i sig bidrar till ett varmare utomhusklimat, både genom sin energiförbrukning och när överskottsvärmen ventileras bort.


Illustration över temperaturskillnader i olika typer av områden. (Bilden är hämtad från Wikipedia men kommer ursprungligen från amerikanska National Weather Service, en del av NOAA.)

För att klara framtidens högre temperaturer och ökad nederbörd måste man bygga hus som är anpassade till det. Det görs i Norra Djurgårdsstaden som ska bli en miljöstadsdel att visa upp för att marknadsföra svensk miljöteknik. Här får husen "gröna tak", sk sedumtak, och det blir gott om grönska med anlagda våtmarker och planterade ekar. Det är iallafall så den nya stadsdelen marknadsförs.
 
Men i övriga Stockholm, i befintliga bostadsområden och stadsdelar, gör man precis tvärt om. Den natur och växtlighet som där medvetet sparades när områdena byggdes försvinner nu i snabb takt och ersätts med nya hus. Samtidigt bebyggs innergårdar och utrymmet mellan husen blir allt mindre. Den grönska som så väl behövs för att kyla ett varmare Stockholm ersätts av nya byggnader som istället kommer att generera värme.
 
Att bygga tätt i stan för att spara grönområden längre ut hjälper inte ur temperatursynpunkt. Stora grönområden behövs för rekreation, djurliv och biologisk mångfald. Men för den som i framtiden står på Sveavägen när det är så hett att luften dallrar spelar det ingen roll att Tyresta Nationalpark finns. Det hjälper inte när det är på Sveavägen det är varmt.
 
Den utveckling som nu sker i Stockholm är kortsiktig och går åt fel håll. Det är en utveckling med dödliga konsekvenser.

Love Stockholm

Slussen är ständigt aktuell i debatten, särskilt nu när Mark- och Miljödomstolen precis tagit upp detaljplanen för Nya Slussen. Förespråkarna för Nya Slussen säger ofta hur ful den nuvarande konstruktionen är och att den måste rivas. Jag hajade därför till lite extra när jag hittade en cd-skiva hemma. Omslaget visade en bild på Slussen, vackert skimrande i kvällsljuset. Det var en reklamskiva från energibolaget Fortum som de skickat ut till sina kunder i Stockholm. Jag letade efter ett datum för att se när den var gjord. November 2007 stod det på den, knappt fem år sedan.

Skivan innehåller musik med Stockholmstema och på baksidan finns en hyllningstext till Stockholm.

Älskar du också Stockholm?
Vår vackra rena stad, Nordens Venedig, med alla broar
över allt underbart vatten. Stadens alla gröna oaser och alla
människor som bor här. Stolta stad, värd att bry sig om, att
ta hand om och älska livet ut! Hyllad i litteraturen, i konsten
och som här, i musiken. Varsågod och njut av dessa fyra
låtar, gjorda bara för alla oss som älskar vår stad.


Inte ett ord om världsklass eller sätta på kartan. Bara en lugn kärlek till huvudstaden. Och det var Slussen som valdes när Stockholm skulle visas upp från sin bästa sida.

Tänk dig, det är inte mer än fem år sedan.


Dagens bild


Östra Järnvägsgatan mot Norra Bantorget, Oktober 2012

Bilden är tagen från Kungsbron och visar Östra Järnvägsgatan i nordvästlig riktning mot Norra Bantorget. På gatans vänstra sida syns två relativt nybyggda hus. Längst bort Clarion Hotel Sign som öppnade 2008 och närmast kontorshuset Kungsbron, även kallat Mentorn 1, färdigställt året efter.

De här husen är tillsammans med Stockholm Waterfront och Kungsbrohuset en bit bort de första delarna i det blivande området Västra City där hela spårområdet ska däckas över och bebyggas. Kontorshuset Kungsbrons fasader åt de andra hållen ser ganska bra ut men mot Östra Järnvägsgatan har både det och hotellets fasader samma storskaliga formspråk som bankpalatsen byggda för 50 år sedan. Har arkitekter, stadsplanerare och politiker inte lärt sig någonting av tidigare misstag? Är det därför de nu upprepas?

Och så är det jag som kallas bakåtsträvare...


RSS 2.0