Expeditionsbyggnaden vid Norra Station

Den 90 år gamla expeditionsbyggnaden vid Norra Station lever farligt och dess dagar är tyvärr snart räknade. När tvillingbyggnaden Klockhuset revs i mitten av februari väckte det en stor ilska hos stockholmarna, större än vad politikerna räknat med. Många politiker fick ett yrvaket uppvaknande, alla skyllde på alla och ingen ville ta ansvar för beslutet. Folkpartiet gick ut med ståndpunkten att expeditionsbyggnaden borde sparas. Stadsbyggnadsborgarrådet Regina Kevius kände sig också tvungen att lova en återuppbyggnad av klocktornet, dvs själva tornet, inte resten av huset. Tornet blir en kopia byggd på en annan plats som en "konstnärlig utsmyckning". Det ursprungliga teglet ska användas men eftersom det legat ute till försäljning på Blocket måste staden köpa tillbaka det. Hela historien är lika snurrig som det låter.


Expeditionsbyggnaden vid Norra Station, Maj 2014

Men det tar inte slut där. Nu när medias intresse svalnat har nämligen Folkpartiet ändrat sig om expeditionsbyggnaden och godkänner att den rivs. Att politikerlöften har kort hållbarhet är ingen överraskning men här tog det inte ens 3 månader för dem att helt ändra uppfattning. Då sa Björn Ljung, ledamot för FP i Stadsbyggnadsnämnden att "Jag godkänner inte att huset rivs". Nu säger han att uttalandet var ett sätt att trycka på för ett bevarande att klocktornet. Det klocktorn som alltså redan var rivet när uttalandet gjordes. Det är byggandet av kopian han syftar på när han pratar om ett bevarande. Men en uppbyggd kopia av tornet kan aldrig ersätta att hela huset rivits.


Ett av de nya husen i Hagastaden, Maj 2014. Notera att huset, precis som många andra kontorshus, fått en glaslåda på taket vid gaveln.

Att bygga bostäder väger i politikernas ögon tyngre än att spara kulturhistorisk bebyggelse. De säger att expeditionsbyggnaden skulle tränga undan 173 bostäder om den fick stå kvar. I hela Hagastaden ska 5000 bostäder byggas och vem som helst som tittar på expeditionsbyggnaden inser att den inte är så stor att den skulle ta upp plats för 173 lägenheter. Ett av Hagastadens nya hus har redan byggts. Det innehåller inga bostäder och har en mycket större volym än expeditionsbyggnaden. Att skylla på att den lilla expeditionsbyggnaden tränger undan bostäder är bara undanflykter. Det verkliga skälet är förmodligen att stadens politiker inte vill bevara byggnaden och att det skulle bli alldeles för dyrt att ersätta byggherren för brutna avtal. Jag önskar att politikerna någon gång kunde lära sig att tänka efter före. Men när antalet bostäder reduceras till siffror i statistiken förloras känslan för Stockholm och kontakten med dess förflutna. Stockholms historia och dess äldre byggnader betraktas numera bara som en "konstnärlig utsmyckning".

Tillägg: Expeditionsbyggnaden revs den 10 maj, bara fyra dagar efter att det här inlägget publicerades.


Gästskribent: Klockhuset vid Norra Station, 1924-2014

Rivningen av klockhuset vid Norra station har gått relativt obemärkt förbi i nyhetsrapporteringen. ABC-nytt hade bara ett 30 sekunder långt inslag. De ägnade mer tid åt att rapportera om årets första tussilago. Det är en mycket märklig prioritering när Stockholms gamla kulturbyggnader rivs. Men på internet har Stockholmarnas reaktioner varit kraftiga. Det formligen kokar av ilska. Reaktionerna har varit så kraftiga att stadsbyggnadsborgarrådet Regina Kevius kände sig tvungen att publicera ett blogginlägg om anledningen till rivningen. Men i den texten skyller hon mest ifrån sig.

Jag fick en text skickad till mig att publicera på bloggen. Lika bra det, jag är så förbannad att jag inte skulle kunna få ihop ett inlägg på egen hand just nu.

Klockhuset vid Norra Station, 1924-2014

På alla hjärtans dag revs hastigt klockhuset vid Norra stationsområdet där den nya stadsdelen Hagastaden håller på att växa fram. Det var sagt att i alla fall fastighetens klocktorn skulle sparas men så blev det alltså inte.

När godsstationen vid Norra Bantorget avvecklades 1924 byggdes nya järnvägsbyggnader i rött tegel vid Norrtull. Bl.a. byggdes två expeditionshus för ankommande respektive avgående gods. Expeditionshuset för avgående gods fick ett klocktorn och kallades därför oftast för Klockhuset. Det är det hus som nu rivits. I anslutning uppfördes två 200 meter långa magasin där man samtidigt kunde lasta eller lossa 94 vagnar. På senare år har det varit livsmedelsbutik där.

Arkitekt var Folke Zetterwall, chefsarkitekt vid Statens Järnvägars arkitektkontor vid den aktuella tiden.


Norra Stationsgatan, Juni 2011

Det hade inte varit några problem att spara de gamla husen. Det hade inte varit några problem alls, bara viljan bland våra beslutsfattare hade funnits. Men det gjorde den inte. När man planerar ett helt nytt område som Hagastaden borde man rimligen kunna ta hänsyn till äldre märkesbyggnader men den nya bebyggelsen kunde tydligen inte ligga 30 meter längre norrut.

Enligt stadsbyggnadsborgarrådet Regina Kevius har möjligheterna för rivning, magasinering och återuppbyggnad av klocktornet utretts. Anledningen till att det trots det revs var tydligen att det saknas en framtida ägare och förvaltare av klocktornet. Att låta hela huset med sitt torn stå kvar på sin plats var tydligen aldrig ett alternativ. Jag kan tänka mig många verksamheter som hade passat i fastigheten. Som sagt, hade viljan bland våra beslutsfattare funnits hade det gått.

Det är många med mig som är ledsna för att ytterligare en klassisk Stockholmsbyggnad förvandlats till grus och de övriga stationsbyggmaderna i området försvinner förmodligen snart, även de.


Klockhuset, Juni 2011

Byggnaden hade kunnat bli en symbol för det nya området och markerat gränsen mellan den nya och den äldre staden. Det hade utgjort en fin kontrast till den moderna bebyggelsen och visat på områdets tåg- och industrihistoria. Men så blir det inte.


Klockhuset rivs i februari 2014

Den här typen av hus försvann i många bombade europeiska städer. Stockholm klarade sig från krig men har istället drabbats av makthavares historielöshet och direkta dumhet.


Norra Station

Arbetet att bebygga Norra Stationsområdet är ett gigantiskt projekt som berör både Stockholm och Solna och ska pågå fram till 2025. Här ska byggas bostäder och kontor, på Stockholmssidan ca 3000 bostäder och 13000 arbetsplatser. Projektet är så stort och innefattar så många olika delar att jag säkert får anledning att återkomma till det i fler blogginlägg i framtiden.

Bilder på byggområdet vid Norra Station tagna från Wenner-Gren Center.
November 2010.

Rent generellt är jag positivt inställd till projektet. Ska man bygga någonstans så är det på ett gammalt spårområde. Debatten har heller inte handlat om byggprojektets vara eller icke vara, den har handlat om hur man ska bygga och enstaka delar inom projektet. Det kommer att bli tätare och högre än det som byggts tidigare i Stockholm. De planerade husen ska bli tolv våningar istället för sju som hittills varit det traditionella. Det är kanske bra med tolv våningar men själv skulle jag inte vilja bo på nedre botten i ett sådant område.

Tors torn är det som debatterats mest. De två tornen ska bli 145 meter höga och placeras på Torsgatan. Att bygga två så höga torn som totalt förändrar stadsbilden är ingen bra idé. I debatten sägs ofta att man måste bygga på höjden för att få plats med fler bostäder och på så sätt råda bot på bostadsbristen men i tornen ska det inte bli bostäder. Det ska istället bli hotell med 450 rum och "lokaler för verksamhet med inriktning mot life science", vad nu det är för något. Först säger politikerna att man måste bygga högt för att få plats med många bostäder men när man sedan bygger högt så blir det hotell och kontor. Även den som är mest positiv till höga hus måste erkänna att logiken haltar.

Värt att notera är också att alla bilder som visar hur tornen kommer att se ut visar ljusa solbelysta fasader. Man får aldrig se bilder på de enorma svarta siluetter som kommer att kasta sin skugga över stan när man ser tornen i motljus.

En annan debatt som förs och där jag är för ett bevarande är Klocktornet från 1924 och den gamla stationsbebyggelsen. Stora delar av stationsbebyggelsen är tyvärr redan riven. Jag har hört olika bud om Klocktornet ska få vara kvar eller inte. Att bevara de gamla husen borde vara en självklarhet. De är relativt små i förhållande till hela projektets storlek så det är inte så att exploateringsgraden minskar särskilt mycket av att låta dem vara kvar. De utgör också en historisk länk bakåt i tiden som påminner om vad området använts till tidigare. Sen måste det ju naturligtvis finnas kvar gamla stationsbyggnader i ett område som heter Norra Station, allt annat vore ju fånigt.

 
Klocktornet med omgivning, Oktober 2010

RSS 2.0