Medeltidsmuseet måste flytta

När riksdagsförvaltningen vill utöka sina lokaler måste Medeltidsmuseet under Norrbro flytta. I museet finns fasta fornlämningar av bl.a. Stockholms gamla stadsmur. Det är just därför museet ligger på platsen. När museet byggdes skedde det på bekostnad av riksdagens garage men nu tar riksdagsförvaltningen till slut ändå över platsen.

När riksdagen skulle bygga ett garage i slutet at 1970-talet föll valet av plats på Helgeandsholmen precis framför riksdagshuset. Arkeologiska utkrävningar visade emellertid att det fanns fornlämningar där, bla delar av den gamla stadsmuren från 1530-talet, en medeltida kyrkogård och en hemlig gång som gick från Slottet till hovstallet på Helgeandsholmen. Garaget blev mycket mindre än planerat och istället skapades ett museum kring de tre fasta fornlämningarna som blev en del av museets utställningar. Medeltidsmuseet öppnade 1986. (1)


Entrén till Medeltidsmuseet. Bild: Google Maps

För ca ett år sedan kom nyheten att Medeltidsmuseet måste flytta. Sedan dess har det varit tyst men museet bekräftar i ett mailsvar till bloggen att ambitionen är att det ska flytta men att ingen tidsplan är satt. Riksdagsförvaltningen som äger det mesta av lokalerna ska ta över dem. Museet ska istället flytta till Börshuset vid Stortorget i Gamla stan där Nobel Prize Museum finns idag. Det museet ska i den här flyttkarusellen flytta till det planerade nobelcentret som först skulle ligga på Blasieholmen men som efter protester (och förlorade kärnväljare för Moderaterna) nu planeras att byggas i närheten av Slussen efter att Stockholms Stad delat ut byggrätter för att lösa den flytten.

Vad riksdagsförvaltningen ska ha lokalerna till är något oklart mer än att de behöver dem "för sin verksamhet" (2). Det ska också bli ett besökscentrum där den medeltida stadsmuren ska vara tillgänglig för allmänheten. Något den faktiskt redan är så inget nytt under solen där.

I ett läge där andra företag och organisationer efter Corona-pandemin väljer att låta sina anställda arbeta hemma delar av tiden och samtidigt minskar storleken på sina lokaler väljer alltså riksdagsförvaltningen att öka sina ytor. Dessutom på bekostnad av ett välbesökt museum som ligger där det gör just därför att den gamla stadsmuren och andra fornlämningar finns där.

Källor:
1 ) https://medeltidsmuseet.stockholm.se/om-oss/medeltidsmuseets-historia/
2 ) https://medeltidsmuseet.stockholm.se/om-oss/medeltidsmuseet-flyttar/


RSS 2.0