Vad är en q-märkning värd?

En q-märkning är det starkaste skydd en byggnad kan få och används till byggnader som är särskilt kulturhistoriskt värdefulla. Den klassiska graffitimålningen Fascinate i Bromsten har en q-märkning men när politikerna inte längre vill bevara den så plockas helt enkelt q-märkningen bort. Det väcker frågan om vilket skydd en q-märkning egentligen ger.

En q-märkning är det starkaste skydd en byggnad kan få och används för att skydda särskilt kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Stockholms Stadsmuseum skriver på sin hemsida:

"Ett litet q betecknar att byggnaden är särskilt kulturhistoriskt värdefull och inte får förvanskas. Vad det innebär preciseras genom skyddsbestämmelser som står på plankartan. Det kan till exempel vara rivningsförbud eller att den befintliga utformningen och detaljer ska bibehållas. Skyddsbestämmelser kan reglera sådant som vanligtvis inte är bygglovpliktigt, exempelvis interiörer eller hur underhåll ska utföras. Litet q är det starkaste skydd en byggnad kan få i en detaljplan."


I Bromsten finns den klassiska graffitimålningen Fascinate. Den är internationellt känd och har höga kulturhistoriska värden. När området där målningen finns omvandlas från industriområde till bostadsområde har det sagts att målningen ska bevaras och den fick en q-märkning 2015. 2016 konserverades den för att kunna bevaras för framtiden. Trots det har målningen länge varit rivningshotad. Resten av den byggnad Fascinate målades på har redan rivits, det är bara väggen med graffitimålningen som återstår.


Graffitimålningen Fascinate, Arkivbild December 2015

Tar man bort tre av fyra väggar från ett hus så blir den sista väggen instabil och behöver stagas upp och stabiliseras. Det har nu majoriteten i stadsbyggnadsnämnden upptäckt och vill därför inte längre bevara väggen. Säkerhetsaspekten används som argument. I början av februari 2021 beslutade de därför att ta bort q-märkningen. Flera remissinstanser är negativa till beslutet, bland annat länsstyrelsen, kulturförvaltningen och skönhetsrådet. Detaljplanen ska ut på granskning där det går att lämna synpunkter men det slutgiltiga beslutet brukar ändå bli detsamma som i stadsbyggnadsnämnden.

Även för den som inte tycker att just graffiti är något att bevara måste detta vara en skrämmande utveckling. När politiker inte längre vill stå för sina löften att bevara en kulturhistoriskt värdefull byggnad så plockar de bara bort q-märkningen. Nästa gång kan det vara en byggnad från 1700-talet. Vad är då en q-märkning egentligen värd och vilket skydd ger den? Uppenbarligen inget alls.

RSS 2.0