Unika fotografier

Även om jag tillbringar alldeles för mycket tid framför datorn så ägnar jag inte alla lediga stunder åt att skriva blogginlägg. Ett av mina andra projekt är att scanna in min morfars gamla diabilder innan de bleknat helt och hållet. De flesta bilderna är familjebilder med semestrar och högtidsdagar. Därför studsade jag till lite när jag fick se några bilder på Telefonaktiebolaget LM Ericssons fabrik och huvudkontor vid Telefonplan. Min morfar har ingen särskild förklaring till varför han tog bilderna mer än att han arbetade där och passerade platsen varje dag på väg till och från jobbet.

Bilderna är odaterade men är troligen från slutet av 1940-talet eller början av 1950-talet.


Klicka på bilderna för större format.

Efter att ha sett bilderna från Telefonplan drog jag mig till minnes att även min pappa har bilder från Stockholm. Efter lite bläddrande bland hans gamla fotoalbum hittade vi två bilder på en tågolycka vid Östra station. Det exakta datumet när de här bilderna togs är okänt men jag kan med hjälp av andra bilder i samma album med stor säkerhet säga att de är från 1957 eller 1958. Min pappa växte upp i ett av husen på höjden ovanför spåren och att två tåg körde ihop var naturligtvis spännande för en lite pojke på dryga 10 år. På bilderna ser man hur bärgningsarbetet pågår. Kollisionen var inte särskilt våldsam och ledde inte ens till en notis i tidningen.


Klicka på bilderna för större format.

De här fyra bilderna har legat undanstoppade i stängda skåp i årtionden och är inget man hittar på Stockholmskällan eller på forum för tågentusiaster. Än så länge ska jag väl tillägga. Med internets spridning dyker säkert de här bilderna förr eller senare upp någon annanstans. Men kom ihåg var ni såg dem först.


Kv Trollhättan / Påbyggda Gallerian

I Kv Trollhättan i centrala Stockholm där Gallerian ligger ska samtliga hus byggas om. Gallerian består av fem byggnader som tillsammans bildar ett helt kvarter mellan Hamngatan, Brunkebergstorg, Jakobsgatan och Regeringsgatan.
 

Kv Trollhättan på en bild hämtad från eniro.se. De olika fastighetsnumren har markerats.

Gallerian är den del av kvarteret som de flesta stockholmare kommer i kontakt med. Dess affärsstråk som löper mellan byggnaderna genom kvarteret är f.d Norra Smedjegatan som försvann i och med att hela kvarteret revs och byggdes om under Norrmalmsregleringens slutskede. Gallerians första del invigdes 1976 och den andra delen året därpå. Huvudentrén ligger vid Hamngatan men man kan också komma in i Gallerian från flera andra entréer.

Förutom Gallerian finns här också kontor där Swedbank hyr ca 70 % av lokalerna. Swedbank ska flytta ut och då ska hela kvarteret byggas om. Kvarterets volym på 100 000 kvm ska ökas med 25 - 30 % genom att alla hus byggs på med två till tre våningar.


Korsningen Hamngatan/Regeringsgatan på en framtidsillustration och idag. (Mars 2013)

På Trollhättan 31 planeras det för en stor konferensanläggning. Notera att de påbyggda våningarna på illustrationen till vänster har fått samma färgnyans som himmlen. Det gör att de nästan inte syns. Kommer det att se ut så i verkligheten? Förmodligen inte. Här ser man också att det mellanrum som finns mellan Trollhättan 31 och 32 kommer att byggas bort. Det gäller också utrymmet mellan de andra byggnaderna i kvarteret. Höger bild visar platsen idag. (Mars 2013)


Det påbyggda huset Trollhättan 29 på en illustration och idag. (Mars 2013) Notera även här att husets övre del på illustrationen tonar över i vitt. Samma färg som molnet bakom.Samtliga byggnader i kvarteret är gul- eller grönklassade av Stockholms Stadsmuseum.

"Bebyggelsen i city håller en hög arkitektonisk klass, och är utformad med stor variation vad gäller formspråk och materialval. Än så länge är den också mycket välbevarad. Studierna inom inventeringen visar att den enformighet i arkitektur och material som ofta lyfts fram som typisk för denna period inte stämmer här heller."


Stockholms Stadsmuseum "Fasaderna i Gallerians byggnader är välbevarade, bortsett från affärsbottenvåningen. De plåtklädda fasaderna i kvarteret är mycket tidstypiska och en del av den provkarta av fasadplåtsarkitektur som går att beskåda i citys moderna bebyggelse."


Riksatikvarieämbetet 

 

Det är intressant att de utskällda husen i city nu fått ett kulturhistoriskt värde. Men trots allt är Brukebergstorg inte särskilt charmigt. Det beror till stor del på att det lilla torget är omgivet av höga hus. Det känns som att sitta instängd i en grop när man är där. Att bygga på husen med ytterligare våningar kommer bara att förstärka den känslan. Det är inte en väg att gå framåt. Att planen innehåller idéer om att skapa uteserveringar är naturligtvis välkommet på den här platsen. Men hur trevligt kommer det att vara att sitta i skuggan av husen?


Brukebergstorg på en illustration med påbyggda våningar och idag. (Mars 2013)

På översta våningen av Trollhättan 33 där Swedbanks ledning nu sitter planeras för en skybar. Resten av huset ska enligt planerna bli hotell. Med sina 25 000 kvm kommer det bli ett av Stockholms största hotell. Behövs det fler hotell i Stockholm? Beläggningsgraden har de senaste åren sjunkit. Dels beroende på den ekonomiska krisen i Europa men framförallt på att det har byggts många nya hotell i Stockholm. Vi har Clarion Sign och Stockholm Waterfront i närområdet för att nämna några. Nya Stations City ska också innehålla betydligt fler hotellrum än den nuvarande byggnaden. Dessutom finns redan ett hotell vid Brunkebergstorg.

De flesta håller nog med mig om att Normalmsregleringen gick alldeles för hårt fram och skapade ett stort trauma i den stockholmska folksjälen. Personligen tycker jag inte att husen i Kv Trollhättan är särskilt vackra. De som tycker att det som byggdes under Norrmalmsregleringen gjorde city fult kommer inte att bli glada nu heller. Påbyggnader på hus blir sällan snygga även om man här tänkt sig att leka lite med vinklarna och inte bara bygga fyrkantiga lådor. Att bygga på husen med flera våningar och dessutom bygga igen mellanrummen mellan dem kommer att göra den redan storskaliga miljön runt kvareteret än mer påträngande.


Dagens bild

När Stockholms kraftiga befolkningsökning diskuteras är det oftast de inflyttade som intervjuas i olika reportage. Det är väldigt sällan infödda stockholmare kommer till tals. Det ger en känsla av att vi är bortglömda och osynliga i vår egen hemstad.
 
Den känslan förstärktes när jag nyligen gick förbi Stockholms Stadsmuseum. Jag tycker mycket om museet som med sina utställningar och sitt övriga arbete är viktigt för att bevara och sprida kunskap om Stockholm och stadens historia. På deras anslagstavla satt ett anslag om "Kafé nyinflyttad". Det är en introduktion till hur man kan lära sig mer om Stockholms historia. Det är ett jättebra initiativ av museet att ge nyinflyttade en chans att lära sig mer om Stockholm.

Jag har mailat till museet och frågat om de kommer att ordna motsvarande arrangemang också för oss infödda stockholmare som vill lära oss mer om vår hemstad. Det skulle vara trevligt. Jag väntar med spänning på svaret.

RSS 2.0