Gästskribent: Klockhuset vid Norra Station, 1924-2014

Rivningen av klockhuset vid Norra station har gått relativt obemärkt förbi i nyhetsrapporteringen. ABC-nytt hade bara ett 30 sekunder långt inslag. De ägnade mer tid åt att rapportera om årets första tussilago. Det är en mycket märklig prioritering när Stockholms gamla kulturbyggnader rivs. Men på internet har Stockholmarnas reaktioner varit kraftiga. Det formligen kokar av ilska. Reaktionerna har varit så kraftiga att stadsbyggnadsborgarrådet Regina Kevius kände sig tvungen att publicera ett blogginlägg om anledningen till rivningen. Men i den texten skyller hon mest ifrån sig.

Jag fick en text skickad till mig att publicera på bloggen. Lika bra det, jag är så förbannad att jag inte skulle kunna få ihop ett inlägg på egen hand just nu.

Klockhuset vid Norra Station, 1924-2014

På alla hjärtans dag revs hastigt klockhuset vid Norra stationsområdet där den nya stadsdelen Hagastaden håller på att växa fram. Det var sagt att i alla fall fastighetens klocktorn skulle sparas men så blev det alltså inte.

När godsstationen vid Norra Bantorget avvecklades 1924 byggdes nya järnvägsbyggnader i rött tegel vid Norrtull. Bl.a. byggdes två expeditionshus för ankommande respektive avgående gods. Expeditionshuset för avgående gods fick ett klocktorn och kallades därför oftast för Klockhuset. Det är det hus som nu rivits. I anslutning uppfördes två 200 meter långa magasin där man samtidigt kunde lasta eller lossa 94 vagnar. På senare år har det varit livsmedelsbutik där.

Arkitekt var Folke Zetterwall, chefsarkitekt vid Statens Järnvägars arkitektkontor vid den aktuella tiden.


Norra Stationsgatan, Juni 2011

Det hade inte varit några problem att spara de gamla husen. Det hade inte varit några problem alls, bara viljan bland våra beslutsfattare hade funnits. Men det gjorde den inte. När man planerar ett helt nytt område som Hagastaden borde man rimligen kunna ta hänsyn till äldre märkesbyggnader men den nya bebyggelsen kunde tydligen inte ligga 30 meter längre norrut.

Enligt stadsbyggnadsborgarrådet Regina Kevius har möjligheterna för rivning, magasinering och återuppbyggnad av klocktornet utretts. Anledningen till att det trots det revs var tydligen att det saknas en framtida ägare och förvaltare av klocktornet. Att låta hela huset med sitt torn stå kvar på sin plats var tydligen aldrig ett alternativ. Jag kan tänka mig många verksamheter som hade passat i fastigheten. Som sagt, hade viljan bland våra beslutsfattare funnits hade det gått.

Det är många med mig som är ledsna för att ytterligare en klassisk Stockholmsbyggnad förvandlats till grus och de övriga stationsbyggmaderna i området försvinner förmodligen snart, även de.


Klockhuset, Juni 2011

Byggnaden hade kunnat bli en symbol för det nya området och markerat gränsen mellan den nya och den äldre staden. Det hade utgjort en fin kontrast till den moderna bebyggelsen och visat på områdets tåg- och industrihistoria. Men så blir det inte.


Klockhuset rivs i februari 2014

Den här typen av hus försvann i många bombade europeiska städer. Stockholm klarade sig från krig men har istället drabbats av makthavares historielöshet och direkta dumhet.


Dagens bild

En bekant som bor vid Hornstull uttryckte en gång lättnad över att bygget av den nya gallerian var klart. Det var inte gallerian som gjorde henne lättad utan det faktum att hon nu skulle slippa gator som ständigt var avspärrade och tvingade henne att ta andra vägar. För det är så det är i Stockholm nu. Alla byggarbetsplatser gör att gator spärras av och framkomligheten minskar och rätt vad det är dyker det upp ett nytt hål i gatan. Gående hänvisas till anda sidan.

Vissa hål i gatan har jag naturligtvis förståelse för. Gator måste underhållas och går ett rör under marken sönder så måste det repareras, inget snack om den saken. Men när jag som fotgängare år efter år måste gå omvägar och tvingas ut bland bilarna för att komma fram blir jag till slut irriterad. Översiktsplanens namn Promenadstaden känns just nu inte särskilt övertygande. Gående hänvisas till andra sidan.

Just nu bor jag granne med tre byggarbetsplatser, ingen av dem har med bostäder att göra kan tilläggas. De tvingar mig till omvägar och att gå bland bilar. Lite komiskt är det när en av byggplatserna hänvisar mig till andra sidan samtidigt som framkomligheten på den andra sidan till stor del är blockerad av stora byggsäckar.

Välkommen till Promenadstaden - Gående hänvisas till anda sidan.


Medborgarhuset

Meborgarhuset på Södermalm byggdes 1936 - 1939 och invigdes i december 1939. Arkitekt var Karl Martin Westerberg. Byggnaden består av tre sammankopplade huskroppar på totalt 14 000 kvadratmeter och byggdes för att tillgodose invånarnas behov av samlings- och möteslokaler, bibliotek och bad. Idag finns fortfarande simhallen kvar tillsammans med ett gym, bibliotek, kulturskolan, Debaser med sin konsertlokal och en massa annan verksamhet.


Medborgarhuset, Januari 2014

Huset är slitet och behöver renoveras. Det är inget konstigt med det och det är bra att byggnaden ska renoveras så att den även i fortsättningen kan användas för det den byggdes för. Men mycket av planerna handlar inte bara om renovering utan också om att låta fler kommersiella verksamheter ta plats i huset.

Stockholms Stad har tagit fram två renoveringsalternativ. Dels ett minimialternativ där huset rustas upp, logistik och tillgänglighet förbättras och verksamheten fortsätter ungefär som förut. Konstanden för minimialternativet beräknas till 160 miljoner kronor.

Men det finns också ett sk "utvecklingsalternativ". I det alternativet ska biblioteket flytta från lokalerna i entréplanet ner i källaren vid tunnelbanans nergång där nattklubben Göta Källare ligger idag. Nya entréer till biblioteket ska byggas både vid tunnelbanan och mot Götgatan. En ny huvudentré till huset planeras också mellan trapporna mot Medborgarplatsen, där ingången till badet är idag. Mot Folkungagatan och Söderhallarna ska nya butikslokaler öppnas och huset ska också byggas på med en 300 kvm stor lokal mellan den mittersta och den västra flygeln där en restaurang eller liknande ska ligga. Kostanden landar enligt beräkningarna på 285 miljoner kronor.

Simhallen behöver också renoveras men den kostnaden är inte inkluderad i något av alternativen eftersom idrottsförvaltningen behöver mer tid.


Forsgrenska badet, Januari 2014

Kulturnämnden har gett klartecken för att gå vidare med utvecklingsalternativet. Ett beslut om att genomföra det kan tas redan i höst. Ombyggnationen är då planerad att påbörjas under 2015 och pågå i etapper till 2017.

Byggnaden är blåklassad men det är inget som kulturborgarrådet Madeleine Sjöstedt tänker ta någon hänsyn till. I en tidningsintervju i lokalpressen har borgarrådet sagt att "Medborgarhuset signalerar inte tillgänglighet". Men huset är redan så tillgängligt man kan begära. Stockholmarna har hittat dit sedan 1939. Massor med människor besöker dagligen biblioteket och simhallen och husets övriga aktiviteter. Även om biblioteket och kulturskolan är trångbodda och kan spara utrymme genom att flytta ihop och dela personalutrymmen försvinner den extra ytan till nya butiker. Resonemanget håller helt enkelt inte.

Borgarrådet säger också att de nya kommersiella lokalerna ska "göra området tryggare". Det finns redan ett tjugotal restauranger och caféer i Medborgarhusets absoluta närhet, varav tre i själva Medborgarhuset. Till det kommer en mängd butiker i området. Om inte de gör området tryggt vilken skillnad kan då de nya göra?


Medborgarhuset med restauranger mot Götgatan, Januari 2014

Vad handlar det här om egentligen? Att huset är slitet och verksamheter trångbodda är en sak men en påbyggnad och nya kommersiella lokaler är något annat. När påbyggnaden dessutom ska innehålla en restaurang eller liknande som inte har med Medborgarhusets ordinarie verksamhet att göra börjar vi ana de verkliga motiven. Motivet heter hyresintäkter vilket Sjöstedt inte heller försöker dölja. Men det lindas in i ord som tillgänglighet och trygghet. Här ser politikerna chansen att skapa lokaler som genererar hyresintäkter istället för att ha verksamhet som kostar i de attraktivaste delarna av huset. Jag är övertygad om att det är därför biblioteket enligt förslaget ska flytta ner i källaren. Det låter kanske som en konspirationsteori men den är högst sannolik.


Ingången till biblioteket i Medborgarhuset, Januari 2014

Eftersom det slutgiltiga beslutet ännu inte är taget finns fortfarande chansen för politikerna att besinna sig innan det är försent. Jag hoppas att de gör det så att huset kan renoveras och fortsätta att vara ett hus med kultur- och idrottsaktiviteter istället för att den verksamheten ska trängas ihop med samma sorts kommersiella utbud det redan finns överflöd av i området.


RSS 2.0