Kunskap är makt

Nu är valet över och i Stockholms Stad gick miljöpartiet starkt framåt. En trolig anledning till det är att de hittills velat begränsa byggandet. Jag har hört flera personer säga att de tänkte rösta på Miljöpartiet för att de inte vill bygga lika mycket som andra partier.

Men trots att det är politikerna vi röstar in i Stadshuset så styrs verksamheten till stor del av de tjänstemän som lägger fram förslagen och där spelar det ingen roll vilket parti man röstat på. Därför är det viktigt att känna till de planer som finns och att sätta sig in i dem så att man på ett tidigt stadium kan protestera mot de man inte tycker om. Det går inte an att knyta näven i ilska när allt redan är för sent.

På Stadsbyggnadskontorets hemsida för pågående planarbeten finns allt beskrivet. I spalten till höger under rubriken "Pågående planarbete" finns en länk till en sida där alla planer listas uppdelade på stadsdelsnämnd. Med kunskap om planerna är det lättare att göra sin röst hörd och att sätta kraft bakom orden. Kunskap är makt!

Stadsbyggnadskontoret - Pågående planarbete


Åhlénshuset vid Östermalmstorg

Det nya Åhlénshuset vid Östermalmstorg invigdes för ett halvår sedan och det är inte vackert. Med en fasad som för tankarna till en dålig björkimitation undrar man vad arkitekten tänkte på när huset ritades. Att det byggdes ett nytt hus där har jag egentligen inget emot. Vad jag förstår så hade det gamla huset som inrymde teatern Folkan satt sig och riskerade att rasa. Det fanns helt enkelt inga möjligheter att reparera det. Att det nya huset har en modern stil har jag heller inget att invända mot. Om man tittar på husen i kvarteren kring Östermalmstorg så ser man att där finns hus från många olika tidsepoker och de är byggda i den stil som var modern när varje enskilt hus byggdes. Att när man bygger ett nytt hus på platsen bygga det i en modern stil är alltså att följa historien. Men det betyder inte att man måste bygga ett fult hus. Även moderna hus kan vara vackra och byggas så att de passar in i omgivningen. Det kan man inte säga att det nya Åhlénshuset vid Östermalmstorg gör.


Åhlénshuset vid Östermalmstorg, September 2010

Lindgården

Lindgården på Djurgården är den enda kvarvarande byggnaden från Stockholmsutställningen 1930. Den är kulturhistoriskt värdefull och är trots förfallet fortfarande en vacker byggnad. Den hade kunnat vara ännu vackrare om inte förfallet fått gå så långt. Min enda personlig kontakt med Lindgården är att jag var där på en studentskiva i mitten av 1990-talet.

Nu ska byggnaden rivas för att ge plats åt ett hotell. Lingårdens ägare, som byttes senast 2008 till byggbolaget Arcona, har under nästan 20 års tid velat riva byggnaden trots att Stockhoms Stad haft som krav att den ska rustas upp. Krav på den nya ägaren att rusta upp Lindgården fanns redan när staden sålde fastigheten. Det är märkligt att man genom att bara vägra utföra en nödvändig upprustning till slut kan få rätt att riva den, trots att de kraven fanns redan när den nya ägaren köpte fastigheten. Det är också mycket märkligt att stadens politiker går med på att den rivs.

Rusta upp Lindgården och låt den återigen bli en levande del av Djurgården.


Lindgården, September 2010

RSS 2.0