Lyft blicken

Alla vet väl hur huset i Stockholms centrala delar ser ut? Det är svårt att undvika att se husen när man passerar dem. Alla har sett husen men hur många har verkligen tittat på dem? Jag rör mig ganska mycket till fots i Stockholm och brukar då studera både hus och människor. Väldigt många av de människor jag möter tittar mest på sina mobiltelefoner eller väljer koncentrerat en ny låt på sin mp3-spelare. Det har fått mig att fundera på hur många som egentligen vet hur husen i centrala Stockholm ser ut.

Jag har därför satt ihop ett test där jag maskerat hus på centrala platser. Fundera ett tag och klicka sen på bilderna för att se svaren.

Den första bilden är tagen vid Sergels torg. Jag är säker på att alla stockholmare har passerat här flera gånger. Till vänster är Kulturhuset och på andra sidan torget är Drottninggatan. Vet du hur det dolda huset ser ut? Hur många våningar har det? Fundera en stund och klicka sen på bilden för att se svaret.

 

Den här bilden är taget från konserthusets trappa vid Hötorget. Till vänster är Filmstaden Sergel och till höger varuhuset PUB. Har du någonsin tittat på huset i hörnet mellan dem? Jag kan avslöja att Indiska har en butik där. Nu vet du kanske vilket hus det är men vet du hur det ser ut? Vilken färg har det?

 


Till höger ser man en del av Dramaten, det hus som av naturliga skäl får mest uppmärksamhet men också huset till vänster är en del av Stockholm. Fundera på om det är en affär i botten eller inte. Har huset balkonger? Svaret är ett klick bort.

 


Det här är en välkänd vy över Gamla Stan fotograferad från Slussen. Mängder av människor passerar här varje dag men är det någon som kan beskriva hur det dolda huset ser ut?

 


Den sista bilden är från Södermalm och jag kan redan från början avslöja att det dolda huset är Hotell Scandic Malmen. Nu tror du att du vet hur huset ser ut. Men vet du verkligen hur mönstret på fasaden ser ut och vilka färger det har?Visste du hur alla hus såg ut? Om du gjorde det så är jag den förste att gratulera. Om inte så föreslår jag att du nästa gång du är ute och går lyfter blicken, ser dig omkring och faktiskt tittar på husen i din omgivning.

Citybanan - Fatbursparken

På Södermalm märks bygget av Citybanan minst lika mycket som på andra platser och arbetet på Södermalm kommer att fortsätta fram till 2015. Längs hela Citybanans sträckning byggs en räddnings- och servicetunnel parallellt med pendeltågtunneln. I området kring Högbergsgatan kommer sprängningar att ske fram till våren/sommaren 2012 i samband med att service- och räddningstunneln byggs där.

Själva pendeltågstunneln kommer fram under husen på Högbergsgatan vid Mariagårdtäppan och halva Fatbursparken är uppgrävd. Eftersom det inte är berg i marken mellan Högbergsgatan och station Stockholm Södra byggs där en betongtunnel ovanifrån.

I slutet av 2014 när tunnlarna är klara kommer de befintliga spåren att däckas över och Mariagårdtäppan och Fatbursparken anläggs till en gemensam park. Jag har hört folk säga att de hellre skulle vilja att Mariagårdstäppan fortsatte att vara lite avskild precis som tidigare men personligen har jag ingen uppfattning om det.

På Trafikverkets hemsida kan man läsa att det kinesiska poppelträdet på Högbergsgatan som många engagerat sig i får stå kvar. Trädet ansågs stå i vägen för en del av den stödkonstruktion som ska installeras runt Mariagårdstäppan. Men för att slippa fälla trädet har beslut tagits att flytta stödkonstruktionen några meter. Är det bara jag som ser parallellen med almstriden för nästan exakt 40 år sedan? Då handlade det om almar i Kungsträdgården som skulle fällas till förmån för en tunnelbaneuppgång, men också den gick till slut att flytta.

Byggarbetsplatsen i Fatbursparken i April 2011. (Klicka på bilderna för att se dem i större format.) Precis bredvid ligger Göta Ark (Bild 3) som jag skrivit om tidigare. De boende som är grannar till både Fatbursparken och Göta Ark kommer att drabbas av extra mycket byggstörningar. Det kanske inte är så konstigt att människor protesterar.


Telefonplan

Att industri och näringsliv påverkat Sverige och Stockholm mer de senaste 100 åren än kungar och krig är det få som tänker på. Näringslivshistoria anses sällan vara särskilt intressant. Ett tydligt exempel är Telefonplan vars historia är starkt präglad av telekomjätten Ericsson, bara namnet talar sitt tydliga språk. L.M Ericsson flyttade in i det då nya fabrikskomplexet under andra halvan av 1930-talet. De tusentals anställda skulle helst bo i närheten och därför byggdes bostäder i närheten, den s.k. LM-staden. De skulle också ha sina barn på företagets dagis och handla i mataffären på området. Det här för tankarna till gamla svenska bruksorter snarare än en Stockholmsförort.

Mycket lite av Ericssons verksamhet finns idag kvar vid Telefonplan. Istället har Konstfack och andra verksamheter flyttat in.Entrén till Ericssons huvudfabrik och bostadshus i LM-staden.


Designens hus. Byggnaden fanns redan tidigare men har nu fått en kolsvart trist fasad. "Man blir bara ledsen när man ser det." som en boende i området  uttryckte det. En annan har jämfört huset utseende med en likkista.

Nu sker de största förändringarna av Telefonplan på flera årtionden. Det har byggts, håller på att byggas eller ska byggas totalt 2000 lägenheter vilket motsvarar 40% av antalet bostäder i hela den nya stadsdelen Hagastaden (Norra Station). Att bygga bostäder kan vara ett lyft för stadsdelen men det är väldigt mycket att pressa in 2000 lägenheter i ett befintligt område på en gång.


Färgsättningen på de här nybyggda bostadshusen tycker jag är bra. Genom att ge fasaden olika färger undviker man det storskaliga utseende som gällde under miljonprogrammets dagar och som fortfarande är alltför vanligt.


Den här arkitekturen ser däremot ut att vara direkt hämtad från ett miljonprogramsområde. Grå och svart betong är inte snyggt, inte ens om man mönstrar den.


Det rådande idealet nu är att bygga "stadskvarter" med slutna innergårdar men om det är så här det ska se ut tycker jag att politiker och byggherrar lika gärna kan låta bli. Mer förortskänsla får man leta efter.


Redan när det som idag är närförorter byggdes för ca 100 år sedan byggde man hus med stadskaraktär. Skillnaden mot husen i centrala Stockholm var att de i förorterna var ett par våningar lägre. Och nog ger huset till vänster mer stadskänsla än den nybyggda skokartongen till höger.


Det byggs vidare och ska byggas ännu mer.

Samtliga bilder är från april 2011.


Kvarteret Loen

Ombyggnaden av kvarteret Loen är ett av de största pågående innerstadsprojekten i Stockholm. Kvarteret ligger vid Drottninggatan och ingen som på senaste tiden passerat platsen kan ha undgått att se bygget. Det är Statens Fastighetsverk som bygger om ett kvarter där regeringskansliet har kontorslokaler. Jag har inget emot att man bygger om kontoslokaler. De slits och måste byggas om för att passa nya behov. Det är inget konstigt med det. En ljusgård byggs också för att ge ljusare lokaler. Våren 2012 ska allt vara klart.

Det jag har synpunkter på är att man samtidigt bygger på tre våningar på kvarteret. Det är ingen stor sak kan tyckas men det är just husens höjd som är i fokus när kvarteren i City debateras. Här sker i skymundan en höjning som kan vara normgivande. Gatorna i området, Drottninggatan inte minst, är i många fall smala, mörka och ogästvänliga. Högre hus gör inte saken bättre.

 
Kvarteret Loen i korsningen Drottninggatan - Jakobsgatan. Mars 2011


RSS 2.0