Rinkebystråket och förändrade ideal

Stadsdelen Rinkeby stod färdigt 1971 och här bor idag drygt 15 000 personer. Gatunätet är i Rinkeby hierarkiskt uppbyggt med E18 som huvudtrafikled. Från den leds trafiken in på Rinkebystråket som är en sk matargata. Rinkebystråket är den enda matargatan i Rinkeby och går genom hela stadsdelen. Från den leds trafiken in på korta säckgator som leder in till parkeringsplatser i närheten av bostadshusens entréer. Gångbanor går som ett nät genom stadsdelen. De är helt skilda från biltrafiken och korsar matargatan på broar.


Vy över Rinkebystråket norrut respektive söderut. Mars 2012

Förslaget är att norra delen av Rinkebystråket ska omvandlas "till en levande och stadsmässig med ändå småskalig huvudgata med en variation av butiker, restauranger och verksamheter". Slänterna ska ersättas med låga basarbyggnader, ibland i anslutning till befintlig bebyggelse. Längs gatan ska det också planteras träd och anläggas trottoarer.

Den här ombyggnaden kan bli bra och den kan ge de boende i Rinkeby en känsla av att det också satsas lite på dem. Att anlägga trottoarer är ganska klokt eftersom människor ändå går längs gatan. De kritiska röster som hörts om ombyggnaden har handlat om träd som tas bort och en önskan om att trafiksepareringen med gångbroarna ska vara kvar, vilket den också kommer att vara. Däremot kommer broarna att höjas så att större fordon kan passera. Men oro har också uttryckts för att den nya bebyggelsen kommer att utarma det befintliga centrumet vid Rinkeby Torg. Det är idag ett välbesökt och livligt torg men det är i behov av upprustning. Att utöka centrumverksamheten till området mellan dagens torg och Rinkebystråket känns mer naturligt. Platsen är idag till största delen en parkeringsplats och känns som torgets baksida trots att det ligger på framsidan.


Rinkeby Torg och ingången till torget. Mars 2012.

Det är Familjbostäder som tagit initiativ till ombyggnaden och likväl som att det kan handla om omsorg om de boende kan det rent krasst också handla om ekonomi. För ett par år sedan hade jag inte tänkt i de banorna men nu väcks tanken att ett möjligt motiv kan vara att det inte går att tjäna pengar på obebyggda slänter. Det går det däremot att göra på att hyra ut butikslokaler.

Lika mycket som Rinkebystråket byggdes enligt sin tids ideal sker ombyggnaden med vår tids ideal. Nu ska alla gator överallt vara "stadsmässiga". Det ska finnas butiker och caféer på varje gata och det ses som lösningen på alla problem. Men det känns trots allt naivt att tro att nya affärer är lösningen på segregation och utanförskap.

I Finland har man börjat kulturminnesmärka bostadsområden byggda under efterkrigstiden. Den som skulle föreslå något sådant i Stockholm skulle genast bli kallad betongkramare och så skulle den diskussionen spåra ur. Rinkebystråket är kanske ingen vacker gata men den är onekligen typisk för sin tid. Borde gatan och området kulturminnesmärkas? Jag vet inte svaret men frågan är värd att ställa.


Kommentarer
Postat av: Sanningsägare

Du är galen! Ta din medicin!

2012-04-14 @ 03:34:56
Postat av: Niklas

Stadsmässighet eller inte. Att tillföra lokaler till Rinkeby gör gott. Många tvingas bedriva småskaliga verksamheter i lokaler av cykelförrådstyp eller bostäder. Att detta skulle utarma centrum stämmer inte. Det skulle däremot komplettera och ge en större del av stadsdelen lite lev.

2012-04-17 @ 17:12:12
Postat av: M1

Bra blogg! Intressant resonemang om ideal. De som aldrig tittar i backspegeln tror ju lätt att rådande värderingar är den sista lösning som behövs.Jag undrar hur sign. Niklas kan vara så säker på att centrumet inte utarmas av den nya bebygelsen. Ser han in i framtiden? Bloggen hävdar ju inte heller detta utan redogör för den oro projektet för med sig.

2012-04-23 @ 08:46:04
Postat av: M1

@Sanningsägare 03:34

Den som skriver elaka kommenater på bloggar halv fyra på morgonen är kanske inte galen, men tragisk.

2012-04-23 @ 08:48:42
Postat av: Dmitri F

Ska Rinkeby-borna lida en motorled som skär genom deras bostadsområde så att "kultureliten" får sina egon tillfredställda?

Om du dessutom vill att folk ska hålla med dig om att behålla gatan som den är, kanske det är bäst att inte ha bilder på gatan i samma artikel. Varför skulle man vilja behålla en gata som har ingen funktion förutom att bilar kan köra på den och som skiljer åt ett bostadsområde i olika delar? Det är ren nonsens.

Svar: Har du läst inlägget? Det verkar som att du missade stycket "Den här ombyggnaden kan bli bra och den kan ge de boende i Rinkeby en känsla av att det också satsas lite på dem. Att anlägga trottoarer är ganska klokt eftersom människor ändå går längs gatan." Men som det också står så borde det befintliga centrumet rustas upp. Det naturliga är att börja med det.

Är det förresten mig du kallar kulturelit? Det brukar krävas mer än att ha en blogg för att tillhöra den men det kanske är ditt allmänna skällsord för människor som inte tycker som du?
Håkan Eriksson

2013-10-22 @ 02:48:57
URL: http://onedaybeard.com/

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0