Johan Helmich Romans Park

I raden av Stockholms parker som bebyggs har vi nu kommit till Johan Helmich Romans Park på Södermalm. Det är en karaktärsfull liten park vid Högbergsgatan med en storlek på ca 50 x 50 meter. Om den anlagts idag hade den kallats pocketpark. Parken är sluttande med olika terrasser där det finns träd och planteringar. Statyn Efter festen av Bitte Jonason Åkerlund restes i parken 1994.


Statyn Efter festen av Bitte Jonason Åkerlund, fotograferad i maj 2013. (Klicka på bilden för större format.)

Här ska det enligt planerna byggas två hus med drygt 85 lägenheter och nya lokaler för Stadsmissionens verksamhet. Hela parken och området ner till den gamla spårravinen ska bebyggas. Mellan husen ska en trappgränd anläggas för att möjliggöra passage.


De planerade bostadshusen sett från Fatbursparken i en illustration från Stockholms Stads planbeskrivning. (Klicka på bilden för större format.)

Den kompensering som föreslås för den försvunna parken är att park anläggs i närliggande Mariagårstäppan som knyts samman med Fatbursparken. Det ska ske när arbetet med Citybanan är klart. Problemet är bara att de planerna funnits med från början i projektet med Citybanan. Att nu kalla det grönkompensering för bebyggelsen i Johan Helmich Romans Park är därför missvisande. Här räknas dessutom bara på den totala parkytans storlek och inte på det ökade trycket som fler människor i området kommer att innebära. Området har redan förtätats kraftigt de senaste åren och den planerade ombyggnaden av Göta Ark alldeles bredvid kommer också att öka trycket på parkerna, utan grönkompensering. Förutom bostäder kommer det huset framförallt att bli galleria med allt vad det innebär.

Att ta bort parken och de flesta träden vid Högbergsgatan kommer också att försämra luften vid gatan. Trädens lövverk binder partiklar och jämnar ut temperaturen vi extrem väderlek. Vid ombyggnaden av Göta Ark försvinner även träden på den sidan av spårravinen.


Högbergsgatan vid Johan Helmich Romans Park i maj 2013 och enligt en framtidsillustration från Stockholms Stads planbeskrivning. (Klicka på bilderna för större format.)

Men även bortsett från själva parkfrågan är platsen olämplig att bygga på. I en del andra projekt jag skrivit om är min åsikt att man ska tona ner och minska den planerade bebyggelsen. Men här tycker jag att planerna ska skrotas helt och hållet. Ett av de planerade husen kommer att hamna endast åtta meter från ett av husen som finns där idag. Det krävs inte mycket fantasi för att räkna ut vad de innebär i fråga om mörkare lägenheter och ökad insyn. I samrådshandlingarna konstateras också att "även lägenheterna i de nya husen kommer att få insyn i ett antal bostadsrum p g a trånga mått mot huset i väster och mellan de nya husen". Det sägs ofta att man måste räkna med att nya hus byggs i närheten men det finns en gräns för vad människor ska behöva tåla och den gränsen har definitivt passerats vid åtta meter. Det är också märkligt att från början planera in nackdelar i boendemiljön. Då har exploateringsivern gått väl långt.


Johan Helmich Romans Park, maj 2013. (Klicka på bilden för större format)

I planbeskrivningen konstateras att parken är en vacker plats som inte är självklar att bebygga. Men samtidigt är den så klart otrygg. Planket som skärmar av mot Högbergsgatan uppges vara är en av anledningarna till otryggheten. En enkel lösning på det problemet hade varit att ta bort planket. Det är inte särskilt många människor i parken. Det beror till största del på att det faktiskt inte finns några bänkar eller andra sittplatser. Det är helt enkelt svårt att uppehålla sig där. Anledningen till det är sannolikt att inte missbrukare och andra människor med problem inte ska vara där. Men granne med parken ligger Stadsmissionen som bedriver stödverksamhet för missbrukare. Det är naturligtvis en verksamhet som behövs men det ökar inte tryggheten i parken. En otrygg park kommer i så fall att ersättas av ett otryggt boende. Omgivningen är ju densamma. På samma sätt kommer den planerade trappgränden att vara lika otrygg, speciell när det är mörkt.


Vy mot parken sett från trappan i norr i maj 2013 och samma vy i en illustration från Stockholms Stads planbeskrivning. (Klicka på bilderna för större format.)

En av anledningarna som angetts för att bygga i parken är ekonomiska skäl för att finansiera överdäckningen av Citybanans nya tågtunnel och pendeltågstunneln alldeles i närheten. Överdäckningen av Citybanans nya tunnel borde rimligen betalas av det projektet. Överdäckningen av pendeltågen ska minska buller och olycksriskerna. Det borde i sin tur bekostas av Stockholms Läns Landsting. Att minska buller och olycksrisker i sina anläggningar är deras ansvar. Det ska inte betalas av de närboende genom försvunna parker, ökad trängsel och fler bilar.


Kommentarer
Postat av: Johan Eriksson

Att det legat ett bostadshus fram till 1950-talet på Högbergsgatan där Johan Helmich Romans Park anlades på 90-talet, och att det därför är parken som är provisoriet i stadsplanen som nu åter blir efterlängtade nya lgh är inget ni ägnat en tanke? Utan någon historiebeskrivning öht framstår parken som den funnits längst men det är tvärtom! Om huset från 50-talet stått kvar, -hade du/ni velat riva den då för en park, återigen på de bostadslösa
bekostnad?

Finns mycket stadsfientlighet och annat jag reagerar på men vi kan stanna vid en sak, och en som ofta återkommer på bloggen: Er brist på en sann historiebeskrivning, och förmågan att sätta många av de nu pågående byggprojekten i ett korrekt historiskt perspektiv. Sådant undergräver er trovärdighet, saknar perspektiv och är minst manipulerande som ni beskyller byggbolagen och deras förespråkare mfl för att vara. Man kan ha olika åsikter men inte minst ni som är i opposition till de flesta förslagen som åtminstone försöker göra något åt bostadsbristen, skulle ha mycket att vinna på en gammal sanning som iofs gäller alla: Ärlighet vara längst!

2013-06-04 @ 11:43:03
Postat av: M1

Parker med olika storlek behövs spridda över stan. Grönska är ett både viktigt och trevligt inslag i stadsbilden. Det håller säker de allra flesta med om. Men det offentliga rummet krymper snabbt
när pengarna ska hämtas hem. Det är väl nu uppenbart för alla att det handlar om att sälja ut stadens mark så dyrt som möjligt. Bostadsbrist och annat är bara retorik för att motivera detta.

Den här bloggen har i olika kommentarer tidigare anklagats för att vara bakåtsträvande och nu är den alltså historielös. Det säger nog mer om de som skriver kommenatarer än om bloggen.

Johan tycker att bloggen är historielös men själv har han svårt att sätta in saker i ett större sammanhang.

Att det tidigare legat ett hus på platsen må vara hänt men den här parken är ju inte den enda som bebyggs. Flera, där det inte stått hus tidigare, bebyggs också men då brukar de genast benämnas slybacke eller något annat nedsättande för att motivera att ytterliagre offentlig grönska försvinner.

Med Johans tidsperspektiv,
att det som skapades på 90-talet är provisorium, skulle ju Hammarby Sjöstad bara vara tillfälligt.

2013-06-20 @ 15:39:14
Postat av: Per Spektiv

Arkitekturen spelar roll, likaså huruvida det är ett förslag eller slutgiltig utformning av hus som här andas innerförort, alternativt ytterförortscentrum, snarare än innerstad.

Parker som sällan besöks är mindre betydelsefulla än välbesökta dito. Det är starkt ironiskt om man tar bort parkbänkar för att MINSKA besöken i parken och sedan lyssnar på folk som vill ha den kvar fast utan parkbänkar (det får ju inte bli får många besök där, liksom).

Ljusinsläppsaspekten ("ljusgårdspark"?) kan vara betydelsefull om det är höga hus och speciellt på breddgrader där solen ofta står lågt. Jag vet inte om Stockholm är en av världens kallaste huvudstäder (engelska Wikipedia brukar vara bra på att ange årsmedeltemperaturer), men den är världens femte nordligaste om man räknar självständiga länder. Det torde då vara mer betydelsefullt med vindskydd än frågan huruvida något eller par dussin träd sänker temperaturen längs en gata där de flesta boende har råd att i varje fall köpa en fläkt om/när så erfordras i Europas kanske mest segregerade huvudstad.

2013-08-26 @ 13:12:41
Postat av: Emjott

I stadens handlingar anges att parken känns otrygg...haha,, det är på dag o tidig kväll den är otrygg men mer eller MEST påverkade personen. På natten är den faktiskt lugn även om den är mörk i nedsliten.

det känns bra med ett nytt hus här i närheten där jag bor. Johan Helmich Roman förtjänar troligen en bättre plats.

2013-08-26 @ 16:20:21

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0