Musikhögskolan

En av de största rivningarna i Stockholm just nu är det pågående arbetet vid Kungliga Musikhögskolan. Stora delar av den äldre bebyggelsen rivs för att ge plats åt en ny musikhögskola och ca 350 nya bostäder i en båge runt skolan. Planområdet sträcker sig från Lidingövägen i väster, längs Valhallavägen i söder fram till fd Svea Artilleriregemente, som numera är kontor, i öster och fram till Starrbäcksängens bostadsområde i nordost.


Flygfoto med planområdet markerat. Bild från Stadsbyggnadskontorets planbeskrivning.


Den planerade bebyggelse enligt Stadsbyggnadskontorets förslag.

På området finns, och fanns, flera kulturhistoriska byggnader. Äldst är ett stall i tegel och Gula Villan från 1886. De ingick i Generalstabens Stalletablissiment. Dit hörde också ridhuset i tegel byggt några år senare. År 1909 kompletterades anläggningen med ytterligare en stallbyggnad i trä. Senare hade Swartlings ridskola sin verksamhet i anläggningen. Ridskolan flyttade 2005 då området såldes till Akademiska Hus. Hela anläggningen förklarades som statligt byggnadsminne 1993. Något som Akademiska Hus ville få upphävt för att kunna riva husen men efter flera rättsliga turer fick byggnadsminnesskyddet stå fast. Därför får byggnaderna i tegel stå kvar medan stallbyggnaden i trä rivits och Gula Villan flyttats. Enligt skyddsföreskrifterna får inte heller miljöns utseende och karaktär förvanskas. En skyddsföreskrift som tydligen kan ignoreras eftersom området nu omdanas totalt.


Gula Villan, Mars 2013

På den östra delen av området finns, och fanns, Statens Normalskola och Musikaliska akademin. Arkitekt till den senare var Erik Ragndal och Johan Tuvert. Byggnaden var tänkt att efterlikna en g-klav när den byggdes 1956. Därför kallas den också för G-Klaven. Men det blev bara en halv g-klav eftersom andra byggnader stod i vägen. Under 1950-talet uppfördes också Statens Normalskola i olika etapper. Den är byggd i gult tegel och ritades av arkitekt Paul Hedqvist. Båda byggnaderna är grönklassade av Stockholms Stadsmuseum. G-klaven revs 2013 och skolbyggnaden kommer att gå samma öde till mötes.


Nuvarande Kungliga Musikhögskolan (f.d. Statens Normalskola), Oktober 2012


G-Klaven, Oktober 2012


I mars 2013 inleddes rivningen av G-Klaven.


Rivning av G-klaven. Samma plats i Maj 2013 (vänster bild) och Juli 2013 (höger bild)


Berget där G-Klaven stod förbereds för sprängning, Juli 2013


Gula Villan förberedd för flytt, Juli 2013


På Gula Villans gamla plats byggs Musikhögskolans nya lokaler, Maj 2014


Gula Villan står på sin nya plats och berget där G-Klaven stod är bortsprängt, Maj 2014

Musikhögskolan flyttade in i skollokalerna 1971 när skolverksamheten flyttade. Att Musikhögskolan behöver nya lokaler är inte så konstigt. De nuvarande är inte riktigt anpassade för verksamheten. Men att vara kvar på platsen har också varit viktigt för skolan. "För KMH är närheten till Stockholms centrala delar viktig både för att behålla de bästa lärarna, samt vara tillgänglig för allmänheten." Det finns verksamhet i mindre centrala lägen som utan problem är tillgängliga för allmänheten. Jag tror också att de bästa lärarna bryr sig mer om sina arbetsuppgifter och elever än att skolan ligger i ett absolut centralt läge. Det hela tyder på en troligen obefogad misstro mot de bästa lärarnas engagemang, eller är helt enkelt bara ett svepskäl. Den nya musikhögskolan hade med fördel kunnat byggas i tex Hagastaden. Då hade skolbyggnaderna kunnat vara kvar och bli en vanlig skola igen, något det också råder brist på. Dessutom är den anpassad för just det.


Framtidsvision hämtad från Musikhögskolans hemsida. Enligt beskrivningen ska musikhögskolan få en "välkomnande glasfasad". Risken är stor att den kommer att upplevas som ytterligare en glaslåda.


Karta över det nuvarande arbetsområdet hämtad från Musikhögskolans hemsida. När nya Musikhögskolan är klar kommer etapp 2 och 3 med bostäder att starta.

Eftersom stadens politiker inte har några problem med att riva kulturhistoriskt värdefulla byggnader kunde man ju ändå hoppas på att de lät bygga något de säger sig vurma för, billiga bostäder för unga och studenter. Med tanke på att Musikhögskolan ligger här vore det ju naturligt med studentbostäder. Men så blir det inte. Det är istället "exklusiva våningar" med "högsta tänkbara standard" som ska byggas. Det är lyxboende med bemannad reception och servicetjänster vi pratar om här. Nyligen togs det symboliska första spadtaget, givetvis närvarade finansborgarrådet Sten Nordin tillsammans med representanter från byggbolagen. Kom ihåg de här våningarna nästa gång en politiker skyller bristen på studentbostäder på krångliga byggregler och långa överklagandeprocesser.


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0