Sturegallerian

Sturegallerians ägare vill bygga om nästan hela kvarteret. Planerna är långtgående och innebär omfattande rivningar, påbyggnader och flytt av en tunnelbaneuppgång. Om de genomförs medför de både miljömässig och kulturhistorisk skada i en känslig miljö. Kritiken mot planerna har också varit kraftig och de kommer sannolikt att arbetas om. Men i slutändan är ändå frågan om politikerna sätter stopp för överexploateringen eller låter fastighetsägarna agera fritt.

Sturegallerians ägare vill bygga om i stort sett hela kvarteret. De önskade förändringarna är så kraftiga och så centralt placerade i Stockholm att media rapporterat om det. Det är inte många som kan ha missat det. Inte jag heller även om tidsbrist gjort att jag är sen på bollen.

Två av fastigheterna inom planområdet ägs av Vasakronan medan större delen ägs av Sturegallerian AB som i sin tur ägs av Abu Dhabi Investment Authority (ADIA). Det är en statlig investeringsfond som ägs och kontrolleras av Förenade Arabemiratens regering. Dess styrelseordförande är Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, emir av Abu Dhabi och president i Förenade Arabemiraten.


Stureplan och Sturegallerian, December 2015

Fastighetsägarnas syfte med projektet som beskrivs i Stadsbyggnadskontorets programsamråd är att "öka attraktiviteten och lönsamheten genom att tillföra moderna och ändamålsenliga kontorsarbetsplatser inom kvarteret. Ett vidare syfte är att stärka stadsdelens urbana karaktär med ett utökat utbud av handel och kultur i kombination med ytterligare bostäder."

Det finns två saker som sticker ut. Dels att det nämns att det ska bli ytterligare bostäder i kvarteret. Förslaget är att bygga 46 nya bostäder men samtidigt ska 19 bostäder omvandlas till kontor, restaurang och butiker. Kvar blir blygsamma 27 fler bostäder än idag. Precis som vanligt pressas några bostäder pliktskyldigt in i sådana här projekt för att exploateringen ska framstå i bättre dager. Det andra som sticker ut är fastighetsägarnas vilja att "stärka stadsdelens urbana karaktär". Vi pratar om Stureplan och de centrala delarna av Östermalm. Hur mycket mer "urban karaktär" behövs i kvarteret?


Sturegallerian, December 2015

Planerna innebär omfattande rivningar av framförallt gårdshusen men också av några gathus. De byggnader som föreslås rivas är Humlegårdsgatan 17 (byggt på 1980-talet), Grev Turegatan 11 (Freys hyrverk, byggt 1898-1900), gårdsbyggnaderna inom Stureplan 6 (Bångska palatset, byggt 1882-83), gårdsbyggnaderna på Stureplan 4 (byggt 1886-87), Grev Turegatan 3 - 5 (parkeringshuset, byggt 1936-37) och de inre delarna av Birger Jarlsgatan 18 (Marmor hallarna, byggt 1899-1900). Flera av byggnaderna är kulturhistoriskt intressanta och värdefulla.


I programhandlingarna beskrivs varje rivning för sig. När de läggs ihop (min röda markering) på planområdet  framgår omfattningen mycket tydligt.


Garaget på Grev Turegatan som hotas av rivning.

De planerade byggnaderna kommer att bli flera våningar högre än de nuvarande och de byggnader som får vara kvar byggs på med flera våningar. Projektet leder till ytterligare en överexploatering av en känslig miljö. Planerna innebär också att tunnelbanans uppgång vid korsningen mellan Birger Jarlsgatan och Grev Turegatan flyttas till Marmorhallarna med entré mot Birger Jarlsgatan.


Hörnhuset korsningen Birger Jarlsgatan/GrevTuregatan med tunnelbaneuppgången som enligt förslaget ska flyttas.

Kritiken mot projektet har varit omfattande. Skönhetsrådet ser vissa positiva delar i förslaget, tex om nya rörelsemönster genom fastigheterna kan etableras men är stark kritiska mot den ökade byggnadshöjden och mot de storskaliga rivningarna. Skönhetsrådet anser att de föreslagna rivningarna av gathusen är helt oacceptabla. Svenska byggnadsvårdsföreningen avstyrker planerna på en omvandling av kvarteret och påpekar också att det är ett "enormt slöseri med resurser att i onödan riva funktionsdugliga byggnader". Det är ett ämne jag själv också tagit upp i flera inlägg. Till och med Länsstyrelsen hotar att stoppa en framtida detaljplan eftersom "det handlar om betydande rivningar av bebyggelse, och om omfattande volymökning av kvarteret som kan skada riksintresset för kulturmiljövård". Dessutom protesterar flera företagare i kvarteret som måste stänga sina verksamheter och flera hundra personer riskerar att förlora sina arbeten om planerna genomförs. Även kritiken från Stockholms politiker har varit kraftig, främst från delar av oppositionen som sedan de förlorade makten blivit mer kritiska mot extrem exploatering. Stadsbyggnadsborgarrådet Roger Mogert (S) är avvaktande vilket tyder på hur känsligt ärendet är även för de som nu har makten.

Det är inte Stockholms politiker som tagit initiativet till exploateringen utan fastighetsägarna. Men som vi sett tidigare är risken stor att politikerna låter fastighetsägarna göra som de vill utan att ta hänsyn till konsekvenserna för Stockholm i övrigt. Den stora mediebevakningen gör det dock troligt att de kommer att vara mer restriktiva än vanligt. Vilket inte är särskilt svårt eftersom de inte brukar vara restriktiva över huvud taget. Det visades nyligen med all önskvärd tydlighet när kommunfullmäktige godkände rivningen av Astoriahusets flygel.

I Stadsbyggnadskontorets programhandling lyser oron för projektets negativa konsekvenser igenom. Det är de omfattande påbyggnadernas och den höga exploateringens påverkan på omgivningen och kulturmiljön som dominerar stadsbyggnadskontorets redogörelse. Utöver kulturmiljöfrågor nämns även andra miljöaspekter som trafikbuller, klimat, energi och markföroreningar som de viktigaste frågorna i den fortsatta planeringen.

Det finns inte en chans att projektet kommer att genomföras i alla de delar som presenterats. Det är mer troligt att projektet skalas ner, några byggnader som nu sägs ska rivas får vara kvar och någon planerad våning sänks här och där. Förmodligen kommer projektet också att delas upp i flera detaljplaner så att det inte verkar lika omfattande förrän den dag allt är genomfört.


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0