Tätt och trångt i Kv Persikan

När Söderhallen, SL:s bussdepå för innerstadsbussar, rivs ska den ersättas med sju nya bostadskvarter. Från början planerades för 820 bostäder men nu har planerna utökats till ca 1200 bostäder. Den höga exploateringen gör att boendemiljön blir sämre för de som flyttar in i den nya kvarteren och för de som bor i kvarteren runt omkring.

När den nya bussdepån i västra Hammarby Sjöstad är klar 2017 ska bussarna flytta dit från den nuvarande depån Söderhallen i kvarteret Persikan på östra Södermalm. Den nuvarande depån ska enligt planerna som är ute på samråd rivas och istället ska knappt 1200 bostäder i sju kvarter byggas tillsammans med tolv förskoleavdelningar och givetvis publika lokaler i husens bottenvåningar. Mitt i kvarteret planeras för en ny park kallad Persikoparken. Genom kvarteren ska det löpa ett stråk för utevistelse. Stråket är något som kallas "grändgata". Det är ett nytt ord från Stadsbyggnadskontoret och är en finare omskrivning av en mycket smal gångfartsgata. Ska det bli trångt måste det åtminstone låta tjusigt.


Illustrationsplan över de planerade kvarteren hämtad från samrådshandlingen.

Bussdepån som idag finns i kvarteret byggdes 1954-57 av Stockholms spårvägar. Söderhallen är gulklassad av Stockholms Stadsmuseum. Idag använder SL främst depåns över del för uppställning av bussar och verkstad. I Söderhallens övriga delar finns verkstäder, lagerlokaler och garage. Spårvägsmuseet ligger också i Söderhallen tillsammans med Leksaksmuseum. Det är lite roligt att Spårvägsmuseet, som tidigare låg under Odenplans tunnelbanestation, ligger i SL:s bussdepå. Den historiska och nuvarande verksamheten blandas. När Söderhallen rivs ska Spårvägsmuseet flyttas till Gasverksområdet i Hjorthagen, det som nu kallas Norra Djurgårdsstaden.


Spårvägsmuseets entré på Tegelviksgatan, Juni 2015

Bussdepån kan enkelt beskrivas som en stor grå klump men är i egentligen intressantare än så. Den har många funktionella och arkitektoniska detaljer. Fasaden är i vissa fall veckad för att möjliggöra ett ökat ljusinsläpp och trapphus i byggnadens hörn är tydligt markerade med både färg och form.Söderhallen, Juni 2015

När området markanvisades var planerna att 820 bostäder skulle byggas i kvarteret. Nu har antalet utökats till närmare 1200. Det leder till en mycket hög exploatering med hus som i många fall är mycket högre än omgivande bebyggelse. Mot Åsöberget kommer de nya huset att upplevas som en kompakt mur. Byggnaderna kommer i många fall också stå tätt och skugga inte bara omgivande bebyggelse utan också varandra. Den planerade "grändgatan" som löper genom hela det framtida kvarteret blir smalare än stadsgator i allmänhet. Det tillsammans med att husen blir högre leder till att området blir mörkt och speciellt lägenheterna på de lägre våningsplanen blir också mörka. Det sägs ofta att människor vill bo tätt men samtidigt är det lägenheter med utsikt som är de mest attraktiva.


Modellskiss inlagd i flygfoto från nordöst. Bild: Stadsbyggnadskontoret

Exploateringen av Kv. Persikan är för omfattande. Till och med tjänstemän på Stadsbyggnadskontoret anser att den planerade exploateringen ligger på smärtgränsen för vad som är möjligt för att få en bra boendemiljö med vettiga ljusförhållanden. Men byggbolagen och politikerna pressar på.

Framförallt borde hushöjden i områdets östra del sänkas med hälften om de alls ska byggas. Övrig hushöjd bör sänkas med två våningar.


Illustration från Stadsbyggnadskontoret på planerade bostadshus i en vy från Bondegatan och platsen idag. Notera den vida vinkeln i illustrationen som gör att de planerade husen både ser ut att ligga längre bort och vara lägre än de kommer att göra i verkligheten.

Den framtida Persikoparkens yta är för liten för att räcka till. Den ska också användas av de tolv förskoleavdelningarna. Men eftersom parken blir för liten kan inte förskolorna få egna ordentliga gårdar där utan får nöja sig med små utsläppsgårdar och sedan använda resten av parken, eller andra parker i området, gemensamt med allmänheten.


Söderhallen, Juni 2015. Gröna gården till höger i bild.


Fotomontage med volymskiss, vy från Londonviadukten. Gröna gården ligger mitt i bild.
Bild: Stadsbyggnadskontoret.

En mycket bättre lösning för området vore att ett mindre område exploateras och att en stor park skapas av det som idag är parkeringsyta för bussar. Det kommer att uppskattas av de framtida boende i området. Verksamhetslokaler kan med fördel placeras under den parken om man behåller konceptet av nuvarande utformning. Det skulle också ge Gröna gården samt den övriga äldre bebyggelsen på Kvastmakarbacken ett friare läge. Något den historiska miljön där skulle vinna på.

Avståndet mellan de olika huskropparna borde också bli större så att området upplevs ljusare och luftigare. Det tänkta antalet bostäder måste då minska men behöver inte bli lägre än de 820 som planerna ursprungligen gällde. Samtidigt skulle livskvalitet för framtida boende öka avsevärt.


Kommentarer
Postat av: Niklas

Hur menar du med påståendet att det blir sämre boendemiljöer om att det blir fler bostäder? Med det resonemanget borde innerstaden vara en betydligt sämre boendemiljö än exempelvis Fittja eller Rinkeby.

Jag kan se att området har ett problem med för storskalig fastighetsindelning. Det är relativt tätt men knappast något problem. Man lyckas få en en liten park i området och det ligger direkt intill en av innerstadens största parker.

Att det blir många bostäder är i detta läge istället något positivt då det ligger isolerat från resten av Söder och med verksamheter som har svårare att gå runt.

2015-06-21 @ 23:45:54
Postat av: Bevara Stockholm

Hej Niklas,
Med den höga exploateringen kommer husen i det här kvarteret att vara högre och stå närmare varandra än i både andra innerstadskvarter och olika stadsdelar i Stockholms förorter och kranskommuner. Det medför inte bara mycket insyn i bostäderna utan också att området blir skuggigare och mörkare än andra områden vilket påverkar boendemiljön negativt.

2015-06-24 @ 15:03:41
URL: http://bevarastockholm.blogg.se
Postat av: Anders E

Bra och insiktsfull redovisning av planerna med för- och nackdela. Vi bor sedan 15 år vid Mandelparken och har alltid upplevt SL:s depå som en oformlig och blockerande grå koloss. Vi tycker att planerna i stort är bra, speciellt att man öppnar ett gång och parkstråk från vattnet till Skånegatans slut vid koloniområdet. Servicen i området är usel idag och förhoppningsvis får vi en bra dagligvarubutik och post.
Jag tycker också att man borde kunna gjort mer av områdets stora höjdskillnader i planeringen. Skisserna ser mer varierade ut än de likformiga och ganska trista hus som byggts på kajen mellan 95 och 2005.

2015-07-07 @ 00:32:00
Postat av: Kristina

Hej,

Jag är intresserad av Söderhallens arkitektoniska kvalitéer. Vilka funktionella och arkitektoniska detaljer menar du att Söderhallen har (förutom trapptornet och den veckade fasaden)?

Tack!

2016-10-09 @ 14:34:38
Postat av: Bevara Stockholm

Hej Kristina,
Förutom nämnda trapphus och fasad är den rundande delen i Söderhallens nordöstra del en personlig favorit. Den ger ett mjukare intryck än resten av anläggningen och med den lite spektakulära lösningen att busarna står på taket.

2016-10-11 @ 16:19:33
URL: http://bevarastockholm.blogg.se
Postat av: Lee

Är uppvuxen i dessa kvarter. Och min åsikt är tvärt emot din. Servicen i området är usel och idagsläget är denna del av östra södermalm väldigt sömnig och förortsliknande. Om det är det man är ute efter kan man lika gärna flytta ut ur staden. Ang ämnet parker. Det finns två stycken parker, en stor och en liten några minuters promenad bort. varför slösa denna yta på mer grönområden?

Denna del av söder är i starkt behov av förtätning och bör knytas samman med resten av södermalm och stockholm. Med den kommande tunnelbanan blir området äntligen tillgängligt.

2017-05-16 @ 18:50:25
Postat av: Mia

Tack för intressant läsning fr er alla.

Förvisso lugn och "sömnigt" område, men glöm inte att vissa av oss kanske har valt att köpa lägenhet i området av just den anledningen.. Lugnet :-)

2017-07-26 @ 13:48:28
URL: http://lugnoharmoni.blogg.se/

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0