Säg som det är om rivningen av Skeppsbrons tullhus

Staden vill skapa bredare cykel- och gångbana på Skeppsbron men för att det ska bli möjligt måste tullhusen bort. Den enklaste lösningen hade varit att låta cykelbanan gå på andra sidan tullhusen, men enkla lösningar är inget för Stockholms styre så vad handlar det om egentligen?

Tullhusen på Skeppsbron byggdes i slutet på 1930-talet. Det norra tullhuset, Tullhus 1 skulle användas för persontrafiken till Åbo och för kött- och fågelimport österifrån. Det mellersta, Tullhus 2, var avsett för persontrafik från Helsingfors och för godstrafik från Finland och Baltikum. Det södra tullhuset, Tullhus 3 som ligger närmast Slussen, skulle användas för persontrafik från Baltikum.


Skeppsbron och Skeppsbrokajen med tullhusen, September 2015


Tullhus 1, September 2015

Men tullhusen hann inte mer än påbörjas förrän andra världskriget bröt ut och man var tvungen att planera för andra användningsområden. I många år användes t.ex. Tullhus 2 som lagerlokal för fartygsdelar, inredningsdetaljer och nautiska instrument men sedan 1990-talet finns här flera restauranger.


Tullhus 2 med restauranger och uteserveringar, September 2015

Trafikkontoret och Stockholms Hamnar arbetar tillsammans för att bredda cykel- och gångbanorna på Skeppsbron och sedan i somras har Stockholms Hamnar arbetat på en detaljplan för hur det ska gå till.

Det går inte att flytta husen eftersom de då skulle hamna på en tryckavloppsledning i kajen med väldigt högt tryck. Det innebär att husen måste rivas. Byggnaderna är grönklassade av Stockholms stadsmuseum och exteriört får de inte förvanskas, men rivning är tydligen tillåtet.

Den enklaste lösningen hade varit att låta cykelbanan gå på andra sidan tullhusen. Kajen är bred nog och säkerheten mot vattnet kan löses med ett staket.


Tullhus 3 som håller på att byggas om till färjeterminal, September 2015

Tullhus 3 byggs nu om för att kunna verka som terminal för Djurgårdsfärjan när den nuvarande terminalen rivs. Arbetet startade faktiskt innan bygglovsansökan hade publicerats i en kungörelse enligt gällande regler och därmed också innan ett beslut i frågan ens kan vara fattat. Enligt plankartan ska en ny terminal byggas strax söder om Tullhus 3. Eftersom ombyggnaden av Slussen kommer att ta åtskilliga år ligger den utlovade framkomligheten för cyklister långt fram i tiden. Så långt fram att ingen behöver vara ansvarig för att löftet ska hållas.

Så vad handlar det om egentligen?

Planområdet för Nya Slussen slutar precis vid den södra gaveln på Tullhus 3. Från Södermalm och ner mot Skeppsbron ska den breda trafikleden gå och den södra delen av Skeppsbrokajen ska breddas. På plankartan ser det onekligen ut som om den breddade vägen går rakt in i Tullhus 3.


Detalj ur plankartan för Nya Slussen. Den breddade gatan är markerad med ljusgrått, Tullhus 3 med grönt och nuvarande kajlinje med rött. (Mina markeringar) Område V2 är den nya färgeterminalen.

På den situationsplan som presenterats ser istället vägen ut att smalna av kraftigt när den kommer till Tullhus 3. Det gång- och cykelstråk som syns parallellt med vägen smalnar av till noll och intet vid tullhuset.


Situationsplan över Nya Slussen. Bild: Foster+Partners och Berg Arkitektkontor

Det är nog här vi hittar svaret på varför tullhusen ska rivas. Det finns ingen möjlighet att den nya breda rampen tvärt tar slut vid tullhuset. Det är också osannolikt att den skulle smalna av på det sätt situationplanen visar. Då bygger man en rejäl flaskhals. Istället kommer den breda vägen fortsätta längs Skeppsbron, men breddningen kommer inte ske inom projekt Nya Slussen trots att detaljplanen för Nya Slussen förutsätter att åtminstone Tullhus 3 rivs. Det är ett måste för att Nya Slussens trafiklösning ska fungera. Cyklisternas framkomlighet är bara en förskönande omskrivning för att få opinion för projektet. Tänk om stadens ansvariga istället kunde säga som det är, att rivningen av tullhusen inte är något annat än ett led i byggandet av Nya Slussen.


Den här texten skrevs tillsammans med min bror efter ett tips från tredje person.


Kommentarer
Postat av: Leif Th

När man under utställningstiden frågade (i Stadsgården 8) var de fyra filerna norrut på "guldbron" skulle ta vägen på Skeppsbron och än mer Strömbron/Stallgatan/Kungsträdgårdsgatan blev svaret "Det ingår inte i planområdet". Det var säkert sant, men nog var det ett smidigt sätt att inte ta ansvar för att eftertanke tydligen alldeles saknades? Och det som nu skrivs om cykelbana och tullhusen inskärper det.

2019-10-09 @ 21:51:35
Postat av: Karita Holm-Wallin

Skeppsbron skulle stängas för biltrafik sas det, då den inte håller för det. Risken för Gamla Stans hus var för stor. Allt skulle glida ner i vattnet.
Stämmer inte det längre?

2019-10-10 @ 10:51:28

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0