Tjurbergsparken

Till raden av Stockholms parker och grönområden som hotas av bebyggelse läggs nu Tjurbergsparken. Ett bygge på platsen påverkar inte bara parken utan också det kulturhistoriskt värdefulla området runt omkring.

Att Stockholms politiker och stadsplanerare betraktar stadens parker som exploaterbar yta istället för att se deras naturvärden och som platser för rekreation är ingen nyhet. Till raden av parker som redan bebyggs eller hotas av bebyggelse läggs nu Tjurbergsparken på Södermalm. Där planeras för ett nytt bostadshus och detaljplaneförslaget är ute på samråd. På Stockholms Stads hemsida om projektet står att huset ska byggas vid parken men sanningen är att det kommer att byggas i parken. Den del där huset ska stå är en del av Tjurbergsparken även om staden försöker få det att låta annorlunda i sin översiktliga information.


Flygbild över Tjurbergsparken. Ungefärligt planområde markerat med röd linje. Det nya bostadshuset planeras i den vänstra delen av området. Bild: Stadsbyggnadskontoret

Det som planeras är en byggnad i 5-7 våningar med ca 65 hyresrätter. På skolgården bredvid ska det bli en "grön yta" och under den ett garage som ersättning för de parkeringsplatser som försvinner från skolgården. Där ska också finnas verksamhetslokaler av olika slag. Det som nämns i planhandlingarna är förskola, gym och en eventuell uteservering.

Kritiken mot projektet är omfattande. För det första är det en park det byggs i. Stockholms parker slits så hårt av allt fler människor att konstgräs numera är vanligt eftersom riktigt gräs inte tål besökstrycket. Samtidigt bebyggs stadens parker i en förskräckande takt.

Men platsen för det här planerade bygget är också känslig ur ett kulturhistoriskt perspektiv. På bägge sidor finns blåklassade byggnader, skolan byggd 1929-1931 och de några år äldre bostadshusen i kvarteret Metern. Att här klämma in ett bostadshus tätt mellan de befintliga byggnaderna har en starkt negativ inverkan på den kulturhistoriska miljön. Dessutom ska stora delar av den mur som skiljer skolgården från parken rivas för att ge plats åt lokaler med fönster ut mot parken och skolgårdens nivå ska höjas. Muren och hela skolgården är en del av den kulturhistoriskt värdefulla skolanläggningen.


Detalj ur Stadsmuseets kulturhistoriska klassificeringskarta där skolan, kv. Metern och kyrkan är blåklassade. 

I planhandlingarna presenteras det framtida huset genomgående positivt. Bilderna visar soliga sommardagar med stora träd framför så att nybyggnationen delvis döljs. Bilder på det nya huset domineras också av bilder från vinklar där husets lägre det är synlig.


Helgagatan, September 2020.


Illustration över Helgagatan med den lägre gaveln på den planerade byggnaden.
Bild: Stadsbyggnadskontoret / Erséus arkitekter


Illustration över Helgagatan med den högre gaveln på den planerade byggnaden, delvis dold bakom ett träd. Bild: Stadsbyggnadskontoret / Erséus arkitekter

Vidare utelämnar de solstudier som presenteras viktig information om hur den nya byggnaden skuggar det övriga området. De presenterar nämligen bara hur det blir vid vårdagjämning och kring midsommar, ingenting om höst och vinter då solen står lägre och skuggorna är längre. Det är ett pinsamt illa dolt sätt att försöka ignorera negativa konsekvenser av planförslaget.

Planförslaget försöker också få in väldigt många funktioner på samma ställe. Entré till bostadshuset, entré till förskolan, avfallshantering och möjlighet till transporter genom porten mot den smala Helgagatan ska alla kunna samsas på samma lilla plats.

Planförslaget tar visserligen upp problemen med att ha allt på samma ställe men ingen lösning presenteras. Istället konstateras att detta måste "studeras närmare vid kommande detaljprojektering". Problemet skjuts helt enkelt på framtiden. Större vikt läggs istället på de publika lokalerna och förskolan.

Att planera in en förskola här känns för övrigt mest som ett sätt att få planförslaget att låta bättre än det är. Här är det nämligen tydligt att den ena politiska handen inte vet vad den andra gör. Antalet förskolebarn på Södermalm har minskat så pass mycket att det nu finns en överkapacitet av förskolor. Det har gått så långt att en förskola på några minuters gångavstånd från den som nu planeras har stängt två avdelningar och sagt upp personal eftersom det är för få barn. Flera gym finns också i det absoluta närområdet, tre stycken inom fem minuters gångavstånd.

Det här är ett illa genomtänkt förslag. Att bygga i en park och i mitt i en kulturhistoriskt värdefull miljö som den här är två fel av två möjliga. När platsen dessutom är alldeles för trång och projektet ger så stora konsekvenser för omkringliggande bebyggelse och parken utanför planområdet borde det enda vettiga beslutet vara att lägga ner projektet.

Kommentarer
Postat av: Vanna Inglessi

Jag har alltid betraktat mig vara en priviligerad person för att jag bor i världens vackraste huvudstad! Kombinationen av vattnet, öarna, kanalerna, broarna, den gröna naturen, de gamla byggnaderna, det rena och lugna miljön har förtrollat mig och hållit mig bunden till just den staden under nästan större delen av mitt liv.
Tyvärr har stadens karaktär och själ börjat förändras de senaste 50 åren. Utvecklingen leder inte automatiskt till förbättringar.
I fallet Stockholm har den nya bebyggelsen inom tullarna i huvudsak bidragit till förfulningen av staden och försämringen av dess miljö. Stadens politiker verkar inte ha någon känsla för det unika med Stockholm. Det enda de är intresserade av är den ekonomiska vinsten, ju högre desto bättre, därför har de tillåtit att gröna områden inom tullarna istället för att tas hand om, vårdas och bli parker för befolkningens skull, omvandlas de till fula kontorsbyggnader och/eller bostadsrätter. Den nya bebyggelsen som i vissa delar av staden är nödvändig kan vara modern men anpassas till den omgivande miljön. Politikerna bör förstå att de är valda för att tjäna folket och därför måste de ta hänsyn till dess önskemål. De får inte gå emot medborgarnas vilja och verka för egna eller andras intressen.

2020-10-01 @ 02:17:54

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0