Kulturhistorisk klassificering

I samband med byggprojekt eller rivningar kommer ofta en färgklassning på tal. Det har varit olika färger men åtminstone jag har haft svårt att veta vad de olika färgerna i praktiken betyder och vem som sätter dem. Att byggnader med färgklassning har olika grader av kulturhistoriskt värde har jag förstått men längre än så har inte mina kunskaper sträckt sig.

Det är dags att reda ut begreppen.

Det är Stockholms stadsmuseum som ansvarar för arbetet med att peka ut och definiera kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i Stockholms stad. Uppgifterna här kommer från deras webbplats och från en del letande bland lagar och paragrafer.

Klassificeringen gäller bebyggelse uppförd fram till och med 1990 och stadsmuseet har skapat en metod där kulturhistoriskt värdefulla byggnader kan få en av tre olika klassificeringar. De kan blå-, grön- eller gulklassificeras.

Blå är den högsta klassen och innebär att bebyggelsens kulturhistoriska värde motsvarar kraven för byggnadsminnen i kulturminneslagen.

Kulturminneslagen handlar om att skydda och vårda vår kulturmiljö. Den handlar inte bara om byggnader utan också om tex fornminnen och kulturföremål.

Kapitel 3 handlar om byggnadsminnen och första stycket i 1 § lyder:

"En byggnad som är synnerligen märklig genom sitt kulturhistoriska värde eller som ingår i ett kulturhistoriskt synnerligen märkligt bebyggelseområde får förklaras för byggnadsminne av länsstyrelsen. Bestämmelserna om byggnadsminnen enligt detta kapitel får också tillämpas på park, trädgård eller annan anläggning av kulturhistoriskt värde."

Alla blåklassade byggnader är inte förklarade som byggnadsminnen men de uppfyller alltså kraven för att bli det.
 
Grön är en lägre klassning men den innebär ändå ett högt kulturhistoriskt värde och betyder att bebyggelsen är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Den formuleringen är hämtad från Plan- och bygglagen som omfattar både blå- och grönklassade byggnader.

Så här lyder första stycket i 8 kapitlet 13 § i Plan- och bygglagen:
"En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte förvanskas."
 
Gul innebär att bebyggelsen har positiv betydelse för stadsbilden och/eller har ett visst kulturhistoriskt värde.Detalj ur karta från Stockholms Stadsmuseum som visar klassificerade byggnader i centrala Stockholm. Sergels torg är i mitten av bilden.

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0