Bromstensstaden

Översvämningsrisk, giftig mark och redigerade synpunkter

Bromstens industriområde ska bebyggas med bostäder och industrierna försvinner. Den berömda graffitimålningen Fascinate får vara kvar, men exploateringen av området handlar om mer än en graffitimålning. Marken är dålig och giftig och det höga antalet bostäder som planeras strider inte bara mot översiktsplanen utan kommer också att leda till problem för omkringliggande bostäder.

När idén att omvandla Bromstens industriområde till bostadsområde såg dagens ljus hotades den berömda graffitimålningen Fascinate från 1989. Målningen, som uppfördes med fastighetsägarens tillstånd, är 13 meter bred och 8 meter hög och är Sveriges äldsta ännu bevarade större graffitimålning.

Fascinate var länge omstridd men i december 2015 bestämde stadsbyggnadsnämnden i Stockholm att målningen ska skyddas när platsen bebyggs. Det är ett bra beslut. Fascinate blir den första graffitimålningen i Sverige att kulturmärkas. Den är en del av stadens historia precis som mycket annat och ökar möjligheten att skydda liknande konstverk.


Industribyggnaden med Fascinate under pågående rivning men väggen med målningen stagas upp, December 2015


Graffitimålningen Fascinate, December 2015

Målningen skyddas men exploateringen av Bromstens industriområde är inte utan problem. Framför allt tar man i för mycket. Översiktsplanen anger att ca 1000 bostäder ska byggas men i den aktuella planeringen med flera olika detaljplaner uppgår antalet bostäder till 2000. Även om varje enskild detaljplan inte strider mot översiktsplanen så gör den totala planeringen det. Stadsbyggnadskontoret måste se till helheten istället för att betrakta varje detaljplan för sig.

Den höga exploateringen kommer att leda till problem om den genomförs. Jag har tidigare nämnt den kraftigt ökade trafiken på närliggande Duvbovägen. När området befolkas med tusentals nya människor kommer trafiken att öka ännu mer. Inte bara på Duvbovägen utan också på de gator som finns i anslutning till området. Det ska nämligen inte byggas några nya vägar utan det är de befintliga villagatorna runt omkring som ska svälja den ökande trafiken. Under järnvägen som går parallellt med området ska en tunnel för gång- och cykeltrafikanter byggas. Där borde också en väg för biltrafik ordnas. Det här föreslogs av de närboende både under samrådet och granskningen av detaljplanen men Stadsbyggnadskontoret valde att ignorera det. De redigerade till och med bort just det förslaget i utsättningsutlåtandet som sammanfattade inkomna synpunkter.

Bostadsområdet marknadsförs som en urban förstad och kallas förstås för Bromstensstaden. Namnet är riktigt fånigt. Industriområdet är en del av Bromsten och ingen ny stadsdel. Att klämma in ordet stad i varje nytt kvarter som ska byggas fick ett löjets skimmer över sig för länge sen.

Området är också direkt olämplig för en så hög exploatering och det blir svårt att bygga bostäder på platsen. Grundvattennivån är hög och närheten till Spångaån ökar risken för översvämning och vattenhöjning. Marken är gammal sjöbotten och består av djup lera som dessutom är förorenad av tidigare industrier.

Den djupa leran gör att kostsam markstabilisering med pålar och andra åtgärder är en nödvändighet och det höga grundvattnet gör det komplicerat att bygga de planerade underbyggda garagen, med ytterligare kostnader som följd. Att sanera förgiftad mark är också dyrt men måste göras.

Regnvatten ska fördröjas så att inte ledningarna i området blir överbelastade och för att få till lutningar så att vattnet rinner av på rätt sätt ska marknivån höjas ungefär en meter. Det kommer att få konsekvenser för de som bor runtomkring vars trädgårdar och hus kommer att hamna i en grop. Det är uppenbart att planeringen av de nya bostadskvarteren inte tar hänsyn till omkringliggande bebyggelse. Den här delen av Bromsten är inte obefolkad även om det framställs så.

Alla svårigheter gör att det finns ekonomisk osäkerhet i projektet som därför dragit ut på tiden. Det kommer att bli dyrt att bo i Bromstensstadens lägenheter och frågan är om folk tycker att det är värt det när man kan köpa en villa i närheten för samma pengar. Flera industrier finns också kvar i området och det får byggherrarna att fundera på om människor överhuvudtaget vill flytta dit.


Industrier i Bromstens industriområde, December 2015

Vissa platser är egentligen olämpliga för bostadsbebyggelse och det här är en av dem. Om inte översvämningsrisk, ostadig lera och förgiftad mark räcker, kan man fråga sig var gränsen går.

Men det är klart, kallar man översvämningsrisken för sjöutsikt, leran för naturnära läge och den förgiftade marken för New York-känsla så kanske Bromstensstaden går att sälja i alla fall. När skadorna uppkommer är det de nya bostadsrättsföreningarnas problem att lösa, inte politikernas och byggherrarnas.


Den här texten skrevs tillsammans med min bror.


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0