Nyproduktion ökar boendekostnaderna

Tomträttsavgälden baseras på markens taxeringsvärde. I takt med att markpriserna stiger höjer Stockholms Stad tomträttsavgälderna. Markpriset baseras till stor del på vad byggbolag är beredda att betala för marken när de vill bygga nytt. Vinnare är kommunen som drar in pengar på marken samtidigt som de höjer tomträttsavgälderna. Förlorare är de boende i de äldre husen som tvingas på ökade kostnader.

Tomträttsavgäld är den avgift som betalas till kommunen när ett hus står på kommunal mark. I Stockholm Stad står knappt 4 000 flerbostadshus, både hyres- och bostadsrätter, på kommunal mark och fastighetsägare och bostadsrättsföreningar betalar stora summor till kommunen varje år. (1) Det finns även småhus, som villor och radhus, som har tomträttsavgäld. Tomträttsavgälden beräknas bl.a. efter markens taxeringsvärde som i sin tur bygger på markpriset.I Stockholm är det kommunfullmäktige som beslutar om nivån. Det skedde senast 2017 (2) med kraftigt höjda tomträttsavgälder som följd. Beslutet sker inte genom någon förhandling med berörda fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. De har bara att rätta sig efter beslutet och betala. Tomträttsavgälderna börjar bli allt mer betungande utgifter vilket leder till höjda hyror och avgifter. Kommunerna i Sverige drar in stora pengar på tomträttsavgälderna. Stockholms Stad drog under 2020 in 2,5 miljarder kronor i tomträttsavgäld. Under det senaste tio åren har staden tagit in cirka 23 miljarder kronor i tomträttsavgälder. (3)

De senaste åren har markpriser och taxeringsvärden ökat. Det beror delvis på stigande bostadspriser men också på att kommunen säljer mark dyrt när nya hus ska byggas. I vissa fall används s.k. jämförelseförfarande när anbud tas in för nya projekt. Då finns flera olika delar som Stockholms Stad bedömer, tex arkitektur, social hållbarhet eller boendetyper. I andra fall används s.k. markanvisningstävling vilket betyder att den som betalar mest får köpa marken. "Staden kommer att träffa markanvisningsavtal med det bolag som i sitt anbud lämnar det högsta priset för byggrätten." (4) Byggbolag är beredda att betala nästan hur mycket som helst för mark, de går med vinst ändå. De avvaktar byggstart tills lägenheterna är sålda eller så höjer de skuldsättningen i nybildade bostadsrättsföreningar. Det här gör att markpriserna stiger. Det ökande markpriset leder till högre taxeringsvärden vilket i sin tur gör att kommunen höjer tomträttsavgälderna. Det drabbar inte de boende i det nybyggda huset men alla runtomkring vars hus står på kommunal mark.

Kommunen är vinnare som både kan sälja mark dyrt och samtidigt öka intäkterna från tomträttsavgälderna. Förlorarna är de som bor i hus på kommunal mark och som blir påtvingade kraftigt ökade kostnader utan att kunna påverka situationen det minsta.

Källor:
1) https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/kraftigt-hojda-markavgifter-satter-press-foreningens-ekonomi
2) https://boende.stockholm/regler-tillstand/tomtratt-och-arrende/
3) https://www.bostadsratterna.se/allt-om-bostadsratt/artiklar/stigande-markhyror-slar-hart-mot-storstadsforeningar
4) https://foretagsservice.stockholm/branscher/byggforetag/markanvisningar/aktuella-tavlingar/

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0