Förtätningens pris

När klimatförändringarna gör att temperaturen stiger kommer Sverige oftare drabbas av extrema värmeböljor. Värmeböljor som kommer orsaka många människors död. Extrema värmeböljor är till stor del ett storstadsfenomen. När Stockholm förtätas förstärks effekten och temperaturen stiger ytterligare. Den grönska som behövs för att kyla ett varmare Stockholm ersätts av nya byggnader som istället genererar ytterligare värme. Den förtätade staden kommer att bli ännu varmare och leda till ytterligare dödsfall.

Det sägs ofta att det är miljövänligt att bygga tätt eftersom behovet av transporter minskar när allt ligger nära. Tyvärr är det inte sant. Människor byter jobb och företag flyttar. Plötsligt ligger ens arbetsplats på andra sidan stan och avståndet mellan Skarpnäck och Kista blir inte kortare för att det är tättbebyggd där emellan. Dessutom förbrukar människorna i en stad som Stockholm enorma mängder varor och livsmedel som måste transporteras till staden. Sista biten av transporten sker alltid med bil.
 
Utsläppen från transporterna är en stor del av orsaken till de klimatförändringar som sker. Men även om vi lyckas minska utsläppen av växthusgaser så kan klimatförändringarna inte längre stoppas. Den punkten i utvecklingen har vi redan passerat. Temperaturen i världen, och i Stockholm, har redan börjat stiga och kommer fortsätta att göra det.

Värdena för de enskilda åren markeras med staplar, som är röda om de är högre och blå om de är lägre än medelvärdet för hela serien. Temperaturens långtidsvariation åskådliggörs med hjälp av två kurvor; den kraftigaste visar utjämnade 30-årsmedelvärden och den tunnare 10-årsmedelvärden. Värdena före 1860 är relativt osäkra. (Bild och bildtext är hämtade från SMHI.)

Globalt kommer det här få enorma konsekvenser. Världen som vi känner den kommer att försvinna och flera områden kommer att bli obeboeliga. Miljöflyktingar har funnits länge men i takt med att klimatet ändras kommer det att bli vanligare. I slutet av det här århundradet, dvs om ca 80 - 90 år, kommer enorma folkvandringar ske när människor flyr undan miljöförändringarna.
 
För Stockholms del kommer det också att få konsekvenser. Redan idag ökar antalet dödsfall vid extrema temperaturer. Människor i alla åldrar påverkas av värmeböljor men ökningen av antal dödsfall är högre bland äldre personer. Temperaturen här kommer också att stiga och extrema värmeböljor kommer att bli vanligare. Det kommer att resultera i många fler dödsfall under varma perioder och sjukvården måste vara beredd att på kort tid kunna ta hand om tusentals döda.
 
Det är inget osannolikt scenario. Det har redan hänt. Augusti 2003 drabbades Europa av en enorm värmebölja med temperaturer över 40 grader. Frankrike var det land i Europa som drabbades hårdast och enligt officiella siffror avled närmare 15 000 personer där som en direkt följd av värmen. I övriga Europa avled mellan 20 000 och 35 000 människor i samma värmebölja.
 
Att Sverige och Stockholm kommer att drabbas av värmen i framtiden är inga nya uppgifter. Dagens Nyheter skrev om det redan för fem år sedan (DN 2007-11-27) där ett framtidsscenario som togs upp var att äldre människor inte kommer att kunna bo i städer på somrarna utan blir tvungna att tillfälligt flytta till svalare områden.
 
Extrema värmeböljor är nämligen till stor del ett storstadsfenomen. Städer utgör sk urbana värmeöar där de är varmare än områdena runtomkring. Det beror på att hårdgjorda ytor som hus, tegel, betong och asfalterade gator absorberar solens värme och värmer upp staden. Hur mycket temperaturen höjs beror bland annat på hur bra olika material behåller värme, hur höga husen är, hur tätt de står och luftföroreningar. Även bilar och andra fordon genererar värme som höjer stadens temperatur. Samtidigt finns få grönområden i form av parker och träd som svalkar luften. Kylan kommer istället av luftkonditionering som blir mycket vanligare i ett varmare Stockholm. Luftkonditionering som i sig bidrar till ett varmare utomhusklimat, både genom sin energiförbrukning och när överskottsvärmen ventileras bort.


Illustration över temperaturskillnader i olika typer av områden. (Bilden är hämtad från Wikipedia men kommer ursprungligen från amerikanska National Weather Service, en del av NOAA.)

För att klara framtidens högre temperaturer och ökad nederbörd måste man bygga hus som är anpassade till det. Det görs i Norra Djurgårdsstaden som ska bli en miljöstadsdel att visa upp för att marknadsföra svensk miljöteknik. Här får husen "gröna tak", sk sedumtak, och det blir gott om grönska med anlagda våtmarker och planterade ekar. Det är iallafall så den nya stadsdelen marknadsförs.
 
Men i övriga Stockholm, i befintliga bostadsområden och stadsdelar, gör man precis tvärt om. Den natur och växtlighet som där medvetet sparades när områdena byggdes försvinner nu i snabb takt och ersätts med nya hus. Samtidigt bebyggs innergårdar och utrymmet mellan husen blir allt mindre. Den grönska som så väl behövs för att kyla ett varmare Stockholm ersätts av nya byggnader som istället kommer att generera värme.
 
Att bygga tätt i stan för att spara grönområden längre ut hjälper inte ur temperatursynpunkt. Stora grönområden behövs för rekreation, djurliv och biologisk mångfald. Men för den som i framtiden står på Sveavägen när det är så hett att luften dallrar spelar det ingen roll att Tyresta Nationalpark finns. Det hjälper inte när det är på Sveavägen det är varmt.
 
Den utveckling som nu sker i Stockholm är kortsiktig och går åt fel håll. Det är en utveckling med dödliga konsekvenser.

Kommentarer
Postat av: Corus

Jag får inte riktigt ihop resonemanget i inlägget.

För det första:
Om man ska låta bli att förtäta, så är det givna alternativet att fortsätta bygga förstäder ännu längre ifrån stadskärnan. Vilket i praktiken innebär att transporter av människor kommer ske över ännu längre sträckor. Det som är Kista > Skarpnäck i dag, blir Märsta > Nynäshamn imorrn.

För det andra:
Det är korrekt att temperaturerna kommer fortsätta stiga även om utsläppet av växthusgaserna minskar. Men det är också så att temperaturerna kommer öka ÄNNU MER om man inte minska utsläppen. Därmed är minskade transporter ändå mycket avgörande för framtidens klimat.

För det tredje:
Du får det lite att låta som att uppvärmda städer i sig åstadkommer värmeböljor och skapar obeboeliga miljöer i framtiden. Det är korrekt att städer blir varmare, men effekten av den uppvärmningen på klimatet i allmänhet är begränsad.

--

Väldigt mycket du skriver är nyheter för mig. Jag är ganska säker på att du är fel ute. Men jag skulle ändå vilja att du underbyggde dina påståenden med lite källor. Det skulle vara intressant!

2012-10-25 @ 13:07:42
Postat av: Bevara Stockholm

Jag har inte skrivit att städer orsakar vämeböljor, däremot att värmeböljor förstärks i städer. Det är skillnad.
Du har rätt i att städers värme påverkar klimatet globalt ganska lite men det är värmen i städer som blir ett problem för dem som bor där och det är vad inlägget handlar om.

Förutom de källor jag nämner i inlägget, tex SMHI och artikeln i Dagens Nyheter den 27/11-2007 (med rubriken "Fler svenskar dör i extrema värmeböljor"), har jag också hämtat fakta från http://miljo.ifokus.se/articles/4d714f85b9cb46222d06155b-urbana-varmeoar och från Socialstyrelsens rapport "Effekter av värmeböljor och behov av beredskapsåtgärder i Sverige" från 2011.

2012-10-27 @ 16:26:00
URL: http://bevarastockholm.blogg.se
Postat av: Anonym

Kan vi ifrågasätta förtätning?
Lokala perspektiv om stadsplanering och hotet mot närmiljön i Stockholm

Måndag, 19:e November, kl 19-21 på Biocafe Tellus, Vattenledningsvägen 46,
Midsommarkransen

Nu rullas innerstaden ut över Stockholms förorter. Den nya
översiktsplanen, ”Promenadstaden”, innebär en massiv förtätning av det som
kallas innerstadens centrala utvidgning, ett band av närförorter som
sträcker sig från Johanneshov till Traneberg. Grönområden försvinner,
parker krymper och trafiken ökar.

Föreningen Södra Förstaden bjuder in till ett seminarium med olika grupper
och rörelser från hela Stockholm som har organiserat sig i kampen för att
bevara grönområden och kulturarv i det offentliga rummet gentemot dagens
extrema byggnadstryck. Syftet med seminariet är att dela erfarenheter och
strategier och att formulera ett gemensamt mål och syn på stadsplaneringen
i Stockholm idag utifrån en mängd lokala perspektiv. Över 10 lokala
grupper från t.ex. Axelsberg, Solberga, Årsta, Kristineberg, Västertorp,
Stora Mossen, Farsta strand, Midsommarkransen och Rågsved planerar att
delta.

Finns det ett behov av ett större samarbete inom ett Stockholm, baserat på
ett nätverk av lokala aktörer som bryr sig och kan möta utmaningen från de
mäktiga politiska och ekonomiska intressen som avser att omvandla stora
delar av Stockholm? Kan behovet av fler bostäder i Stockholm förenas med
önskemålet att bevara karaktären hos stadsdelarna eller kommer lokala
värden att fortsätta att offras på grund av planen att bygga 100 000 nya
bostäder? Dessa frågor och andra kommer att diskuteras under seminariet
som försöker ifrågasätta förtätning.


Arrangerat av: Föreningen Södra Förstaden
http://sodraforstaden.ning.com/
http://www.facebook.com/pages/Södra-Förstaden/134083679983761

2012-11-13 @ 11:20:22

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0