Nobel Center

För ett drygt år sedan skrev jag om planerade Nobel Prize Center på Blasieholmen första gången. Numera är namnet Nobel Center. Den gången nämnde jag en kommande arkitekttävling och att jag skulle få anledning att återkomma till ämnet. Nu är tävlingen i full gång och av de ursprungliga elva bidragen återstår tre som ska vidareutvecklas i tävlingens andra del. I det förra inlägget nämnde jag också att Tullhuset kanske skulle bevaras men så är det inte längre.


Flygbild över Blasieholmen som den ser ut idag. Foto: Jeppe Wikström / NobelCenter.se


Tävlingsområdet på Blasieholmen. Notera att området sträcker sig ut i vattnet.
Bild: NobelCenter.se

I framförallt Gert Wingårdhs förslag ökas Blasieholemns yta ut i vattnet. Stockholms vatten utgör en stor del av stadens skönhet. Om man börjar nagga vattenspegeln i kanten kommer Stockholm ofelbart att förlora dragningskraft som turiststad. Det som ter sig både spektakulärt och ekonomiskt lönsamt i ett kort tidsperspektiv kan bli katastrof på sikt. Vattnet är inte en resurs som kan bebyggas utan en resurs att bevara.

I två av förslagen finns ytterligare en bro till Skeppsholmen inritad. Det är en bro som absolut inte behövs eftersom Skeppsholmsbron redan finns ca 100 meter bort. Jag har också hört påpekas att det finns båtar mellan broarna. Hur kommer de dit och därifrån? Ska den nya bron vara öppningsbar? Det är knappast någon som tänkt på det eftersom det här handlar om att skapa säljande bilder, inte beskriva en kommande verklighet.


Tävlingsbidraget A Room and a Half av Johan Celsing, Johan Celsing Arkitektkontor (Sverige)


Tävlingsbidraget A P(a)lace to enjoy av Gert Wingårdh, Wingårdh Arkitektkontor (Sverige)


Tävlingsbidraget Nobelhuset i en vy från Nybrohamnen av David Chipperfield Architects Berlin, Tyskland

Speciellt journalister som skriver om projektet är skrämmande okunniga om vad som finns på platsen idag och vilken historisk maritim miljö det här är. En journalist beskrev tex dagens bebyggelse som "tre låga byggnader". Mer än så kände han inte till om dem. Men i takt med att folk får upp ögonen för projektet ökar också kunskapen om Blasieholmen och vad som finns där idag. Samtidigt ökar protesterna mot förslaget och en vilja att bevara och utveckla Blasieholmen efter sina egna förutsättningar. Förutsättningar där Tullhuset från 1876 och hamnmagasinen från 1910 bevaras, samtliga grönklassade av Stockholms Stadsmuseum. Men viljan att göra det finns inte, varken bland politiker eller deltagande arkitekter.

Det finns flera andra platser som lämpar sig mycket bättre för ett Nobelcenter. De gamla gasklockorna i Hjorthagen skulle tillsammans med gamla Riksarkivet (där konkursade Barnpalatset höll till) kunna utgöra olika delar av ett Nobelcenter. Det skulle också ge en historisk inramning till ett anrikt pris. Och var tror du att Nobelpristagarna helst äter Nobelmiddagen? I Blå hallen i Stockholms Stadshus eller i en nybyggd kongresshall?


Kommentarer
Postat av: eugene udeBorn

Det är klart att någon rivning av det vackra Tullhuset på Blasieholmen INTE får komma ifråga! de historiska byggnader som Stockholm har kvar skall bevaras. Denna unika hamnmiljö är också ett historiskt promenadstråk. Blasieholmen har redan mist mycket av sin unika bebyggelse. Vill man riva något så riv istället något mordernt fult hus i innerstan och bygg där istället. Eller bygg detta Nobel center utanför. det finnes gott om platser utanför Centrum. Denna tanke är så absurd att den aldrig borde ens ha kommit upp.

2014-02-02 @ 00:55:54
Postat av: eugene Udeborn

Blasieholmen förlorade byggnader som vi sörjer.
Ett hus som vi mist är: Blasieholmstorg nummer 10. Det var från 1650 talet och där hade bott personer som Per kraft konstnären. 1985 revs huset och fort gick det!!
Blasieholmskyrkan försvann även den i mordern tid, den stod intill Grand Hotel Royal. Svenska Teatern brann ner på 1920 talet så den revs i alla fall inte. Nu vill man alltså riva tullhuset från 1876.
Men detta tillåter inte stockholmare, vi vill ha vårt gamla Stockholm bevarat, ett nytt får växa upp som ringar på vattnet runt det gamla.

2014-02-02 @ 01:18:18
Postat av: Bo Lagerqvist

"Skärgårdens Trafikantförening har gjort följande uttalande ang. Nobel Center:
Skärgårdens Trafikantförening bildades 1963 och företräder ett stort antal skärgårdstrafikanter, i form av bryggföreningar, organisationer och enskilda medlemmar, hel- och deltidsboende i skärgården samt har även ett antal stödjande företag. Föreningens styrelse har på sammanträde den 28 november beslutat att protestera mot de planer som finns för ett ”Nobel Center” på Blasieholmen.
Trafikantföreningen har under femtio år värnat om goda sjöförbindelser mellan Stockholm och skärgården samt i Stockholms hamn och har under alla år kämpat för en god kollektiv sjötrafik till trafikanternas fromma. Trafikantföreningen ser ett stort hot i de planer som nu finns, vilka omöjliggör för de rederier, som sköter denna trafik, främst Waxholmsbolaget, att vid Nybrokajen på Blasieholmen förtöja de hamn- och skärgårdsfartyg som för tillfället ej är i trafik, eller få erforderlig service från näraliggande verkstadslokaler, inhysta i de gamla magasinen. Det är alltså den kaj som i framtiden sannolikt till stora delar försvinner som angöringsplats. Försvinner gör även det Q-märkta tullhuset, ritat av den framstående arkitekten Axel Fredrik Nyström och uppfört under 1870-talet liksom de klassiska hamnmagasinen uppförda vid förra sekelskiftet. Det är en kulturhistoriskt värdefull hamnmiljö i Stockholm som fortfarande används för sjöfart och dessutom minner om Stockholms forna roll som sjöfartsstad.
Det bör också uppmärksammas att det tilltänkta nybygget kommer att medföra en ökad bil- och busstrafik i en del av staden med undermåligt gatunät och begränsade parkeringsmöjligheter. Denna tillkommande trafik skall samsas med trafik till och från Skeppsholmen, flera hotell, många kontor samt årligen ca. 600.000 resenärer till och från Stockholms skärgård.
Sommartid har det under senare år anordnats olika publika evenemang, exempelvis starten av ÅF Offshore Race (tidigare Gotland runt), liksom även amerikanskt presidentbesök, händelser som har inneburit att Strömmen och Strömkajen vid flera olika tillfällen stängts av varvid passagerarbåtarna och skärgårdstrafiken har behövt flytta till den kaj, som nu hotas. Några alternativ till Nybrokajen i form av andra tillgängliga och centralt belägna kajer i Stockholms innerstad med kapacitet att komplettera Strömkajen för den kollektiva båttrafiken till skärgården finns inte. Båttrafiken, resenärerna och transporter till kajerna i Stockholms innerstad kommer framgent inte att minska utan kommer att öka.
Skärgårdens trafikantförening önskar därför med denna skrivelse belysa de problem som uppstår om en publik byggnad som ett Nobel Center placeras i den etablerade hamnmiljö som Blasieholmen utgör.

Stockholm den 23 december 2013
Skärgårdens trafikantförening

2014-02-07 @ 11:10:17
Postat av: Caroline Silfverstolpe

Om ni vill bevara Blasieholmen och Tullhuset så får ni gärna underteckna vår namninsamling här: http://www.skrivunder.com/signatures/bevara_tullhuset_fran_1876_och_hamnmagasinen_pa_blasieholmen/start/330 och sprida den vidare! Tack!

2014-02-11 @ 16:33:23
Postat av: Katarina Grönvall

Protest mot att riva tullhuset och bygga det föreslagna huset

Postat av: Katarina Grönvall

Jag skulle vilja underteckna namninsamlingen för bevara Blasieholmen och undrar hur man gör.

Postat av: Bevara Stockholm

Det är bara fylla i formuläret som finns på adressen http://www.skrivunder.com/bevara_tullhuset_fran_1876_och_hamnmagasinen_pa_blasieholmen

2014-04-16 @ 20:18:00
URL: http://bevarastockholm.blogg.se
Postat av: Ulf Nilsson

Bevara Tullhuset och hamnmagasinen! Förslagen som visas ovan är skrämmande exempel på hur illa en byggnad kan passa in i den omgivande miljön. Det här är en vacker del av Stockholm som vi ska vara rädda om. Ska Nobel Center byggas kan det göras på en plats där ingen historisk byggnad behöver offras. I kvarteren runt Sergels Torg finns det gott om byggnader från 1950,60 och 70 talet som hellre kan offras än Tullhuset från 1876.

2014-11-10 @ 22:51:28

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0